Hotarari 2020

HCL 1 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea obiectivelor de investiții

HCL 2 – Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Sistem de supraveghere și monitorizare video integrat pe teritoriul administrativ al Sectorului 6”

 1. Anexa SF Monitorizare

HCL 3 – Hotărâre privind acordarea către Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 a dreptului de administrare asupra suprafețelor de teren ce cuprind proiecția la sol a imobilelor (amprenta blocului), aleile/căile și platformele pietonale acces bloc aferente imobilelor din cartierul „Constantin Brâncuși”

HCL 4 – Hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să constituie Comisia de negociere în vederea cumpărării, pentru şi în numele municipiului Bucureşti, a terenului în suprafaţă de 652,00 mp situat în Bucureşti, str. Dealul Ţugulea nr. 1C, sector 6

HCL 5 – Hotărâre privind transmiterea imobilelor situate în municipiul București, strada Odgonului, FN, sector 6, având datele de identificare prevăzute în Anexă, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în administrarea directă a Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, în vederea amenajării unor parcări de reședință

HCL 6 – Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 72 din data de 28.02.2019 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2019 – 2020, în sensul că se schimbă denumirea Școlii Gimnaziale ,,Româno – Finlandeză”, în Liceul ,,Româno – Finlandez”, având 4 niveluri de școlarizare, respectiv nivel preșcolar, nivel primar, nivel gimnazial și nivel liceal cu sediul în Strada Răsăritului nr. 59, Sector 6, București la unităţi de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 6

HCL 7 – Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul școlar 2020 – 2021

HCL 8 – Hotărâre privind stabilirea unor măsuri organizatorice în anul 2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

HCL 9 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

HCL 10 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru – Căsuța Istru 4” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 conform Anexei nr. 1, precum și aprobarea procedurilor conform Anexelor nr. 2 – 5

HCL 11 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru – Căsuța Istru 6” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 conform Anexei nr. 1, precum și aprobarea procedurilor conform Anexelor nr. 2 – 5

HCL 12 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Tineri în Situaţii de Risc”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 13 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 14 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Masa Bucuriei pe Roți”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația Diaconia – Filiala Sector 6

HCL 15 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului “Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundația Estuar

HCL 16 – Hotărâre privind aprobarea derulării în anul 2020 a proiectului de dezvoltare al Serviciului de Recuperare Balneofizioterapie din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “FLOARE ROŞIE”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 17 – Hotărâre privind stabilirea serviciilor acordate persoanelor vârstnice în funcţie de gradul de dependenţă, a costului mediu lunar pe grade de dependenţă, a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice şi a nivelului alocaţiei zilnice de hrană în centrele rezidenţiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2020

HCL 18 – Hotărâre privind aprobarea derulării în anul 2020 a proiectului “Servicii de salinoterapie la nivelul sectorului 6”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 19 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Regală Margareta a României

HCL 20 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

HCL 21 – Hotărâre privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Asociația Educare, pentru proiectul ”Centrul de zi EduCare”

HCL 22 – Hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unor locuinţe, în anul 2020, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

HCL 23 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 24 – Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Enache Adrian Nicolae

HCL 25 – Hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

Anexa

HCL 26 – Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti de aprobare a asocierii dintre Sectorul 6 al Municipiului București cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din sectorul 6

HCL 27 – Hotărâre privind trecerea din administrarea Sectorului 6 al Municipiului București, în administrarea Administrației Piețelor Sector 6 a unui număr de 56 de terenuri destinate amplasării/construirii de structuri pentru comercializarea de flori

HCL 28 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în administrarea Consiliului Local Sector 6, terenurile situate în București, Splaiul Independenței nr. 298A, Sector 6, Splaiul Independenței nr. 296 B, Sector 6, Calea Plevnei nr. 139C, Sector 6, Bd. Timișoara nr. 101E, Sector 6, Strada Drumul Taberei nr. 78A, Sector 6 și declarate ca bunuri aparținând domeniului public al Municipiului București, în baza H.C.G.M.B. nr. 9/29.01.2020

HCL 29 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 67000 lei a proiectului ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică) desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 în parteneriat cu Colegiul Tehnic ,,Petru Maior”

HCL 30 – Hotărâre privind aprobarea bursei ,,Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelență, a burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul II an şcolar 2019 – 2020 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 31 – Hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza sectorului 6

HCL 32 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de Plasament „Acasă” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 conform Anexei nr. 1, precum și aprobarea procedurilor conform Anexelor nr. 2 – 5

