Hotarari 2019

HCL 1 – Hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare

HCL 2 – Hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea obiectivelor de investiții

HCL 3 – Hotarare privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activităţile specifice Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 4 – Hotarare privind soluţionarea unei cereri de schimb de locuinţe din cele construite, în cartierul „Constantin Brâncuşi”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

HCL 5 – Hotarare privind completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 30 din data de 30.01.2018 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2018 – 2019 cu Grădinița ,,Rosa Zangara” la unităţi de învăţământ particular

HCL 6 – Hotarare privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București

HCL 7 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” – unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

HCL 8 – Hotarare privind aprobarea derulării în anul 2019 a proiectului de dezvoltare al Serviciului de Recuperare Balneofizioterapie din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “FLOARE ROŞIE” desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 9 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2019 a proiectului social de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 10 – Hotarare privind aprobarea derulării în anul 2019 a proiectului “Servicii de salinoterapie la nivelul sectorului 6”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 11 – Hotarare privind aprobarea Strategiei locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, pentru perioada 2019 – 2023

HCL 12 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Clubului Seniorilor ”I.L.CARAGIALE” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 13 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Clubului Seniorilor ”MIHAI EMINESCU” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 14 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Clubului Seniorilor ”MARIN PREDA” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 15 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Clubului Seniorilor ”LIVIU REBREANU” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 16 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Clubului Seniorilor ”MIHAIL SADOVEANU” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 17 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Clubului Seniorilor ”IOAN SLAVICI” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 18 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Complexului de Servicii de Recuperare din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 19 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului pentru Persoane Vârstnice ”Sfântul Mucenic Fanurie” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 20 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului pentru Persoane Vârstnice ”Floare Roșie” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 21 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Cantinei din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 22 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilităţi Istru – Căsuţa Istru 4” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 23 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilităţi Istru – Căsuţa Istru 6” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 24 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului ”Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

HCL 25 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului „Masa Bucuriei pe Roți” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația Diaconia – Filiala Sector 6

HCL 26 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului ,,Centrul Rezidențial Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

HCL 27 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului „Centru de Consiliere şi Sprijin pentru Tineri în Situaţii de Risc” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 28 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 29 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019,a proiectului„Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României

HCL 30 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al “Centrului de zi Crângaşi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 31 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al “Centrului de zi Drumul Taberei” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 32 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al “Centrului de zi Giuleşti” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 33 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al “Centrului de zi Giuleşti Sârbi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 34 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ajustorului nr. 2D”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 11.192 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 35 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 70A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 780 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 36 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Bîrsăneşti nr. 40”, Sector 6, pentru contruire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 295 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 37 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cernişoara nr. 98”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 384 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 38 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Constin Neniţescu nr. 10”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 516 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 39 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Strada Preciziei nr. 6S”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă măsurată de 4.417 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 40 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Viscolului nr. 87-91”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.844 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 41 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta cartierului ANL Brâncuși din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 8/30.01.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 218/27.09.2018

HCL 42 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 83/08.05.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 220/27.09.2018

HCL 43 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 5/30.01.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 221/27.09.2018

HCL 44 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 156 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 76/26.04.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 222/27.09.2018

HCL 45 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 84/08.05.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 223/27.09.2018

HCL 46 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 7/30.01.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 224/27.09.2018

HCL 47 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 6/30.01.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 225/27.09.2018

HCL 48 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Școlii Sfinții Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 9/30.01.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 219/27.09.2018

HCL 49 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădinița nr. 208 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 85/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 301/18.12.2018

HCL 50 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădinița nr. 230 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 86/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 302/18.12.2018

HCL 51 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădinița nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 87/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 303/18.12.2018

HCL 52 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Liceul Petru Poni din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 312/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 304/18.12.2018

HCL 53 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala Adrian Păunescu din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 317/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 305/18.12.2018

HCL 54 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala nr. 59 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 307/18.12.2018

HCL 55 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 314/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 299/18.12.2018

HCL 56 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 315/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 300/18.12.2018

HCL 57 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala nr. 309 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 316/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 297/18.12.2018

HCL 58 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 319/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 306/18.12.2018

HCL 59 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala Sf. Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 318/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 298/18.12.2018

HCL 60 – Hotarare privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanţării parţiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local

HCL 61 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 62 – Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 a imobilului Bulevardul Iuliu Maniu, Sector 6, Bucureşti, în vederea realizării lucrărilor de amenajare/reamenajare urbanistică

HCL 63 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe din Drumul Taberei nr. 39, bloc OS4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 64 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier aleea Băiuţ – alei secundare”

Anexa

HCL 65 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier strada Mihaela Ruxandra Marcu”

Anexa

HCL 66 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: str. Ghirlandei, str. Dezrobirii, bd. Uverturii, str. Apusului (fără străzile cu nume)”

Anexa

HCL 67 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: str. Ghirlandei, str. Cernişoara, bd. Iuliu Maniu, str. Apusului (fără străzile cu nume)”

