Cetățenii Sectorului 6, care găzduiesc refugiați din Ucraina pot depune, începând de astăzi, 1 aprilie, cererile pentru decontarea cheltuielilor cu hrana.

Aceștia beneficiază de 20 de lei pe zi, pentru fiecare persoană cazată.

În acest sens, gazdele trebuie să depună la DGASPC Sector 6 o serie de documente:

  • Cerere tip;
  • Declarație pe propria răspundere că informațiile trecute în cerere sunt reale;
  • Copia actului de identitate al solicitantului;
  • Documente care să ateste dreptul de folosință a locuinței în care sunt găzduiți refugiații.

Acestea se depun fie online, la adresele de mail [email protected], [email protected], fie fizic la sediul Floarea Roșie nr.7A, Serviciul Ajutor Social.

Cererile se depun în primele trei zile lucrătoare ale fiecărei luni.

Solicitantul va preciza în cerere dacă optează pentru încasarea sumelor în numerar sau prin virament bancar.

În cazul ultimei variante se va transmite un extras de cont bancar din care să reiasă numărul contului în care se vor depune banii.

Formularele de cerere și declarație pe proprie răspundere se găsesc pe site-ul instituției www.asistentasociala6.ro, la pagina dedicată Serviciului Ajutor Social.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne apelați la numărul 021.9970, disponibil de luni până duminică în intervalul orar 8.00- 20.00.