Rapoarte financiare

 

An Iniţial Execuţie T1 Rectificare T1 Execuţie T2 Rectificare T2 Execuţie T3 Rectificare T3 Execuţie T4 Rectificare T4
2022 Venituri Venituri Venituri
Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli
Raport financiar la 31.03.2023

Engleză

Year Planned Budget Q1 Execution Q1 Rectified Q2 Execution Q2 Rectified Q3 Execution Q3 Rectified Q4 Execution Q4 Rectified
2022 Revenues Revenues Revenues
Expenditures Expenditures Expenditures
Financial report at 31.03.2023

 

 

 

 

 

An Iniţial Execuţie T1 Rectificare T1 Execuţie T2 Rectificare T2 Execuţie T3 Rectificare T3 Execuţie T4 Rectificare T4
2021 Venituri Venituri

 

Venituri Venituri Venituri Venituri Venituri
Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli
Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli
Raport financiar Raport financiar Raport financiar Raport financiar

Engleză

Year Planned Budget Q1 Execution Q1 Rectified Q2 Execution Q2 Rectified Q3 Execution Q3 Rectified Q4 Execution Q4 Rectified
2021 Revenues Revenues Revenues Revenues Revenues Revenues Revenues
Expenditures Expenditures Expenditures Expenditures
Expenditures Expenditures Expenditures
Financial report Financial report Financial report Financial report

 

 

 

 

 

 

An Iniţial Execuţie T1 Rectificare T1 Execuţie T2 Rectificare T2 Execuţie T3 Rectificare T3 Execuţie T4 Rectificare T4
2018  Venituri Venituri Venituri  Venituri Venituri Venituri Venituri
 Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli
Raport financiar treimestrial la T2 2018 Raport financiar treimestrial la T3 2018 Raport financiar semestrial (T4 2018)

Engleză

Year Planned Budget Q1 Execution Q1 Rectified Q2 Execution Q2 Rectified Q3 Execution Q3 Rectified Q4 Execution Q4 Rectified
2018  Revenues Revenues Revenues Revenues Revenues Revenues Revenues
 Expenditures Expenditures Expenditures Expenditures Expenditures Expenditures Expenditures
Financial report for Q2 2018 Financial report for Q3 2018 Financial report at Q4 2018

 

 

 

 

An Iniţial Execuţie T1 Rectificare T1 Execuţie T2 Rectificare T2 Execuţie T3 Rectificare T3 Execuţie T4 Rectificare T4
2016 Planificarea veniturilor pentru anul 2016  Executia veniturilor in primul trimestru al anului 2016  Rectificarea bugetara a veniturilor in primul trimestru al anului 2016  Rezumatul executiei veniturilor in al doilea trimestru al anului 2016 Rectificarea bugetara a veniturilor in al doilea trimestru al anului 2015 Situatii financiare aferente Contului de executie la 30.09.2016; Venituri  Situatii financiare aferente ultimei rectificarii bugetare; Venituri  Venituri  Venituri
Planificarea cheltuielilor pentru anul 2016 Executia cheltuielilor in primul trimestru al anului 2016  Rectificarea bugetara a cheltuielilor in primul trimestru al anului 2016   Rezumatul executiei cheltuielilor in al doilea trimestru al anului 2016 Rectificarea bugetara a cheltuielilor in al doilea trimestru al anului 2016  Situatii financiare aferente Contului de executie la 30.09.2016;Cheltuieli  Situatii financiare aferente ultimei rectificarii bugetare;Cheltuieli  Cheltuieli  Cheltuieli
Raport financiar aferent primului trimestru al anului 2016  Raport financiar aferent celui de-al doilea trimestru al anului 2016  Raport financiar trimestrial pentru T3 2016  Raport T4 2017