Anexa

HCL 68 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: str. Moineşti, bd. Iuliu Maniu, str. Răsăritului şi str. Murguţa (fără străzile cu nume)”

Anexa

HCL 69 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: str. Orşova, șos. Virtuţii, bd. Uverturii şi str. Dreptăţii (fără străzile cu nume)”

Anexa

HCL 70 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: str. Valea Oltului, str. Valea Argeşului, str. Drumul Taberei, str. Râul Doamnei şi Prelungirea Ghencea (fără străzile cu nume)”

Anexa

HCL 71 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: bd. Constructorilor, str. George Vâlsan, str. Ceahlău şi Calea Crângaşi (fără străzile cu nume)”

Anexa

HCL 72 – Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul școlar 2019 – 2020

HCL 73 – Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 30 din data de 30.01.2018 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2018 – 2019, în sensul că se schimbă denumirea Școlii Primare „King George” în Școala Gimnazială „King George”, având 3 niveluri de școlarizare respectiv nivel preșcolar, nivel primar și nivel gimnazial cu sediul în Intrarea Capelei nr. 9B, Sector 6, București, Intrarea Capelei nr. 5-7, Sector 6, București, Strada Piscul Crăsani nr. 17, Sector 6, București și Strada Stupca nr. 6, Sector 6, București la unităţi de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 6

HCL 74 – Hotărâre privind stabilirea cuantumului maxim al alocației zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2019

HCL 75 – Hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuinţe, în anul 2019, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

HCL 76 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2019 a proiectului “Siguranţă şi îngrijire – Locuinţe Maxim Protejate” desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 77 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Compartimentului ”Adăpost de Noapte” aflat în subordinea Serviciului Intervenţii în Regim de Urgenţă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 78 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă de 5.941 m.p., domeniul public al municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 6

HCL 79 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Băbeşti nr. 4”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi spaţiu comercial pe un teren în suprafaţă de 581 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 80 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 49M”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.100 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 81 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Copacului nr. 24-24A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 947 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 82 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul La Roşu nr. 1H”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.659 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 83 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Drumul Taberei nr. 134A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 2.541 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 84 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 288B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de birou pe un teren în suprafaţă măsurată de 300 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 85 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 413”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 2.012 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 86 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 313”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de centru spiritual pe un teren în suprafaţă de 598.264 m.p., proprietate de stat

HCL 87 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 15G”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.436 m.p., proprietate privată persoane juridice

HCL 88 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 309-317”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective, birou de vânzări şi anexe pe un teren în suprafaţă măsurată de 59.916 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 89 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Moise Constantin nr. 5B”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 16.415 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 90 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 38-42”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă măsurată de 10.003 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 91 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 57B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 422 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 92 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 10”, Sector 6, pentru construire ansamblu integrat cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă măsurată de 13.165 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 93 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 121-137”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de hală pe un teren în suprafaţă de 10.208 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 94 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Largă nr. 40-48”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 2.665 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 95 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Viscolului nr. 81F”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă de 500 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 96 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 97 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 98 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

Anexe 1-8

HCL 99 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Studiu Fezabilitate şi cantităţi – alei pietonale, amenajare peisagistică pentru Insula Lacul Morii”

Anexa

HCL 100 –  Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Studiu Fezabilitate şi cantităţi – alei pietonale, amenajări peisagistice pentru zona de promenadă Lacul Morii”

Anexa

HCL 101 – Hotărâre privind aprobarea repartizării a 2 (două) locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 102 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a emite o hotărâre prin care să solicite Guvernului României modificarea H.G. nr. 987/2003 în sensul schimbării administratorului imobilului –locuință socială, situat în B-dul Gheorghe Magheru nr. 24, bl. -, sc. B, et. 7, ap. 40, sector 1, din administrarea Consiliului Local Sector 6, în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

HCL 103 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 49M”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.100 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 104 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Geniului nr. 2-4”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi birouri pe un teren în suprafaţă de 1.206 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 105 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 204”, Sector 6, pentru construire complex sportiv, cămine şi spaţii cu funcţiunea de învăţământ pe un teren în suprafaţă măsurată de 44.799 m.p., proprietate de stat

HCL 106 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Oboga nr. 24A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafaţă de 605 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 107 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 57B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 422 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 108 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Cricovului nr. 68A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială şi a două imobile cu funcţiunea de locuinţe unifamiliale de tip duplex pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.477,81 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 109 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Zvoriştea nr. 1A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 2.000 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 110 – Hotarare privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019

 1. Anexa I, II, III, IV, V, VI 2019
 2. Lista obiective investitii finantate din bugetul local 2019
 3. Lista obiective investitii finantate din Fonduri nerambursabile 2019
 4. Lista obiective investitii finantate din imprumut intern 2019
 5. Lista obiective investitii finantate din Imprumuturi externe 2019
 6. Lista obiective investitii finantate din venituri proprii 2019

HCL 111 – Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanţării parţiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local