HCL 33 – Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2020

HCL 34 – Hotărâre privind stabilirea cuantumului maxim al alocației zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2020

HCL 35 – Hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport ale personalului Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

HCL 36 – Hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate a obiectivului de investiții “Amenajare peisagistică scuar central Bulevardul Timişoara”

Anexa

HCL 37 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 8: Str. Râul Doamnei – Drumul Taberei – Str. Braşov – Prelungirea Ghencea”

Anexa

HCL 38 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 9: Str. Braşov – Drumul Taberei – Str. Sibiu – Str. 1 Mai”

Anexa

HCL 39 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 24: Şos. Virtuţii – Splaiul Independenţei – B-dul Vasile Milea – B-dul Iuliu Maniu”

Anexa

HCL 40 – Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 32-34”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.179 mp, proprietate privată persoană juridică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313 din 28.11.2019

HCL 41 – Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Planul urbanistic de detaliu – “Intrarea Poltava nr. 20B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi anexă pe un teren în suprafaţă de 762 mp, proprietate privată persoane fizice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 179 din 20.07.2017

HCL 42 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Coasta Măgurii nr. 80-90”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 10.800 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 43 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Vasile Golcea nr. 10”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de hală metalică pe un teren în suprafaţă de 231 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 44 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 432-442”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de magazin retail şi corp tehnic pe un teren în suprafaţă măsurată de 9.397 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 45 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Lujerului nr. 16”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 4.017 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 46 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Marin Calciu nr. 20D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, servicii şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 4.899 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 47 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Plevnei nr. 198”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi spaţii comerciale pe un teren în suprafaţă de 477 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 48 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 12-28”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de spaţiu comercial pe un teren în suprafaţă de 5.597 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 49 – Hotarare privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Boțogan Valentina Maria Isabela

HCL 50 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019

HCL 51 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

 1. Anexe

HCL 52 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

Anexa

HCL 53 – Hotarare privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure cu domiciliul pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență

HCL 54 – Hotarare privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 47.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 25 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor de eficiență energetică (reabilitare termică a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice) și asistență socială de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București

modificata prin H.C.L. S6 nr. 180/28.08.2023

HCL 55 –  Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 368.882.045,01 lei, în vederea refinanţării parţiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local, inclusiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020

HCL 56 – Hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019

HCL 57 – Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016

HCL 58 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

HCL 59 – Hotarare privind aprobarea unor masuri economice pentru prevenirea unei eventuale crize economice ca urmare a unor masuri administrative instituite pe perioada starii de urgenta determinate de raspandirea virusului COVID-19

HCL 60 – Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construcție locuințe situate în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A și amenajare incintă din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 61 – Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 134/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 1: B-dul Drumul Taberei – Piaţa Danny Huwe – B-dul Timişoara – Str. Sibiu”

Anexa

HCL 62 – Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 135/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 2: B-dul Drumul Taberei – Str. Sibiu – B-dul Timişoara – Str. Braşov”

Anexa

HCL 63 – Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 136/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr.10: Str. Braşov – B-dul Ghencea – Stadionul Ghencea – Str. Sergent Major Cara Anghel – B-dul 1 Mai”

 Anexa

HCL 64 – Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 137/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 11: B-dul Ghencea – Drumul Sării – Drumul Taberei – Str. Sibiu – Str. Sergent Major Cara Anghel”

Anexa

HCL 65 – Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 138/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 14: Breteaua de suprafaţă a pasajului rutier Lujerului – B-dul Iuliu Maniu – Str. Moineşti – Str. Liniei”

Anexa

HCL 66 – Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 139/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 15: B-dul Iuliu Maniu – Str. Valea Cascadelor – Str. Liniei – Str. Moineşti”

Anexa

HCL 67 – Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 140/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 27: B-dul Constructorilor – Calea Crângaşi –
Calea Giuleşti – Str. George Vâlsan”

Anexa 

HCL 68 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de Primire şi Evaluare în Regim de Urgenţă „Arlechino” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 conform Anexei nr. 1, precum și aprobarea procedurilor conform Anexelor nr. 2 – 5