Engleză

Year Planned Budget Q1 Execution Q1 Rectified Q2 Execution Q2 Rectified Q3 Execution Q3 Rectified Q4 Execution Q4 Rectified
2016 Planned revenues for the year 2016   Summary of the  budget revenues execution in the first quarter of the year 2016   Summary of the rectified revenues budget in the first quarter of the year 2016  Summary of the budget revenues execution in the second quarter of the year 2016   Summary of the rectified revenues budget in the second quarter of the year 2016  Financial summaries for the Execution account at September 30th, 2016;Revenues  Financial summaries for the last budgetary rectification;Revenues  Revenues  Revenues
Planned expenditures for the year 2016  Summary of the  budget expenditures execution in the first quarter of the year 2016   Summary of the rectified expenditures budget in the first quarter of the year 2016  Summary of the budget expenditures execution in the second quarter of the year 2016  Summary of the rectified expenditures budget in the second quarter of the year 2016  Financial summaries for the Execution account at September 30th, 2016;Expenditures  Financial summaries for the last budgetary rectification;Expenditures  Expenditures  Expenditures
 Quartely financial report in the first quarter of the year 2016  Financial report in the second quarter of the year 2016  Financial report for Q3 2016  Financial report for Q4 2016
An Iniţial Execuţie T1 Rectificare T1 Execuţie T2 Rectificare T2 Execuţie T3 Rectificare T3 Execuţie T4 Rectificare T4
2015  Planificarea veniturilor pentru anul 2015  Executia veniturilor in primul trimestru al anului 2015   Rectificarea bugetara a veniturilor in primul trimestru al anului 2015  Indicatori venituri in al doilea trimestru al anului 2014  Rectificarea bugetara a veniturilor in al doilea trimestru al anului 2014 Rezumatul executiei veniturilor in al treilea trimestru al anului 2015  Rectificarea bugetara a veniturilor in al treilea trimestru al anului 2015   Executia veniturilor in al patrulea trimestru al anului 2015  Rectificarea bugetara a veniturilor in al patrulea trimestru al anului 2015
 Planificarea cheltuielilor pentru anul 2015  Executia cheltuielilor in primul trimestru al anului 2015   Rectificarea bugetara a cheltuielilor in primul trimestru al anului 2015    Indicatori cheltuieli in al doilea trimestru al anului 2014   Rectificarea bugetara a cheltuielilor in al doilea trimestru al anului 2014  Rezumatul executiei cheltuielilor in al treilea trimestru al anului 2015  Rectificarea bugetara a cheltuielilor in al treilea  trimestru al anului 2015   Executia cheltuielilor in al patrulea trimestru al anului 2015   Rectificarea bugetara a cheltuielilor in al patrulea trimestru al anului 2015
 Raport financiar aferent primului trimestru al anului 2015  Raport financiar aferent primului semestru al anului 2014  Raport financiar aferent celui de-al treilea trimestru al anului 2015 Raport financiar anual la data de 31.12.2015

Engleză

Year Planned Budget Q1 Execution Q1 Rectified Q2 Execution Q2 Rectified Q3 Execution Q3 Rectified Q4 Execution Q4 Rectified
2015  Planned revenues for the year 2015    Summary of the  budget revenues execution in the first quarter of the year 2015  Summary of the rectified revenues budget in the first quarter of the year 2015   Revenues indicators in the second quarter of the year 2014   Rectified revenues budget in the second quarter of the year 2014  Summary of the budget revenues execution in the third quarter of the year 2015  Summary of the rectified revenues budget in the third quarter of the year 2015  Summary of the  budget revenues execution in the fourth quarter of the year 2015  Summary of the rectified revenues budget in the fourth quarter of the year 2015
 Planned expenditures for the year 2015   Summary of the  budget expenditures execution in the first quarter of the year 2015   Summary of the rectified expenditures budget in the first quarter of the year 2015  Expenditures indicators in the second quarter of the year 2014  Rectified expenditures budget in the second quarter of the year 2014  Summary of the budget expenditures execution in the third quarter of the year 2015  Summary of the rectified expenditures budget in the third quarter of the year 2015  Summary of the  budget expenditures execution in the fourth quarter of the year 2015  Summary of the rectified expenditures budget in the fourth quarter of the year 2015
 Quartely financial report in the first quarter of the year 2015   Semi-annual financial report in the first semester of the year 2014  Financial report in the thirt quarter of the year 2015  Annual financial report at December 31st, 2015
An Iniţial Execuţie T1 Rectificare T1 Execuţie T2 Rectificare T2 Execuţie T3 Rectificare T3 Execuţie T4 Rectificare T4
2014  Planificarea veniturilor pentru anul 2014  Rezumatul executiei veniturilor in primul trimestru al anului 2014  Rezumatul rectificarii bugetare a veniturilor din primul trimestru al anului 2014  Indicatori venituri in al doilea trimestru al anului 2014  Rectificarea bugetara a veniturilor in al doilea trimestru al anului 2014  Rezumatul executiei veniturilor in al treilea trimestru al anului 2014  Rezumatul rectificarii bugetare a veniturilor din al treilea trimestru al anului 2014  Executia veniturilor in al patrulea trimestru al anului 2014  Rectificarea bugetara a veniturilor in al patrulea trimestru al anului 2014
 Planificarea cheltuielilor pentru anul 2014  Rezumatul executiei cheltuielilor in primul trimestru al anului 2014  Rezumatul rectificarii bugetare a cheltuielilor din primul trimestru  al anului 2014  Indicatori cheltuieli in al doilea trimestru al anului 2014  Rectificarea bugetara a cheltuielilor in al doilea trimestru al anului 2014  Rezumatul executiei cheltuielilor in al treilea trimestru al anului 2014  Rezumatul rectificarii bugetare a cheltuielilor din al treilea trimestru  al anului 2014  Executia cheltuielilor in al patrulea trimestru al anului 2014  Rectificarea bugetara a cheltuielilor in al patrulea trimestru al anului 2014
 Raport financiar aferent celui de-primul trimestru al anului 2014  Raport financiar aferent primului semestru al anului 2014  Raport financiar aferent celui de-al treilea trimestru al anului 2014  Raportul financiar al anului 2014