HCL 112 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 88/08.05.2018 privind aprobarea proiectului “Sector 6 – Eficienţă energetică pentru clădiri publice (District 6 – Energy Efficiency for Public Buildings- D6EEPB)” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 113 – Hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioadă de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării măsurilor de eficienţă energetică ce se vor implementa la blocurile de locuinţe şi la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare

HCL 114 – Hotarare privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi funcţiilor contractuale din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al Municipiului Bucureşti

Nota

HCL 115 – Hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 6, Bucureşti

 1. Anexa 1_maturat manual si mecanizat
 2. Anexa 2_razuit rigole
 3. Anexa 3_spalat carosabil si trotuare
 4. Anexa 4_stropit stradal
 5. Anexa 5_lista strazi deszapezire
 6. Anexa 6_Puncte colectare asociatii locatari
 7. Anexa studiu de oportunitate delegare

HCL 116 – Hotarare privind transmiterea imobilului situat în Calea Giuleşti nr. 56, Sector 6, în suprafaţă de 14.418 m.p., având numărul cadastral 215906, din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 6, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală Investiţii Sector 6, în vederea modernizării

HCL 117 – Hotarare privind constituirea Subcomisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti situate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin instituţiile şi serviciile publice de interes local

HCL 118 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 288/23.11.2017 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, a terenului în suprafaţă de 790,00 m.p., având numărul cadastral 202269, situat în zona B a cartierului „Constantin Brâncuşi” sector 6, în scopul construirii unei creşe/centru de zi pentru copii preşcolari, teren identificat conform Anexei

HCL 119 – Hotarare privind preluarea Centrului de Ocrotire a Copiilor “Acasă” aparținând Fundației Filantropice Metropolis de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

HCL 120 – Hotarare privind modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Nota indreptare materiala

HCL 121 – Hotarare privind aprobarea achiziţionării prin leasing financiar a 35 de autovehicule/utilaje de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

HCL 122 – Hotarare privind constituirea fondului de risc aferent creditului de investiții contractat de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană și garantat de Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 123 – Hotarare privind asigurarea din bugetul local al Sectorului 6 a sumei de 50.000 LEI, reprezentând sprijin financiar pentru Secția de Oncologie Pediatrică a Spitalului Fundeni, sumă ce va fi virată de Primăria Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, respectiv Colegiul Național Grigore Moisil, în contul deschis pentru funcționarea secției mai sus menționată

HCL 124 – Hotarare privind folosirea gratuită a terenurilor de sport din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 și aprobarea Regulamentului privind accesul copiilor la acestea

HCL 125 – Hotarare privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 în vederea asocierii/cooperării dintre Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 al Municipiului București și Casa Corpului Didactic al Municipiului București, pentru derularea și cofinanțarea proiectului ,,Key Action 3: Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education, Training and Youth” cu titlul “Me and Your Stories (MYS)”

HCL 126 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 121.000 lei a proiectului ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică) desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6, în parteneriat cu Colegiul Tehnic ,,Petru Maior’’

HCL 127 – Hotarare privind alegerea președintelui de ședință 

HCL 128 – Hotarare privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2018 ale Sectorului 6 al Municipiului București

 1. Anexa
 2. Anexa
 3. Anexa
 4. Anexa
 5. Anexa
 6. Anexa
 7. Anexa
 8. Anexa
 9. Anexe 1-8

HCL 129 – Hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 182/08.09.2016 privind aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului 6 a cheltuielilor aferente cotei de contribuție din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi a cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, inclusiv pentru proiectele de reabilitare termică cofinanţate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale, precum şi mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în legătură cu lucrările de reabilitare termică

HCL 130 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Grădinița Albina – str. Rușețu nr. 17, Sector 6, Municipiul București”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 240/10.10.2017

HCL 131 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 241/10.10.2017 privind asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție „Grădinița Albina – str. Rușețu nr. 17, Sector 6, Municipiul București”

HCL 132 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cinematograf Giulești din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 25/23.11.2017

 1. Anexa
 2. Documentație Tehnico-Economică Studiu de Fezabilitate CINEMATOGRAF GIULEȘTI
 3. Nota indreptare materiala

HCL 133 – Hotarare privind pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, punere în funcţiune şi exploatare a parcărilor de reşedinţă în Sectorul 6 şi a modelului Contractului de ocupare a locurilor publice cu parcare de reşedinţă pe domeniul public al Subunităţii Administrativ Teritoriale Sector 6 – Bucureşti

HCL 134 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 1: B-dul Drumul Taberei – Piaţa Danny Huwe – B-dul Timişoara – Str. Sibiu”

 1. Anexa
 2. Studiu de fezabilitate zona 1
 3. Deviz general zona 1
 4. Parte desenata

HCL 135 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 2: B-dul Drumul Taberei – Str. Sibiu – B-dul Timişoara – Str. Braşov”

 1. Anexa
 2. Studiu de fezabilitate zona 2
 3. Deviz general zona 2
 4. Parte desenata 2

HCL 136 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr.10: Str. Braşov – B-dul Ghencea – Stadionul Ghencea – Str. Sergent Major Cara Anghel – B-dul 1 Mai”