HCL 69 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –“Strada Bârsăneşti nr. 24”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 298 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 70 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cornului nr. 10”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 202 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 71 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Corcoduşului nr. 18A”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare construcţie cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 450 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 72 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Chemării nr.19”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 273 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 73 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 162”, Sector 6,pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă individuală şi comerţ pe un teren în suprafaţă măsurată de 257 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 74 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 586-590”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de birouri, comerţ şi locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 12.217 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 75 –  Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Leaota nr. 4”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 266 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 76  – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 6F-lot 2, 6F-lot 2/2, 6K”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de cămin studenţescpe un teren în suprafaţă măsurată de 1.343 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 77 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Retezatului nr. 15”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 162 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 78 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Răsadniţei nr. 42A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 817 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 79 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 432-442”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de magazin retail şi corp tehnic pe un teren în suprafaţă măsurată de 9.397 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 80 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construire imobile cu destinaţia de Bancă de Alimente cu regim de înălţime P+1E, Cantină, Cabină poartă cu regim de înălţime parter”

HCL 81 – Hotarare privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE CREȘA ÎNGERAȘII”, cod SMIS 124789 şi a cheltuielilor legate de proiect

Indreptare eroare materiala

HCL 82 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020

HCL 83 – Hotarare pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 100/24.05.2018 în sensul majorării cu până la 35.000.000 lei a împrumutului în valoare de până la 150.000.000 lei contractat de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

HCL 84 – Hotarare privind aprobarea împuternicirii Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 și a Direcţiei Generale Investiţii să realizeze în comun cu Administrația Străzilor București, lucrări de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, conform Protocolului din Anexa la prezenta hotărâre

HCL 85 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 86 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 1 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

Anexele 1-8 HCL 86

HCL 87 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020

Anexe HCL 87

HCL 88 – Hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/ 29.09.2016

HCL 89 – Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 126/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Modernizare şi amenajare peisagistică Parc Sfântul Andrei”

HCL 90 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2020 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 91 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Bacriului nr. 45”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.133 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 92 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cetatea de Baltă nr. 100A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 335 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 93 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Cricovului nr. 58A”, Sector 6, pentru construire locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 498 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 94 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada George Vâlsan nr. 45-47”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 599 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 95 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada George Vâlsan nr. 79”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 298 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 96 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 254-258A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de centru comercial pe un teren în suprafaţă de 5.702 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 97 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ilovăţul nr. 7”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 288 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 98 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 6F-lot 2, 6F-lot 2/2, 6K”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de cămin studenţesc pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.343 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 99 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ramura Jiului nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 526 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 100 – Hotărâre  privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Silistraru nr. 24”, Sector 6, pentru pentru  construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă măsurată de 741 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 101 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

Anexe

HCL 102 – Hotărâre pentru aprobarea încheierii unui acord privind acordarea unui drept de folosință gratuită pentru un spațiu în suprafață de aproximativ 256 m2, situat în incinta centrului comercial din șoseaua Virtuții nr. 148, Sector 6, București, pentru desfășurarea activității Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6

HCL 103 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Centrul de zi EduCare”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația Educare

HCL 104 – Hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea la nivelul Sectorului 6 a prevederilor Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, care urmează să fie pusă în aplicare de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 105 – Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/ 29.09.2016 

HCL 106 – Hotărâre privind aprobarea prelungirii propunerii de schimbare a destinației etajului 1 și a mansardei imobilului aparținând Colegiului Tehnic ,,Carol I”, situat în Șoseaua Grozăvești Nr. 9, Sector 6, București

HCL 107 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Braşov nr. 23C”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă de 14.805 mp, proprietate privată persoane juridice

HCL 108 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada George Vâlsan nr. 45-47”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 599 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 109 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 254-258A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de centru comercial pe un teren în suprafaţă de 5.702 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 110 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

Anexe

HCL 111 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii “amplasarea si construirea a 56 de constructii provizorii pentru comercializarea de flori pe raza sectorului 6”

Anexa

HCL 112- Hotarare privind aporbarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Piata Valea Ialomitei. Modificari interioare, exterioare, si lucrari pentru adaptarea cladirii existente in vederea asigurarii securitatii la incendiu”

Anexa

HCL 113 – Hotarare privind aprobarea garantarii si contractarii unei/unor finantari rambursabile interne/externe in valoare de pana la 19.500.000 lei, ce va fi contractata de catre Administratia Pietelor Sector 6

Anexe

HCL 114 – Hotarare privind interzicerea unor mijloace de publicitate pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti

HCL 115 – Hotarare hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscal

HCL 116 – Hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind modernizarea unității de învățământ Colegiul Economic ,,Costin C. Kirițescu” din Str. Peștera Dâmbovicioara, Nr. 12, Sector 6, București

HCL 117 – Hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” din Aleea Pravăț, Nr. 24, Sector 6, București

HCL 118 – Hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic ,,Petru Maior” din B-dul Timișoara, Nr. 6, Sector 6, București