Engleză

Year Planned Budget Q1 Execution Q1 Rectified Q2 Execution Q2 Rectified Q3 Execution Q3 Rectified Q4 Execution Q4 Rectified
2014  Planned revenues for the year 2014  Summary of the  budget revenues execution in the first quarter of the year 2014  Summary of the rectified revenues budget in the first quarter of the year 2014  Revenues indicators in the second quarter of the year 2014  Rectified revenues budget in the second quarter of the year 2014  Summary of the  budget revenues execution in the third quarter of the year 2014  Summary of the rectified revenues budget in the third quarter of the year 2014  Summary of the  budget revenues execution in the fourth quarter of the year 2014  Summary of the rectified revenues budget in the fourth quarter of the year 2014
 Planned expenditures for the year 2014 Summary of the  budget expenditures execution in the first quarter of the year 2014  Summary of the rectified expenditures budget in the first quarter of the year 2014  Expenditures indicators in the second quarter of the year 2014  Rectified expenditures budget in the second quarter of the year 2014  Summary of the  budget expenditures execution in the third quarter of the year 2014  Summary of the rectified expenditures budget in the third quarter of the year 2014  Summary of the  budget expenditures execution in the fourth quarter of the year 2014  Summary of the rectified expenditures budget in the fourth quarter of the year 2014
  Quartely financial report in the first quarter of the year 2014  Semi-annual financial report in the first semester of the year 2014   Quartely financial report in the third quarter of the year 2014  2014 Annual Financial Report
An Iniţial Execuţie T1 Rectificare T1 Execuţie T2 Rectificare T2 Execuţie T3 Rectificare T3 Execuţie T4 Rectificare T4
2013  
 Rezumatul executiei veniturilor in primul trimestru al anului 2013  Indicatori venituri in al doilea trimestru al anului 2013  Rectificarea bugetara a veniturilor in al doilea trimestru al anului 2013  Executia veniturilor in al patrulea trimestru al anului 2013  Rectificarea bugetara a veniturilor in al patrulea trimestru al anului 2013
 Rezumatul executiei cheltuielilor in primul trimestru al anului 2013  Indicatori cheltuieli in al doilea trimestru al anului 2013  Rectificarea bugetara a cheltuielilor in al doilea trimestru al anului 2013  Executia cheltuielilor in al patrulea trimestru al anului 2013  Rectificarea bugetara a cheltuielilor in al patrulea trimestru al anului 2013
Raport financiar  Raportul financiar al anului 2013