 1. Anexa
 2. Studiu de fezabilitate zona 10
 3. Parte desenata zona 10

HCL 137 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 11: B-dul Ghencea – Drumul Sării – Drumul Taberei – Str. Sibiu – Str. Sergent Major Cara Anghel”

 1.  Anexa
 2. Studiu de fezabilitate zona 11
 3. Parte desenata zona 11

HCL 138 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 14: Breteaua de suprafaţă a pasajului rutier Lujerului – B-dul Iuliu Maniu – Str. Moineşti – Str. Liniei”

 1. Anexa
 2. Studiu de fezabilitate zona 14
 3. Parte desanata zona 14
 4. Deviz general zona 14

HCL 139 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 15: B-dul Iuliu Maniu – Str. Valea Cascadelor – Str. Liniei – Str. Moineşti”

 1. Anexa
 2. Studiu de fezabilitate zona 15
 3. Deviz general zona 15
 4. Parte desenata zona 15

HCL 140 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 27: B-dul Constructorilor – Calea Crângaşi – Calea Giuleşti – Str. George Vâlsan”

 1. Anexa
 2. Studiu de fezabilitate zona 27
 3. Deviz general zona 27
 4. Parte desenata zona 27

HCL 141 – Hotarare privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 128/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Lucrări pentru Amenajare Peisagistică Bulevardul Iuliu Maniu”

HCL 142 – Hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020, conform Anexei nr. 1 și introducerea unei noi anexe

HCL 143 – Hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării şi contractării unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, în vederea asigurării finanţării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020, conform Anexei nr. 1 și introducerea unei noi anexe

HCL 144 – Hotarare privind aprobarea proiectului „Bugetare participativă în Sectorul 6 al Municipiului București”

HCL 145 – Hotarare privind soluţionarea unei cereri de schimb de locuinţe din cele construite, în cartierul „Constantin Brâncuşi”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

HCL 146 – Hotarare pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 222/2016 privind staţionarea vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6,  modificata prin HCL  S6 nr. 45/2021 si nr. 104/2021

HCL 147 – Hotarare privind aprobarea bursei ,,Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelență, a burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul II an şcolar 2018 – 2019 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 148 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 71294 lei, a proiectului ,,Centrul de Creație FASHION DESIGN & MEDIA ART’’, desfășurat de Primăria Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 și Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi’’

HCL 149 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2019, a proiectului ”Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația Estuar

HCL 150 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

HCL 151 – Hotarare pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire și dotare Creșa Îngerașii”

HCL 152 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 111″, Sector 6, pentru construire imobil cu functiune de locuinte colective pe un teren in suprafata de 1.000 m.p., proprietate privata persoana juridica

HCL 153 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Drumul Taberei nr. 134A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, pe un teren în suprafaţă măsurată de 2.541,25 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 154 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 268”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 810 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 155 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 201”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă măsurată de 395 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 156 – Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de detaliu – „Strada Pomilor nr. 6” Sector 6, pentru construire imobil cu functiunea de locuinte colective pe un teren in suprafata masurata de 398 m.p., proprietate privata persoana juridica

HCL 157 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Viscolului nr. 28-30”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.480 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 158 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Albiței nr. 16”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință tip duplex pe un teren în suprafaţă de 411 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 159 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu – „Strada George Valsan nr. 94”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 353 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 160 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Govodarva nr. 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafaţă de 406 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 161 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Liniei nr. 20-22”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 993 m.p., proprietate privată persoane juridice

HCL 162 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timișoara nr. 101P”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcțiunea de locuințe colective, comerț și servicii pe un teren în suprafaţă de 21.161 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 163 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Cascadelor nr. 26”, Sector 6, pentru construire restaurant  tip Drive pe un teren în suprafaţă măsurată  de 2.906 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 164 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Largă nr. 20”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.001 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL: 165 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020, conform Anexei

HCL 166 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării şi contractării unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanţării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020, conform Anexei

HCL 167 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019

 1. Anexa I, II, III, IV, V, VI 2019
 2. Lista obiective investitii finantate din bugetul local 2019
 3. Lista obiective investitii finantate din credite externe 2019
 4. Lista obiective investitii finantate din credite interne 2019
 5. Lista obiective investitii finantate din Fonduri nerambursabile 2019
 6. Lista obiective investitii finantate din venituri proprii 2019

HCL 168 – Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Berta Vasiliauskaitè

HCL 169 – Hotărâre privind constatarea vacantării postului de consilier local al domnului Luchian Florin

HCL 170 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 1 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019

Anexele-1-8

HCL 171 – Hotărâre privind reactualizarea documentației obiectivului de investiții “infrastructură rutieră pentru șoseaua de legătură între Calea Crângași și Strada Cornului”, Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 172 – Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Complex Comercial ”Drumul Taberei 34” din municipiul Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 34, sector 6

Anexa

HCL 173 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Primărie Fără Hârtie și Implicarea Cetățenilor în Planificarea Strategică a Sectorului 6” și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 174 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, terenul proprietate privată în suprafață de 652,00 mp, având nr. cadastral 215658, situat în Municipiul București, str. Dealul Țugulea nr. 1C, sector 6, în vederea creării unui spațiu verde-loc de joacă pentru copii