HCL 119 – Hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială ,,Constantin Păunescu” din Aleea Istru, Nr. 4, Sector 6, București

HCL 120 – Hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială ,,Sfântul Calinic de la Cernica” fostă Școala Gimnazială Nr.164 din Str.Pravat, Nr.22, Sector 6, București

HCL 121 – Hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind modernizarea unității de învățământ Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ,,Sfânta Maria” din Aleea Istru, Nr. 6, Sector 6, București

HCL 122 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizarea unității de învățământ Colegiul Economic Costin C.Kirițescu”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București şi Administrația Școlilor Sector 6

HCL 123 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București şi Administrația Școlilor Sector 6

HCL 124 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București şi Administrația Școlilor Sector 6

HCL 125 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizarea unitatii de invatamant Colegiul Tehnic Petru Maior”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București şi Administrația Școlilor Sector 6

HCL 126 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizarea unității de învățământ Școala Profesională Specială pentru deficienți de auz – Sfânta Maria”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București şi Administrația Școlilor Sector 6

HCL 127 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizarea unității de învățământ Școala gimnazială Sfântul Calinic de la Cernica (fostă Școala gimnazială nr. 164)”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București şi Administrația Școlilor Sector 6

HCL 128 – Hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului „Reabilitarea Parcului Alunelul” din Sectorul Buiucani, Municipiul Chișinău, Republica Moldova

HCL 129 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2020 – 2021 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6

HCL 130 – Hotărâre privind trecerea imobilului apartament nr. 1, în suprafață construită desfășurată de 124,90 mp, situat în Intrarea Pinului nr. 28, bloc 1A, sector 6, București, obiectiv de investiție proprietate privată a statului, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

HCL 131 – Hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare, din bugetul local, în anul 2021, pentru asociaţiile, fundaţiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii, precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenţii din bugetul local

HCL 132 – Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru decontarea contravalorii testului COVID-19 pentru familiile sau pentru persoanele singure cu domiciliul pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, aflate în situație de vulnerabilitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19

HCL 133 – Hotărâre pentru modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 306/28.11.2019 privind înființarea Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice în subordinea Direcției Protecție Socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, precum și aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a serviciului social înființat

HCL 134 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului pentru Persoane Vârstnice ”Sfântul Mucenic Fanurie”  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 135 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului pentru Persoane Vârstnice ”Floare Roșie” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 136 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Agnita nr. 22”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 480 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 137 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 371C”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 6.029 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 138 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 254-258A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de centru comercial pe un teren în suprafaţă de 5.702 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 139 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Lujerului nr. 16”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 4.017 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 140 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 37”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 283 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 141 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 142 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

Anexe

HCL 143 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 2 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

Anexe

HCL 144 – Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 8 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexe

HCL 145 – Hotărâre privind completarea Anexei Nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 30.01.2020 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2020 – 2021 cu Grădinița ,,Art’ Alegria Kindergarten” la unități de învăţământ particular din Sectorul 6

Anexa

HCL 146 – Hotărâre privind aprobarea derulării în anul 2020, a proiectului „Oamenii sunt grija noastră!”, Cod apel POIM/819/9/1, ID 139239, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexe

HCL 147 – Hotărâre privind privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol a amplasamentului teren, situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 197, Str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Municipiul București

Anexa

HCL 148 – Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Fășie Mariana-Camelia

HCL 149 – Hotărâre  privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 37”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 283 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 150 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 466”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.469 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 151 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

Anexe

HCL 152 – Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investiții “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri, zona 1: str. Ghirlandei, str. Dezrobirii, bd. Uverturii, str. Apusului (fără străzile cu nume)”, în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 153 – Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investiții “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri, zona 4: str. Orşova, şos. Virtuţii, bd. Uverturii, str. Dreptăţii (fără străzile cu nume)”, în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 154 – Hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la proiect ,,Consolidarea și modernizarea Școlii Gimnaziale Nr.169” din Str. Pașcani, Nr. 2, Sector 6, București

HCL 155 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 156 – Hotărâre privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 157 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 158 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

HCL 159 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București

Anexa 1

Anexa 2 

Anexa 3

HCL 160 – Hotarare privind alegerea Viceprimarului Sectorului 6 care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Sectorului 6

HCL 161 – Hotărâre privind alegerea Viceprimarului Sectorului 6

HCL 162 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 3 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

