Hotarari 2017

HCL 1 – Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului anului precedent, pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare

HCL 2 – Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului anului precedent pentru finantarea obiectivelor de investitii

HCL 3 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie a exercitiului bugetar pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016

HLC 4 – Hotarare privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 5 – Hotarare privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6

HCL 6 – Hotarare pentru completarea Anexei Nr.2 a H.C.L. Sector 6 nr.8 din data de 28.01.2016 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2016 – 2017 cu Grădiniţa ,,Magic World Kindergarten”, Grădiniţa ,,Mini Me” şi Şcoala Primară ,,Ada Kindergarden&School”la unităţi de învăţământ particular

HCL 7 – Hotarare privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017– 2018

HCL 8 – Hotarare privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuinţe, în anul 2017, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

HCL 9 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Bulevardul 1 Mai nr. 26, bloc 6S14 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 10 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Bulevardul Constructorilor nr. 12, bloc G10 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 11 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Drumul Taberei nr. 40 bloc T5 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 12 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Floare Roşie nr. 7 bloc 51 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 13 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Calea Giuleşti nr.58 bloc B3 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 14 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Calea Giuleşti nr. 60 bloc B2 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 15 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe Bulevardul Iuliu Maniu nr. 102-104 bloc 20 din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

HCL 16 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe Strada Partiturii nr. 8 bloc 62 din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 17 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe Aleea Poiana Mare nr. 4 bloc B7 din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

HCL 18 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Aleea Parva nr. 6 bloc C37 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 19 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Bulevardul Constructorilor nr.4 bloc G5 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 20 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Bulevardul Constructorilor nr.7 bloc F2 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 21 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Bulevardul Constructorilor nr.19 bloc J2 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 22 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Braşov nr.19 bloc OD5 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 23 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giulesti nr.123, bloc A din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 24 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giuleşti nr. 62 bloc F4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 25 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giuleşti nr.125 bloc B din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 26 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giuleşti nr.133, bloc E din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 27 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Drumul Taberei nr. 120 bloc OD1 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 28  – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Drumul Taberei nr. 92, bloc C7 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 29 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Drumul Taberei nr. 122, bloc OD2 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 30 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Drumul Taberei nr. 38, bloc OD4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 31 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Drumul Taberei nr.14 bloc B3 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 32 – Hotarare  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Drumul Taberei nr.56 bloc OS4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 33 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Drumul Taberei nr.64 bloc F4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 34 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Braşov nr. 14 bloc 2S14 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 35 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giuleşti nr. 44 bloc 7 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 36 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giuleşti nr.107, bloc 10 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 37 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giuleşti nr.109, bloc 6 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 38 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giuleşti nr.115, bloc 1 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 39 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Romancierilor nr. 2 bloc C4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 40 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Ruseţu nr. 2, bloc A1-A2 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 41 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Bulevardul Timişoara nr. 31, bloc OD7 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 42 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Valea Ialomiţei nr. 4, bloc C11 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 43 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 37 obiective de investitii: „Reabilitare sistem rutier”

 1. Anexa

HCL 44 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termica aferenti unui numar de 39 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

 1. Anexa

HCL 45 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 46 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe B-dul Ghencea nr. 26, bloc C88A din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexa
 2. Anexa
 3. Anexa

HCL 47 – Hotarare privind modificarea Art. 6 şi completarea cu punctul (3) a Art. 7 din Anexa  nr. 1 la “H.C.L. Sector 6 nr. 158/2014 privind aprobarea Regulamentului de convieţuire în condominiu al locatarilor/proprietarilor care beneficiază de unităţi locative aflate în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6”

HCL 48 – Hotarare pentru completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 26.01.2017 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017 – 2018 cu Grădiniţa ,,RoroKindergarten” la unităţi de învăţământ particular

HCL 49 – Hotarare pentru completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 8 din data de 28.01.2016 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2016 – 2017 cu Grădiniţa ,,RoroKindergarten”  la unităţi de învăţământ particular, precum şi excluderea din reţeaua şcolară pe anul 2016 – 2017 a Grădiniţei ,,Magic Land” şi a Grădiniţei ,,Rosa Zangara”

HCL 50 – Hotarare privind modificarea numărului şi a componenţei reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic din Sectorul 6 şi nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în acestea

HCL 51 – Hotarare privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să constituie Comisia de negociere pentru cumpărarea, în numele şi pentru Municipiul Bucureşti, a imobilului-teren în suprafaţă de 416,00 m.p. situat în Bucureşti, str. Peştera  Dâmbovicioara nr. 1A, sector 6, aflat în incinta Colegiului Economic “Costin C. Kiriţescu”