HCL 175 – Hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămasă vacantă pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 176 – Hotărâre privind aprobarea finanţării cheltuielilor pentru achiziționarea unei platforme mobile pentru persoane cu dizabilități de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 177 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2019 a proiectului ,,PESTE LIMITE: Copii cu nevoi speciale la escaladă”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 178 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2019 a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 179 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2019 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 180 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2019 a proiectului „Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor adresate copiilor cu dizabilităţi – proiect privind recuperarea şi integrarea copiilor cu dizabilităţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 181 – Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială nr. 169 din Str. Pașcani nr. 2, Sector 6, București

HCL 182 – Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind consolidarea și modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială ,,Sfânta Treime” din Aleea Ghirlandei nr. 7, Sector 6, București

HCL 183 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Slt. Alexandru Borneanu nr. 18”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe cu partiu special pentru profesiuni liberale pe un teren în suprafaţă măsurată de 153 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 184 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Coasta Grindului nr. 19-25”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă de 7.800 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 185 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 201”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă măsurată de 395 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 186 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 488-490”, Sector 6, pentru extindere imobil cu funcţiunea de restaurant pe un teren în suprafaţă de 4.989 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 187 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Pomilor nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 398 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 188 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Victor Ion Popa nr. 33”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 312 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 189 – Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de credite interne si externe al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti pe anul 2019

HCL 190 – Hotărâre privind reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică ”Uverturii” sub denumirea de Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Uverturii”, precum și aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Uverturii”

HCL 191 – Hotărâre privind înființarea Centrului de Zi pentru Persoane cu Dizabilități prin reorganizarea Centrului de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități

*Nota indreptare eroare materiala HCL 191/2019

– modificata prin HCL S6 nr. 65/27.04.2023

HCL 192 – Hotărâre privind soluţionarea unei cereri de schimb de locuinţe din cele construite, în cartierul „Constantin Brâncuşi”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

HCL 193 – Hotărâre privind aprobarea repartizării a 2 (două) locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 194 – Hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Școlii Gimnaziale nr. 164 în Școala Gimnazială ,,Sfântul Calinic de la Cernica”, începând cu anul şcolar 2019 – 2020

HCL 195 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi cofinanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 55272 lei, reprezentând 11760 Euro, a proiectului ,,Key action 3: Social inclusion and common values: the contribution in the field of education, training and Youth cu titlul Me and Your Stories (MYS)”, desfășurat de Primăria Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 al Municipiului București, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic al Municipiului București

HCL 196 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Castranova nr. 19”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 398 mp, proprietate privată persoană fizică

HCl 197 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Coasta Grindului nr. 19-25”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă de 7.800 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 198 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Economu Cezărescu nr. 34-42”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.459 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 199 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cap. Eftimie Z. Croitoru nr. 31”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 403 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 200 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Pătrarului nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 219 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 201 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Podul Cristinii nr. 4”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 730 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 202 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 3F-5”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă măsurată de 12.196 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 203 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 199-203”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă de 272 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 204 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Răsadniţei nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 483 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 205 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Stufului nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă de 155 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 206 – Hotărâre privind constatarea vacantării postului de consilier local al doamnei Popescu Mihaela

HCL 207 – Hotărâre privind validarea doamnei Boțogan Valentina Maria Isabela în funcţia de consilier local

HCL 208 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 209 – Hotărâre de revocare a hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 169/27.06.2019 privind constatarea vacantării postului de consilier local al domnului Luchian Florin

HCL 210 – Hotărâre de revocare a hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 206/23.07.2019 privind constatarea vacantării postului de consilier local al doamnei Popescu Mihaela

HCL 211 – Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioadă de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării măsurilor de eficienţă energetică ce se vor implementa la blocurile de locuinţe şi la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare

HCL 212 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a întreprinde demersurile necesare în vederea trecerii imobilelor F7A şi F7B situate pe strada Dealul Ţugulea nr. 27, sector 6, din domeniul public al municipiului Bucureşti, în domeniul privat al municipiului Bucureşti

HCL 213 – Hotărâre privind aprobarea tarifelor diferenţiate, distincte pentru gestionarea deşeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate precum şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri, respectiv fracţie umedă (deşeuri menajere reziduale) şi fracţie uscată (deşeuri reciclabile) pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 214 – Hotărâre privind aprobarea tarifelor diferenţiate, distincte pentru gestionarea deşeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate, a cantităţilor minime de deşeuri generate de agenţii economici pe punct de lucru, precum şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri, respectiv fracţie umedă (deşeuri menajere reziduale) şi fracţie uscată (deşeuri reciclabile), în vederea aprobării caietului de sarcini şi a documentaţiei de atribuire pentru delegarea serviciului de salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 215 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 şi a modelului de Contract de delegare prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti (inclusiv componenta de deszăpezire), care face parte integrantă din documentaţia de atribuire pentru delegarea prin concesiune a serviciului de salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 216 – Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 6, Bucureşti