Engleză

Year Planned Budget Q1 Execution Q1 Rectified Q2 Execution Q2 Rectified Q3 Execution Q3 Rectified Q4 Execution Q4 Rectified
2013   Summary of the  budget revenues execution in the first quarter of the year 2013  Revenues indicators in the second quarter of the year 2013  Rectified revenues budget in the second quarter of the year 2013  Summary of the  budget revenues execution in the fourth quarter of the year 2013  Summary of the rectified revenues budget in the fourth quarter of the year 2013
 Summary of the  budget expenditures execution in the first quarter of the year 2013   Expenditures indicators in the second quarter of the year 2013  Rectified expenditures budget in the second quarter of the year 2013  Summary of the  budget expenditures execution in the fourth quarter of the year 2013  Summary of the rectified expenditures budget in the fourth quarter of the year 2013
Semi-annual financial report  2013 Annual Financial Report
An Iniţial Execuţie T1 Rectificare T1 Execuţie T2 Rectificare T2 Execuţie T3 Rectificare T3 Execuţie T4 Rectificare T4
2012 Planificare venituri Indicatori venituri in al doilea trimestru al anului 2012 Rectificarea bugetara a veniturilor in al doilea trimestru al anului 2012  Rezumatul executiei veniturilor  Rezumatul rectificarii bugetare a veniturilor  Executia veniturilor in al patrulea trimestru al anului 2012  Rectificarea bugetara a veniturilor in al patrulea trimestru al anului 2012
Planificare cheltuieli Indicatori cheltuieli in al doilea trimestru al anului 2012 Rectificarea bugetara a cheltuielilor in al doilea trimestru al anului 2012  Rezumatul executiei cheltuielilor  Rezumatul rectificarii bugetare a cheltuielilor  Executia cheltuielilor in al patrulea trimestru al anului 2012  Executia cheltuielilor in al patrulea trimestru al anului 2012
 Raport financiar  Raport  financiar  Raportul financiar al anului 2012

Engleză

Year Planned Budget Q1 Execution Q1 Rectified Q2 Execution Q2 Rectified Q3 Execution Q3 Rectified Q4 Execution Q4 Rectified
2012 Planned
revenues
Revenues indicators in the second quarter of the year 2012 Rectified revenues budget in the second quarter of the year 2012  Summary of the  budget revenues execution  Summary of
the rectified revenues
budget
 Summary of the budget revenues execution in the fourth quarter of the year 2012 Summary of the rectified revenues budget in the fourth quarter of the year 2012 
Planned expenditures  Expenditures indicators in the second quarter of the year 2012 Rectified expenditures budget in the second quarter of the year 2012  Summary of the  budget expenditures execution  Summary of
the rectified expenditures budget
 Summary of the budget expenditures execution in the fourth quarter of the year 2012  Summary of the rectified expenditures budget in the fourth quarter of the year 2012
Semi-annual financial report  Quartely financial
report
 2012 Annual Financial Report
An Iniţial Execuţie T1 Execuţie T2 Rectificare T2 Execuţie T3 Rectificare T3 Execuţie T4 Rectificare T4
2011 Planificare venituri Indicatori
venituri
in trim.I
Indicatori
venituri
in trim.II
Rectificarea bugetara a veniturilor
in trim.II
Rezumatul executiei veniturilor in
trim.III
Rezumatul rectificarii bugetare a veniturilor din
trim.III
Executia veniturilor in trim.IV Rectificarea bugetara a veniturilor
in trim.IV
Planificare cheltuieli Indicatori
cheltuieli
in trim.I
Indicatori
venituri
in trim.II
Rectificarea bugetara a cheltuielilor
in trim.II
Rezumatul executiei cheltuielilor in
trim.III
Rezumatul rectificarii bugetare a cheltuielilor din
trim.III
Executia cheltuielilor
in trim.IV
Rectificarea bugetara a cheltuielilor
in trim.IV
Raport financiar aferent trim.I Raport financiar aferent semestrului I Raport financiar aferent
trim.III
Raport financiar al anului 2011