HCL 52 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 62/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului  „Europa inclusivă – Iniţiative regionale sustenabile” ID 142874

HCL 53 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 60/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii” ID 125842

HCL 54 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 58/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului “O altă perspectivă a dizabilităţii prin calificare pe piaţa muncii ID 124486

HCL 55 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 179/11.12.2014 privind aprobarea implementării şi sustenabilităţii, în anii 2016-2021, necesare proiectului „Program integrat de educaţie pentru diversitate”, cod PEC079

HCL 56 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr.16/28.01.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (16.12.2015 – 15.12.2018), a proiectului ”Respect şi şanse egale pentru femei” ID 125516

HCL 57 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 59/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016 – 2018), a proiectului ”ŞANSA- Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate” ID 142962

HCL 58 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 63/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului ”Şanse egale în comunitatea noastră” ID 124026

HCL 59 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 61/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului ”Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilităţi”ID 143222

HCL 60 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

HCL 61 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

HCL 62 – Hotarare privind participarea activă a persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială acordate de la bugetul local la viaţa comunităţii, prin prestarea de acţiuni sau lucrări de interes local şi participarea la cursuri de formare profesională în vederea reinserţiei sociale

HCL 63 – Hotarare privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

HCL 64 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului ,,Kinetic Therapy” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Kinetic Therapy”

HCL 65 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

 1. Anexa A
 2. Anexa B

HCL 66 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului „Centru de consiliere şi sprijin pentru tineri în situaţii de risc” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 67 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

 1. Anexa A
 2. Anexa B

HCL 68 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României

HCL 69 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

HCL 70 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

HCL 71 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Estacadei nr. 7”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 480 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 72 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 68A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 827 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 73 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Lungă nr. 38”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 255,6 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 74 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Cuminţenia Pământului nr. 4A”, Sector 6, pentru supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 940 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 75 –  Hotarare privind aprobarea finanţării intervenţiei chirurgicale, tumoră de ventricul III, diagnostic stabilit minorului Olaru Matei, născut la data de 27.01.2012, minor ce se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 6

HCL 76 – Hotarare privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2017

 1. Anexe I,II, III, IV
 2. fd.nerambursabile
 3. imprumut intern
 4. imprumuturi externe
 5. local
 6. venituri proprii

HCL 77 – Hotarare privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6

HCL 78 – Hotarare privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

HCL 79 – Hotarare privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea asocierii şi realizării unei creşe şi a unei grădiniţe de către Consiliului Local al Sectorului 6, pe terenurile în suprafaţă de 790,00 m.p. fiecare, situate în cartierul „Constantin Brâncuşi”, zona B, sector 6, Bucureşti

HCL 80 – Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 81 – Hotarare de modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 162/25.08.2016 privind aprobarea procedurii şi condiţiilor de realizare a schimburilor în cazul locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

HCL 82 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2016 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HLC 83 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2017 a proiectului ,,PESTE LIMITE: Copii cu nevoi speciale la escaladă”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 84 – Hotorare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2017 a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 85 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2017 a proiectului „Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor adresate copiilor cu dizabilităţi“ desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 86 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare şi extindere sediu Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6” derulat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul  Regenerarea Urbană a Municipiilor şi Oraşelor

HCL 87 – Hotarare privind aprobarea proiectului ”Modernizare şi extindere sediu Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6” derulat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul  Regenerarea Urbană a Municipiilor şi Oraşelor

HCL 88 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a emiterii unei hotărâri prin care se aprobă transmiterea Lacului Drumul Taberei din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

HCL 89 –Hotarare pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 8 din data de 28.01.2016 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2016 – 2017 prin schimbarea denumirii Şcolii Gimnaziale Specială pentru Deficienţi de Auz ,,Sfânta Maria” în Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz ,,Sfânta Maria” la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, prin radierea Şcolii Primare ,,Albă ca Zăpada” şi modificarea denumirii Grădiniţei cu program prelungit ,,Politehnica” în Grădiniţa ,,Politehnica” la unităţi de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 6

HCL 90 – Hotarare pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 26.01.2017 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017 – 2018 prin schimbarea denumirii Şcolii Gimnaziale Specială pentru Deficienţi de Auz ,,Sfânta Maria” în Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz ,,Sfanta Maria” la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, prin radierea Şcolii Primare  ,,Albă ca Zăpada” şi modificarea denumirii Grădiniţei cu program prelungit ,,Politehnica” în Grădiniţa ,,Politehnica” la unităţi de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 6

HCL 91 – Hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum şi în consiliul de administraţie al Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti

HCL 92 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada 9 Mai nr. 37 şi 39”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 757 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 93 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Serg. Alexandru Cutieru nr. 25”, Sector 6, pentru construire complex rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 13.865 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 94 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Serg. Alexandru Cutieru nr. 25A”, Sector 6, pentru construire complex rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 22.000 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 95 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 202M”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 3.650 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 96 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Torcătoarelor nr. 32”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 583,81 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 97 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Performanţei nr. 18”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective şi spaţii comerciale pe un teren în suprafaţă de 163 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 98 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Deduleşti nr. 16”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 773 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 99 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Hanul Ancuţei nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 733,55 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 100 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 24”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă – spaţiu comercial şi birouri pe un teren în suprafaţă de 376 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 101 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 68-70”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.163 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 102 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 54”, Sector 6, pentru extindere construcţie existentă pe un teren în suprafaţă de 8.159 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 103 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Nicodim nr. 19”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 700 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 104 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Frt. Rostogolea Gheorghe nr. 1”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 211 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 105 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 127F”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 581 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 106 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Şoseaua Virtuţii nr. 44-46”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de hală auto şi vulcanizare pe un teren în suprafaţă de 566 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 107 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 95”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 662 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 108 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 206 m.p. – suprafaţa măsurată de 205 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 109 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 49U”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 2.395 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 110 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Budieni nr. 4”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 196 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 111 – Hotarare privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, a terenului limitrof sediului Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, teren identificat conform Anexei

HCL 112 – Hotarare privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6

HCL 113 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2017

HCL 114 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6

HCL 115 – Hotarare privind aprobarea participării la cursuri de perfecţionare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Sector 6

HCL 116 – Hotarare privind aprobarea bursei Primarului Sectorului 6, a burselor de excelenţă, a burselor şcolare  şi cuantumul acestora pentru semestrul II an şcolar 2016 – 2017 pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 117 – Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 251/10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual de investiţii în scopul reducerii consumului de energie şi a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexe

HCL 118 – Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioada de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe, precum şi a clădirilor publice

HCL 119 – Hotarare privind aprobarea rectificării  Bugetului local de venituri şi cheltuieli al    Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017

 1. Anexa

HCL 120 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Braşov nr. 25”, Sector 6,pentru construire ansamblu rezidenţial, servicii şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 26.590 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 121 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cotul Siretului nr. 21-25”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe tip duplex pe un teren în suprafaţă de 588 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 122 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Silistraru nr. 30”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 206 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 123 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Uverturii nr. 206-208”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.970 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 124 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 49U”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 2.395 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 125 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Alexandru Iacobescu nr. 8”, Sector 6, pentru construire balcoane şi extindere imobil existent pe un teren în suprafaţă de 197 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 126 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 558-560”,   Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de alimentaţie publică pe un teren în suprafaţă de 43.238 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 127 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 15B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe înşiruite pe un teren în suprafaţă de 9.060 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 128 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Eroina de la Jiu nr. 18”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 349 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 129 – Hotarare privind aprobarea Proiectului de functionare, Organigramei, Statului de functii, precum si a bugetului Centrului de sanatate multifunctional “Sfantul Nectarie” – unitate sanitara cu personalitate juridical aflata in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6

HCL 130 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 131 – Hotarare privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Berceanu Octavian Alexandru

HCL 132 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a achiziţiona imobilul situat în Bucureşti, bd. Preciziei nr. 6, sector 6, aflat în proprietatea S.C. CEPROCIM S.A. şi de a-l transmite în administrarea directă a Consiliului Local al Sectorului 6, în vederea amenajării de locuinţe colective

HCL 133 – Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice dependente/semidependente şi independente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2017

HCL 134 – Hotarare privind aprobarea contractului cadru de asociere în participaţie ce va fi încheiat de către Administraţia Pieţelor Sector 6

HCL 135 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016

HCL 136 – Hotarare privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 80/30.03.2017 de aprobare a listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 137 – Hotarare privind  soluţionarea unei cereri  de schimb de locuinţe din cele construite, în cartierul „Constantin Brâncuşi”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

HCL 138 – Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 139 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada 9 Mai nr. 35”, Sector 6, pentru supraetajare parţială imobil existent cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 264,82 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 140 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Miroslavei nr. 20”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă de 328 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 141 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 51”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de depozit şi birouri pe un teren în suprafaţă de 4.606 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 142 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Pomilor nr. 32”, Sector 6,pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 349 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 143 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Cricovului nr. 137”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă (din acte) de 1.540 mp. – suprafaţă măsurată de 1.516 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 144 – Hotarare privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2016 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti

 1. Anexe 1-10

HCL 145 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  1 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti  pe anul 2017