Anexa

HCL 217 – Hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare, din bugetul local, în anul 2020, pentru asociaţiile, fundaţiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenţii din bugetul local

HCL 218 – Hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi, conform Legii nr. 114/1996, să beneficieze de locuinţe convenabile, locuinţe sociale şi locuinţe de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2020

Nota

HCL 219 – Hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj, în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2020

Nota

HCL 220 – Hotărâre privind stabilirea tarifelor lunare minimale pentru închirierea terenurilor și clădirilor aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a coeficienților de ponderare pentru închirierea spațiilor cu destinație comercială pentru vânzare de produse alimentare ambalate din incinta unităților de învățământ de pe raza teritorială a Sectorului 6, a modelului de cerere de închiriere spațiu/teren/complex sportiv din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a modelului contractului de închiriere pentru spaţii cu destinaţie comercială pentru vânzarea de produse alimentare, ambalate, în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, a modelului contractului de închiriere pentru suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuit, în incinta unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 6, a modelului contractului de închiriere pentru suprafețe de teren pentru activități sportive în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, a modelului contractului de închiriere – Complex Sportiv din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a modelului contractului de închiriere – O Singură Folosinţă pentru spaţii cu destinaţie de agrement şi sport din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 și stabilirea cotelor – parte din chirii pe care unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 o vor vira la bugetul local al Sectorului 6, respectiv la Serviciul Public pentru Finanțe Publice Locale Sector 6

HCL 221 – Hotarare privind trecerea din administrarea Sectorului 6 al Municipiului București, în administrarea Administrației Piețelor Sector 6 a debarcaderului în suprafață de 260 mp și a 15 hidrobiciclete amplasate pe lacul din parcul Drumul Taberei

HCL 222 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Bolidului nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 329 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 223 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 301”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 545 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 224 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Drumul Valea Doftanei nr. 3A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 506 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 225 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Serg. Ion Marcu nr. 17”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 396 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 226 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ion Nonna Otescu nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 268,48 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 227 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ion Nonna Otescu nr. 10”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 397 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 228 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6D”, Sector 6, pentru construire complex rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe cu partiu special pentru profesiuni liberale, comerţ şi birouri pe un teren în suprafaţă de 11.657 mp, proprietate privată persoane juridice

HCL 229 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Moineşti nr. 31”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 344 mp, proprietate privată persoană fizică.

HCL 230 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Munţii Gurghiului nr. 41”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 498 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 231 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Uverturii nr. 110”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 333 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 232 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2019 – 2020 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6

HCL 233 – Hotarare privind aprobarea garantării și contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 13.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administrația Școlilor Sector 6 în vederea asigurării finanțării obiectivelor de investiții de interes local

HCL 234 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, terenul situat în Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 11B, sector 6, având numărul cadastral 208392, identificat conform planului Anexă, în vederea edificării unui lăcaş de cult ortodox

HCL 235 – Hotarare privind solicitarea acordului Consiliul General al Municipiului Bucureşti de împuternicire expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la încheierea Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București din România și Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova, în vederea promovării unor interese comune

HCL 236 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București, de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor (teren), identificate conform planului Anexă, în vederea edificării unei parcări

HCL 237 – Hotarare privind obligaţiile de refacere a sistemului rutier şi pietonal de către persoanele juridice şi persoanele fizice care execută lucrări tehnico-edilitare pe teritoriul Subunităţii administrativ-teritoriale Sector 6 Bucureşti

HCL 238 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019

 1. Anexa I, II, III, IV, V, VI 2019
 2. Lista obiective investitii finantate din bugetul local 2019
 3. Lista obiective investitii finantate din credite interne 2019
 4. Lista obiective investitii finantate din venituri proprii 2019

HCL 239 – Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 220 din data de 27.08.2019 privind stabilirea tarifelor lunare minimale pentru închirierea terenurilor și clădirilor aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a coeficienților de ponderare pentru închirierea spațiilor cu destinație comercială pentru vânzare de produse alimentare ambalate din incinta unităților de învățământ de pe raza teritorială a Sectorului 6, a modelului de cerere de închiriere spațiu/teren/complex sportiv din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a modelului contractului de închiriere pentru spaţii cu destinaţie comercială pentru vânzarea de produse alimentare, ambalate, în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, a modelului contractului de închiriere pentru suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuit în incinta unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 6, a modelului contractului de închiriere pentru suprafețe de teren pentru activități sportive în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, a modelului contractului de închiriere – Complex Sportiv din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6, a modelului contractului de închiriere – O Singură Folosinţă pentru spaţii cu destinaţie de agrement şi sport din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 și stabilirea cotelor – parte din chirii pe care unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 o vor vira la bugetul local al Sectorului 6, respectiv la Serviciul Public pentru Finanțe Publice Locale Sector 6, respectiv modificarea și completarea Anexelor nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a hotărârii mai sus menționată

HCL 240 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului de credite interne și externe al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019

HCL 241 – Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Daneș Mihai

HCL 242 – Hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 36/22.02.2018 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 280/23.11.2017 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/29.06.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 243 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 2 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019