Engleză

Year Planned Budget Q1 Execution Q2 Execution Q2 Rectified Q3 Execution Q3 Rectified Q4 Execution Q4 Rectified
2011 Planned
revenues
Revenues indicators
in Q1
Revenues indicators
in Q2
Rectified revenues
budget in Q2
Summary of the  budget revenues execution
in Q3
Summary of
the rectified revenues
budget in Q3
Summary of the  budget revenues execution
in Q4
Summary of
the rectified revenues
budget in Q4
Planned expenditures in Q1 Expenditures indicators
in Q2
Rectified expenditures budget in Q2 Summary of the  budget expenditures execution
in Q3
Summary of
the rectified expenditures budget in Q3
Summary of the  budget expenditures execution
in Q4
Summary of
the rectified expenditures budget in Q4
Quartely financial report in Q1 Semi-annual financial report
in the 1st semester
Quartely financial
report in Q3
2011 Annual Financial Report

HCL 31 din 10.02.2011 – Hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011
Anexa 1 la HCL 31 din 10.02.2011 – Lista obiectivelor de investiii finanțate din bugetul local pentru anul 2011
Formulare bugete locale pe anul 2011 din 10.02.2011

HCL 53 din 19.04.2011 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011

HCL 66 din 31.05.2011 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011
Anexe la HCL 66 din 31.05.2011

HCL 94 din 28.06.2011 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011
Anexe la HCL 94 din 28.06.2011

HCL 102 din 14.07.2011 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul al II-lea ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011
Anexa la HCL 102 din 14.07.2011HCL 102 din 14.07.2011 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul al II-lea ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011

HCL 114 din 30.08.2011 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011
Anexa 1 la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista obiective la Anexa I
Anexa 1 la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista obiective la Anexa II
Anexa 1 la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista obiective la Anexa III
Anexa 1a la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista obiective la Anexa I
Anexa 1a la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista obiective la Anexa II
Anexa 1a la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista obiective la Anexa III
Anexa 1b la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista „Alte cheltuieli de investiţii” la Anexa I
Anexa 1b la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista „Alte cheltuieli de investiţii” la Anexa II
Anexa 1b la HCL 114 din 30.08.2011 – Lista „Alte cheltuieli de investiţii” la Anexa III
Anexa I la HCL 114 din 30.08.2011 – Bugetul local – formular 11/01
Anexa II la HCL 114 din 30.08.2011 – Bugetul local – formular 11/02
Anexa III la HCL 114 din 30.08.2011 – Bugetul local – formular 11/04
– Anexa 2 la HCL 114 din 30.08.2011 – Anexele I, II, III reprezentând detalierea cheltuielilor, se poate consulta la sediul Primăriei Sectorului 6 cam. 40, etaj 1 – Compartimentul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local Sector 6.

An Iniţial Execuţie T1 Rectificare T1 Execuţie T2 Rectificare T2 Execuţie T3 Rectificare T3 Execuţie T4 Rectificare T4
2010 Rezumat planificare venituri Rezuma executie venituri in trim.I Rezumat executie venituri in trim.II Rezumat rectificare bugetara venituri din trim.II Rezuma executie venituri in trim.III Rezumat rectificare bugetara venituri din trim.III Rezuma executie venituri in trim.IV Rezumat rectificare bugetara venituri din trim.IV
Rezumat planificare cheltuieli Rezumat executie cheltuieli in trim.I Rezumat executie cheltuieli in trim.II Rezumat rectificare bugetara cheltuieli din trim.II Rezumat executie cheltuieli in trim.III Rezumat rectificare bugetara cheltuieli din trim.III Rezumat executie cheltuieli in trim.IV Rezumat rectificare bugetara cheltuieli din trim.IV
Rezumat planificare venituri in afara bugetului Rezumat executie venituri in afara bugetului in trim.I Rezumat executie venituri in afara bugetului in trim.II Rezumat rectificare venituri in afara bugetului local din trim.II Rezumat executie venituri in afara bugetului in trim.III Rezumat rectificare venituri in afara bugetului local din trim.III Rezumat executie venituri in afara bugetului in trim.IV Rezumat rectificare venituri in afara bugetului local din trim.IV
Rezumat planificare cheltuieli in afara bugetului Rezumat executie cheltuieli in afara bugetului in trim.I Rezumat executie cheltuieli in afara bugetului in trim.II Rezumat rectificare cheltuieli in afara bugetului local din trim.II Rezumat executie cheltuieli in afara bugetului in trim.III Rezumat rectificare cheltuieli in afara bugetului local din trim.III Rezumat executie cheltuieli in afara bugetului in trim.IV Rezumat rectificare cheltuieli in afara bugetului local din trim.IV
Raport financiar aferent trim.I Raport financiar aferent trim.II Raport financiar aferent trim.III Raport financiar 2010
Raport financiar aferent semestru I
Year Planned Budget Q1
Execution
Q1 Rectified Q2
Execution
Q2
Rectified
Q3
Execution
Q3
Rectified
Q4
Execution
Q4
Rectified
2010 Planned revenues budget Budget revenues execution Budget revenues execution Rectified revenues budget Budget revenues execution Rectified revenues budget Budget revenues execution Rectified revenues budget
Planned expend. budget Budget expend. execution Budget expend. execution Rectified expend. budget Budget expend. execution Rectified expend. budget Budget expend. execution Rectified expend. budget
Planned revenues out of the local budget Out-of-
budget revenues execution
Out-of-
budget revenues execution
Rectified revenues out-off-budget Out-of-
budget revenues execution
Rectified revenues out-off-budget Out-of-
budget revenues execution
Rectified revenues out-off-budget
Planned expend. out of the local budget Out-of-
budget expend. execution
Out-of-
budget expend. execution
Rectified expend. out-off-budget Out-of-
budget expend. execution
Rectified expend. out-off-budget Out-of-
budget expend. execution
Rectified expend. out-off-budget
Quartely financial report Quartely financial report Quartely financial
report
Annual financial report
Semi-
annual financial report