Anexele 1-8

HCL 163 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Consolidarea capacităţii de gestionare a pandemiei generată de virusul SARS-COV-2 la nivelul unităţilor de învăţământ de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 164 – Hotărâre privind constituirea Comisiei Sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor, stabilirea numărului membrilor, structurii pe specialități şi atribuţiilor acesteia

HCL 165 – Hotărâre privind desemnarea membrilor titulari şi a membrilor supleanţi ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6, al municipiului Bucureşti

HCL 166 – Hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6

HCL 167 – Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București a constituirii Colegiului director la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilui Sector 6

HCL 168 – Hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii

Anexa

HCL 169 – Hotărâre privind aprobarea nominalizării reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 6 în Consiliul de Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov

HCL 170 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Dotarea unităţilor de învăţământ din Sectorul 6 pentru asigurarea accesului elevilor la procesul de învăţământ în mediul online” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 171 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a întreprinde demersurile necesare în vederea inițierii unei hotărâri de guvern pentru transmiterea imobilelor având numerele cadastrale 218783, 227926 și 228563, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 172 – Hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul I an şcolar 2020 – 2021 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 173 – Hotărâre  privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de aprobare a asocierii dintre Sectorul 6 al Municipiului București și Universitatea Politehnica din București, în scopul acordării accesului nelimitat pentru public în incinta Parcului Universității Politehnica București – „Campusul Noul Local”

HCL 174 – Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Maxim Ioan Ovidiu

HCL 175 – Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Ioniță Răzvan Gabriel

HCL 176 – Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Pencu Alexandru

HCL 177 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 156/04.11.2020 privind numărul, denumirea și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 

HCL 178 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în administrarea Consiliului Local Sector 6, terenul situat în bd. Timișoara nr. 101E, sector 6, București, în suprafață de 33.330 mp, aflat în domeniul public al Municipiului București

HCL179 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

 1. Formulare bugete 2020
 2. Lista obiective investitii finantate din bugetul local 2020
 3. Lista obiective investitii finantate din credite externe 2020
 4. Lista obiective investitii finantate din credite interne 2020
 5. Lista obiective investitii finantate din Fonduri nerambursabile 2020
 6. Lista obiective investitii finantate din venituri proprii 2020
 7. Anexa 1
 8. Anexa 2
 9. Anexa 3
 10. Anexa 4
 11. Anexa 5
 12. Anexa 6

HCL 180 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 54/02.04.2020 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 47.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 25 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor de eficiență energetică (reabilitare termică a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice) și asistență socială de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București

HCL 181 – Hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 182 – Hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în Consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București

HCL 183 – Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 7 din data de 30.01.2020 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2020-2021

HCL 184 – Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 7 din data de 30.01.2020 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2020-2021

HCL 185 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, imobilul cu nr. cadastral 214793 situat în București, B-dul Timişoara, nr. 108B, Sector 6

HCL 186 – Hotărâre privind înregistrarea Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în Sistemul naţional electronic de plată online – SNEP utilizând cardul bancar

HCL 187 – Hotărâre privind aprobarea realizării unui audit extern al activității unor instituții aflate în subordinea Consiliului Local Sector 6

HCL 188 – Hotărâre privind prelungirea termenului de aplicabilitate a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 326/12.12.2019 de aprobare a listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să beneficieze, conform Legii nr. 114/1996, de locuințe convenabile, locuințe

HCL 189 – Hotărâre privind prelungirea termenului de aplicabilitate a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 327/12.12.2019 de aprobare a listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, să beneficieze de locuințe proprietate de stat, întocmite pentru anul 2020

HCL 190 – Hotărâre privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Primarului Sectorului 6 de a semna Protocolul de colaborare “Dezvoltarea spațiului verde public din sectorul 6 în vederea îmbunătățirii calității peisajului și a vieții în mediul urban”, încheiat între Sectorul 6 al Municipiului București pe de o parte și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Asociația Peisagiștilor din România-filiala București și Ordinul Arhitecților din România-București pe de altă parte, în scopul implementării unor proiecte de regenerare urbană pentru conservarea și dezvoltarea spațiului verde public și a biodiversității

HCL 191 – Hotărâre pentru modificarea Anexelor nr.1 și nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 146/20.08.2020 privind aprobarea derulării în anul 2020, a proiectului „Oamenii sunt grija noastră!”, Cod apel POIM/819/9/1, ID 139239, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 192 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a încheia un acord de parteneriat cu Universitatea Politehnica București în vederea stabilirii cadrului general de colaborare interinstituțională, în vederea sprijinirii reciproce pentru implementarea unor proiecte privind dezvoltarea de soluții inovative și educaționale precum și cultural-științifice