HCL 244 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, imobilele având datele de identificare prevăzute în Anexă, în vederea amenajării unor parcări de reședință

HCL 245 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, terenul situat în București, strada Piatra Craiului nr. 1, sector 6, identificat conform planului Anexă, în vederea amenajării unui parc de agrement/locuri de joacă pentru copii

HCL 246 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Primire și Evaluare în Regim de Urgență „Arlechino” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 247 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 51C”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 750 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 248 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 147, lot 2/1”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 4.005 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 249 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Bolidului nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 329 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 250 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Corvinilor nr. 6B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 194 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 251 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ion Nonna Otescu nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 268,48 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 252 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ion Nonna Otescu nr. 10”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 397 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 253 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 432-442”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de magazin retail pe un teren în suprafaţă măsurată de 9.397 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 254 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Serg. Ion Marcu nr. 17”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 396 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 255 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Moineşti nr. 31”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 344 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 256 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 101P”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă de 21.161 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 257 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de acces in incinta bazinului de inot prevazute in cadrul H.C.L. Sector 6 nr.220 din data de 27.08.2019, modificata si completata prin H.C.L. Sector 6 nr. 239/26.09.2019

HCL 258 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019

Anexe

HCL 259 – Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 147 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 260 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”infrastructură rutieră pentru șoseaua de legătură între Calea Crângași și Strada Cornului”, Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 261 – Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 a spaţiilor verzi aferente Pasajului Basarab, în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare şi întreţinere urbanistică

HCL 262 – Hotărâre privind preluarea ca venit la bugetul local de venituri şi cheltuieli al sectorului 6 a sumei de 450.000 lei din excedentul bugetar al Administraţiei Pieţelor Sector 6, instituţie finanţată întegral din venituri proprii

HCL 263 – Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, a terenului în suprafaţă de 790,00 mp, având numărul cadastral 202269, situat în zona B a cartierului „Constantin Brâncuşi”, sector 6, în scopul construirii unei creşe/centru de zi pentru copii preşcolari, teren identificat conform Anexei

HCL 264 – Hotărâre privind achiziţionarea de servicii de asistenţă, consultanţă şi/sau reprezentare juridică în vederea recuperării debitului stabilit în Decizia nr. 39 din data de 26.06.2019 a Directorului Curții de Conturi – Camera de Conturi a Municipiului București

HCL 265 – Hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București

HCL 266 – Hotărâre privind aprobarea procedurii de admitere/încetare a serviciilor furnizate în cadrul centrelor de zi aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Anexa

HCL 267 – Hotărâre privind înființarea Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități „Orșova” prin reorganizarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități „Orșova”

Anexa I

Anexa II

HCL 268 – Hotărâre privind aprobarea modelelor de contracte de vânzare (cu plată integrală/Prima Casă/credit ipotecar), pentru locuinţele din Cartierul „Constantin Brâncuşi”, Sector 6

Anexa I

Anexa II

Anexa III

Anexa IV

Anexa V

HCL 269 – Hotărâre privind aprobarea modelului de contract de vânzare cu plata în rate pentru locuinţele din Cartierul „Constantin Brâncuşi”, Sector 6

HCL 270 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cărămidăriei nr. 52”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.802 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 271 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dezrobirii nr. 73”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă pe un teren în suprafaţă de 501 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 272 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Movilelor nr. 6A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de aşezământ – centru social pe un teren în suprafaţă de 458 mp, proprietate de stat

HCL 273 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Părăluţelor nr. 5A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi servicii pe un teren în suprafaţă de 366 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 274 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Strigăturii nr. 13”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 452 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 275 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 2-4 x G-ral Vasile Milea 3-5”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de centru medical şi punct de control pe un teren în suprafaţă măsurată de 5.028 mp, proprietatea Statului Român în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază – Unitatea Militară 0149F

HCL 276 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Tipografiei nr. 4-6”, Sector 6, pentru extindere construcţie existentă cu un corp cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 619 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 277 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 69”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă de 504,09 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 278 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Lungă nr. 38X”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 419 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 279 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 10”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 645 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 280 – Hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, prin care se stabileste functia publica specifica de conducere de Secretar General al Sectorului 6 si functiile publice de executie de consilier achizitii publice

Anexa

HCL 281 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 282 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 3 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019

HCL 283 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 1” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 284 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 2” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 285 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 3”şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 286 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 4” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 287 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 5” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 288 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 6” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 289 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 7” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 290 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 8” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 291 – Hotărâre privind actualizarea documentației obiectivului de investiții “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri, zona 1: str. Ghirlandei, str. Dezrobirii, bd. Uverturii, str. Apusului (fără străzile cu nume)”, în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 292 – Hotărâre privind actualizarea documentației obiectivului de investiții “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri, în zona 2: str. Ghirlandei, str. Cernişoara, bd. Iuliu Maniu, str. Apusului (fără străzile cu nume)”, în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 293 – Hotărâre privind actualizarea documentației obiectivului de investiții “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri, zona 4: str. Orşova, șos. Virtuţii, bd. Uverturii, str. Dreptăţii (fără străzile cu nume)”, în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 294 – Hotărâre privind actualizarea documentației obiectivului de investiții “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri, zona 5: str. Valea Oltului, str. Valea Argeşului, str. Drumul Taberei, str. Râul Doamnei, Prelungirea Ghencea (fără străzile cu nume)”, în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