HCL 18 din 25.02.2010 – Hotărâre privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2010 Anexa 1 la HCL 18 din 25.02.2010 – Lista obiectivelor de investiţii
– Anexa 1a la HCL 18 din 25.02.2010 – Lista obiectivelor de investiţtii
– Anexa 1b la HCL 18 din 25.02.2010 – Lista obiectivelor de investiţtii
– Anexa 2 la HCL 18 din 25.02.2010 – Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile
– Anexa 3 la HCL 18 din 25.02.2010 – Expunere de motive
– Anexa 4 la HCL 18 din 25.02.2010 – Proiect de hotarâre privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2010
– Anexa 5 la HCL 18 din 25.02.2010 – Raport Direcţia economic si administrativă

HCL 81 din 29.04.2010 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2010
– Anexa 1 la HCL 81 din 29.04.2010 – Lista obiective de investiţii
– Anexa 1a la HCL 81 din 29.04.2010
– Anexa 1b la HCL 81 din 29.04.2010
– Anexa 2 la HCL 81 din 29.04.2010 – Buget local
– Anexa 3 la HCL 81 din 29.04.2010 – Buget venituri în afara bugetului local
– Anexa 4 la HCL 81 din 29.04.2010 – Venituri proprii şi subvenţii
– Anexa 5 la HCL 81 din 29.04.2010 – Buget imp interne şi externe

HCL 117 din 17.06.2010 – Hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie şi situaţiilor financiare ale Consiliului Local Sector 6 pe anul 2009
– Anexa 1 la HCL 117 din 17.06.2010 – contul de execuţie credite interne
– Anexa 2 la HCL 117 din 17.06.2010 – contul de execuţie venituri
– Anexa 3 la HCL 117 din 17.06.2010 – contul de execuţie venituri proprii şi subvenţii
– Anexa 4 la HCL 117 din 17.06.2010 – contul de execuţie fonduri externe nerambursabile – venituri
– Anexa 5 la HCL 117 din 17.06.2010 – contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor în afara bugetului local
– Anexa 6 la HCL 117 din 17.06.2010 – contul de execuţie a instituţiilor publice

HCL 137 din 29.07.2010 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Consolidat de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 pe anul 2010
– Anexa 1 la HCL 137 din 29.07.2010 – Lista obiectivelor de investiţii
– Anexa 1a la HCL 137 din 29.07.2010 – Lista obiectivelor de investiţii
– Anexa 1b la HCL 137 din 29.07.2010 – Lista obiectivelor de investiţii
– Anexa 2 la HCL 137 din 29.07.2010 – Bugetul creditelor interne şi externe
– Anexa 3 la HCL 137 din 29.07.2010 – Buget venituri în afara
– Anexa 4 la HCL 137 din 29.07.2010 – Buget local detaliat
– Anexa 5 la HCL 137 din 29.07.2010 – Bugetul fondurilor nerambursabile
– Anexa 6 la HCL 137 din 29.07.2010 – Bugetul insituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii
– Anexa 7 la HCL 137 din 29.07.2010 – Bugetul insituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii

HCL 147 din 12.08.2010 – Hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare
– Anexa 1 la HCL 147 din 12.08.2010
– Anexa 1a la HCL 147 din 12.08.2010
– Anexa 1b la HCL 147 din 12.08.2010
– Anexa 2 la HCL 147 din 12.08.2010 – Buget local
– Anexa 3 la HCL 147 din 12.08.2010 – Venituri în afară

HCL 160 din 30.09.2010 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 pe anul 2010
– Anexa 1 la HCL 160 din  30.09.2010 – Lista obiectivelor de investiţii
– Anexa 1a la HCL 160 din  30.09.2010 – Lista obiectivelor de investiţii
– Anexa 1b la HCL 160 din  30.09.2010 – Lista obiectivelor de investiţii
– Anexa 2 la HCL 160 din  30.09.2010 – Buget local detaliat
– Anexa 3 la HCL 160 din  30.09.2010 –  Buget venituri în afară
– Anexa 4 la HCL 160 din  30.09.2010 –  Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile
– Anexa 5 la HCL 160 din  30.09.2010 – Bugetul insituţiilor publice finanţate integral din venituri

HCL 178 din 28.10.2010 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2010
– Anexa 1 la HCL 178 din  28.10.2010
– Anexa 1a la HCL 178 din  28.10.2010
– Anexa 1b la HCL 178 din  28.10.2010
– Anexa 2 la HCL 178 din  28.10.2010 – Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile

HCL 204 din 9.12.2010 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2010
– Anexa 1 la HCL 204 din 9.12.2010 – Buget local
– Anexa 2 la HCL 204 din  9.12.2010 – Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile
– Anexa 3 la HCL 204 din  9.12.2010 –  Venituri proprii si subventii
– Anexa 4 la HCL 204 din  9.12.2010 – Lista obiective

HCL 218 din 30.12.2010 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2010
– Anexa la HCL 218 din 30.12.2010 – Buget

An Iniţial Execuţie T1 Rectificare T1 Execuţie T2 Rectificare T2 Execuţie T3 Rectificare T3 Execuţie T4 Rectificare T4
2009 Rezumat planificare venituri Rezuma executie venituri in trim.I Rezuma executie venituri in trim.II Rezumat rectificare bugetara venituri din trim.II Rezuma executie venituri in trim.III Rezumat rectificare bugetara venituri din trim.III Rezuma executie venituri in trim.IV Rezumat rectificare bugetara venituri din trim.IV
Rezumat planificare cheltuieli Rezumat executie cheltuieli in trim.I Rezumat executie cheltuieli in trim.II Rezumat rectificare bugetara cheltuieli din trim.II Rezumat executie cheltuieli in trim.III Rezumat rectificare bugetara cheltuieli din trim.III Rezumat executie cheltuieli in trim.IV Rezumat rectificare bugetara cheltuieli din trim.IV
Rezumat planificare venituri in afara bugetului Rezumat executie venituri in afara bugetului in trim.I Rezumat executie venituri in afara bugetului in trim.II Rezumat executie venituri in afara bugetului in trim.III Rezumat executie venituri in afara bugetului in trim.IV
Rezumat planificare cheltuieli in afara bugetului Rezumat executie cheltuieli in afara bugetului in trim.I Rezumat executie cheltuieli in afara bugetului in trim.II Rezumat executie cheltuieli in afara bugetului in trim.III Rezumat executie cheltuieli in afara bugetului in trim.IV
Raport financiar aferent trim.I Raport financiar aferent trim.II Raport financiar aferent trim.III Raport financiar aferent trim.IV
Raport financiar aferent semestru I Raport financiar 2009
Year Planned Budget Q1
Execution
Q1 Rectified Q2
Execution
Q2
Rectified
Q3
Execution
Q3
Rectified
Q4
Execution
Q4
Rectified
2009 Planned revenues budget Budget revenues execution Budget revenues execution Rectified revenues budget Budget revenues execution Rectified revenues budget Budget revenues execution Rectified revenues budget
Planned expend. budget Budget expend. execution Budget expend. execution Rectified expend. budget Budget expend. execution Rectified expend. budget Budget expend. execution Rectified expend. budget
Planned revenues out of the local budget Out-of-
budget revenues execution
Out-of-
budget revenues execution
Out-of-
budget revenues execution
Quartely financial report Out-of-
budget revenues execution
Planned expend. out of the local budget Out-of-
budget expend. execution
Out-of-
budget expend. execution
Out-of-
budget expend. execution
Out-of-
budget expend. execution
Quartely financial report Quartely financial
report
Quartely financial report Annual financial report
Semi-
annual financial report