Anexa

HCL 295 – Hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice în domeniul achizițiilor publice

HCL 296 – Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București din România și Sectorul Buiucani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova în vederea promovării unor interese comune

HCL 297 – Hotărâre privind aprobarea repartizării a 2 (două) locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 298 – Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii

HCL 299 – Hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul I an şcolar 2019 – 2020 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 300 – Hotărâre privind acordarea unui număr de 3739 pachete de Crăciun pentru personalul didactic, auxiliar și nedidactic angajat în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 301 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Şcolilor Sector 6

HCL 302 – Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 72 din data de 28.02.2019 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2019 – 2020, în sensul că se schimbă la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 adresa Grădiniţei nr. 217 din Str. Bucșenești nr. 20, Sector 6, București, în Str. Brașov nr. 20A, Sector 6, București

HCL 303 – Hotărâre privind stabilirea funcţiilor publice de execuţie de consilier achiziţii publice, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 6

HCL 304 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

HCL 305 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” – unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

HCL 306 – Hotărâre privind înființarea Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice în subordinea Direcției Protecție Socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, precum și aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a serviciului social înființat

Nota

HCL 307 – Hotărâre privind înfiinţarea locuinței maxim protejată ,,Aleea Moinești”, precum și aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a serviciului social înființat

HCL 308 – Hotărâre privind înfiinţarea locuinței maxim protejată ,,Vistiernic Stavrinos”, precum și aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a serviciului social înființat

HCL 309 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 310 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 191/23.07.2019 privind înființarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități prin reorganizarea Centrului de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități

HCL 311 – Hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului General al Municipiului Bucureşti de a modifica prevederile art. 1 al H.C.G.M.B. nr. 85/2002 privind transmiterea unor imobile cu altă destinație decât aceea de locuință din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local Sector 6, schimbând destinația imobilelor specificate în anexa ce face parte integrantă din respectiva hotărâre, în sedii administrative cu funcționalități multiple

HCL 312 – Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 79 din 28.02.2019 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Băbeşti nr. 4”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi spaţiu comercial pe un teren în suprafaţă de 581 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 313 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 32-34”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.179 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 314 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 32-34”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.960 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 315 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 51C”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 750 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 316 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cutieru Alexandru nr. 32-34”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 854 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 317 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dezrobirii nr. 73”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă pe un teren în suprafaţă de 501 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 318 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 432-442”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de magazin retail şi corp tehnicpe un teren în suprafaţă măsurată de 9.397 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 319 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Retezatului nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 326 mp, proprietate privată persoană juridică

HCL 320 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 10”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colectivepe un teren în suprafaţă de 645 mp, proprietate privată persoane fizice.

HCL 321 – Hotărâre privind validarea doamnei Ionescu (Tudose) Elena Cristina în funcţia de consilier local

HCL 322 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

HCL 323 – Hotarare privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 324 –  Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016

 1. Anexa 1
 2. Anexele 2, 3, 4

HCL 325 – Hotărâre privind actualizarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018

HCL 326 – Hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să beneficieze, conform Legii nr. 114/1996, de locuințe convenabile, locuințe sociale sau locuinţe de necesitate, întocmite pentru anul 2020

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III

HCL 327 – Hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, să beneficieze de locuințe proprietate de stat, întocmite pentru anul 2020

HCL 328 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III

HCL 329 – Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

HCL 330 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 55000 lei a proiectului ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică) desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 în parteneriat cu Colegiul Tehnic ,,Carol I”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 331 – Hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului educațional ,,Învățăm la grădiniță” la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pentru Semestrul II an școlar 2019 – 2020

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 332 – Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Planul urbanistic de detaliu modificator – “Prelungirea Ghencea nr. 350-358”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 41.299 mp, proprietate privată persoană juridică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 114 din 24.05.2018

HCL 333 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Boja nr. 55B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă cu partiu special pentru profesiuni liberale pe un teren în suprafaţă măsurată de 422 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 334 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Coasta Măgurii nr. 80-90”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 10.800 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 335 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Eroina de la Jiu nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 209,93 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 336 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Marin Calciu nr. 20D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, servicii şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 4.899 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 337 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Plevnei nr. 198”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi spaţii comerciale pe un teren în suprafaţă de 477 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 338 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 12-28”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de spaţiu comercial pe un teren în suprafaţă de 5.597 mp, proprietate privată persoane fizice

HCL 339 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Vasile Golcea nr. 10”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de hală metalică pe un teren în suprafaţă de 231 mp, proprietate privată persoană fizică

HCL 340 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019

 1. Anexe

HCL 341 – Hotarare privind aprobarea proiectului „Bugetare participativă în Sectorul 6 al Municipiului București”