HCL 75 din 7.04.2009 – Hotărâre privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2009
– Anexa 1 la HCL 75 din 7.04.2009
– Anexa 2 la HCL 75 din 7.04.2009

HCL 88 din 26.05.2009 – Hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie şi a situaţiilor financiare ale Consiliului Local Sector 6 pe anul 2008
– Anexa 1 la HCL 88 din 26.05.2009 – Cont de execuţie
– Anexa 2 la HCL 88 din 26.05.2009 – Cont de execuţie venituri proprii si subvenţii
– Anexa 3 la HCL 88 din 26.05.2009 – Cont execuţie buget local
– Anexa 4 la HCL 88 din 26.05.2009 – Cont execuţie fonduri nerambursabile
– Anexa 5 la HCL 88 din 26.05.2009 – Cont execuţie în afara bugetului
– Anexa 6 la HCL 88 din 26.05.2009 – Cont execuţie venituri proprii
– Anexa 7 la HCL 88 din 26.05.2009 – Expunere motive execuţie 2008
– Anexa 8 la HCL 88 din 26.05.2009 – Raport cont execuţie 2008

HCL 122 din 10.06.2009 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2009
– Anexa 1 la HCL 122 din  10.06.2009 – buget local
– Anexa 2 la HCL 122 din  10.06.2009 – buget venituri în afară
– Anexa 3 la HCL 122 din  10.06.2009 – bugetul centraliyat al fondurilor externe nerambursabile
– Anexa 4 la HCL 122 din  10.06.2009
– Anexa 5 la HCL 122 din  10.06.2009
– Anexa 6 la HCL 122 din  10.06.2009 – venituri proprii
– Anexa 7 la HCL 122 din  10.06.2009 – venituri proprii si subvenţii

HCL 135 din 07.07.2009 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2009
– Anexa 1 la HCL 135 din  7.07.2009
– Anexa 2 la HCL 135 din  7.07.2009 – buget Direcţia Economic şi Administrativ
– Anexa 3 la HCL 135 din  7.07.2009 – buget local
– Anexa 4 la HCL 135 din  7.07.2009 – buget venituri în afară
– Anexa 5 la HCL 135 din  7.07.2009 – venituri proprii şi subvenţii

HCL 157 din 18.08.2009 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2009
– Anexa 1 la HCL 157 din  18.08.2009
– Anexa 2 la HCL 157 din  18.08.2009 – buget local
– Anexa 3 la HCL 157 din  18.08.2009
– Anexa 4 la HCL 157 din  18.08.2009
– Anexa 5 la HCL 157 din  18.08.2009 – venituri proprii şi subvenţii

HCL 185 din 08.09.2009 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2009
– Anexa 1 la HCL 185 din 08.09.2009 – buget impozite interne şi externe
– Anexa 2 la HCL 185 din 08.09.2009 – buget local
– Anexa 3 la HCL 185 din 08.09.2009 – buget venituri în afară

HCL 212 din 8.10.2009 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2009
– Anexa 1 la HCL 212 din  08.10.2009 – bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile
– Anexa 2 la HCL  212 din  08.10.2009
– Anexa 3 la HCL 212 din  08.10.2009 – venituri proprii

HCL 251 din 15.12.2009 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2009
– Anexa 1 la HCL 251 din  15.12.2009 – buget local
– Anexa 2  la HCL 251 din  15.12.2009
– Anexa 3 la HCL 251 din  15.12.2009
– Anexa 4  la HCL 251 din  15.12.2009 – venituri proprii
– Anexa 5 la HCL 251 din  15.12.2009 – venituri proprii şi subvenţii