 1. Anexele 1-8

HCL 146 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017

 1. Anexe I, II
 2. Fd.nerambursabile
 3. Local
 4. Venituri proprii

HCL 147 – Hotarare privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Radu Elena

HCL 148 – Hotarare privind validarea domnului Cosmin Mihai Manole în funcţia de consilier local

HCL 149 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor

HCL 150 – Hotarare privind reactualizarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii“ Consolidare, extindere şi modernizare Cinematograf Favorit

HCL 151 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa ROF

HCL 152 – Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2017

 1. Anexa

HCL 153 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a întreprinde procedurile legale în vederea trecerii imobilului “Insula Lacul Morii” din domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea, în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea directă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 154 – Hotarare privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10 din 29.01.2009 privind constituirea Comisiei pentru examinarea profesională a persoanelor care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile

HCL 155 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Vasile Milea nr. 5G”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de spital şi anexe pe un teren în suprafaţă de 11.382 m.p., proprietatea Statului Român

HCL 156 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 602”, Sector 6, pentru construire rezervor de apă şi staţie pompe  pe un teren în suprafaţă de 10.000 mp., proprietate privată peroană juridică

HCL 157 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Viscolului nr. 93-95”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 416 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 158 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Costin Neniţescu nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 565 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 159 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 220D”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de laboratoare tehnice şi experimentale pe un teren în suprafaţă de 5.467 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 160 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 220F”, Sector 6, pentru extindere imobil existent cu funcţiune tehnologică pe un teren în suprafaţă de 2.261 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 161 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 101T”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.000 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 162 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada George Calboreanu nr. 10-12”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 492 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 163 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 34”, Sector 6, pentru extindere construcţii existente pe un teren în suprafaţă de 31.349 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL  164 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 193/2009 privind modul de atribuire a locurilor în parcările de reşedinţă de pe raza Sectorului 6

HCL 165 – Hotarare privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Sectorului 6

HCL 166 – Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 167 – Hotarare de  modificare a  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016 privind constituirea Comisiei Sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor, stabilirea numărului membrilor, structurii pe specialităţi şi atribuţiilor acesteia

HCL 168 – Hotarare privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 135/25.05.2017 de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016

HCL 169 – Hotarare privind acordul Consiliului Local al Sectorului 6 pentru preluarea în folosinţă cu titlu gratuit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a imobilului situat în Bucureşti, str. Drumul Săbăreni nr. 47-53, Sector 6

HCL 170 – Hotarare privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti realizării proiectului “Regenerare urbană zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti” prevăzut în  Protocolul de Colaborare nr. 20731/30.05.2017, între Administraţia Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea şi Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 171 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2017 a proiectului „Platforma multimedia online pentru comunitatea noastra” desfăşurat de Centrul Cultural European Sector 6

HCL 172 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Alexandru Ivasiuc nr. 24”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 215 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 173 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Planetei nr. 30”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 144 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 174 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 103D”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 35.029 mp.,proprietate privată persoane juridice

HCL 175 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 103P”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 40.994 mp., proprietate privată persoane juridice

HCL 176 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Cascadelor nr. 11K”, Sector 6, pentru extindere corpuri existente cu funcţiunea de spaţiu comercial pe un teren în suprafaţă de 1.120 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 177 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Craiovei nr. 12”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 368 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 178 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Frasinului nr. 13”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 371 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 179 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Poltava nr. 20B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi anexă pe un teren în suprafaţă de 762 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 180 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Scarlat Vârnav nr. 26”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 472 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 181 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Velei nr. 11”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 320 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 182 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Gheorghe Ranetti nr. 5-7”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 398 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 183 – Hotarare privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi funcţiilor contractuale din cadrul familiei ocupaţionale  “Administraţie”, utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 184 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 185 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017

 1. Anexe I, II
 2. Anexa – Local
 3. Anexa – Venituri proprii

HCL 186 – Hotarare privind  aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi, conform Legii   nr. 114/1996, la repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2018

HCL 187 – Hotarare privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj, în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2018

HCL 188 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a prelua în administrare directă drumul Osiei şi drumul Belşugului, sector 6, Bucureşti, în vederea demarării procedurilor legale de expropriere pentru cauză de utilitate publică a porţiunilor de teren proprietate privată ce afectează punerea în aplicare a prevederilor P.U.Z. Coordonator Sector 6, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/2013

HCL 189 –  Hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, a terenului limitrof sediului acesteia din Şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, în scopul construirii unei parcări, teren identificat conform Anexei

HCL 190 –  Hotarare privind validarea Procesului verbal încheiat la data de 20.07.2017 prin care s-a stabilit preţul de achiziţie în valoare de 105.000 (unasutăcincimii) Euro pentru imobilul-teren în suprafaţă de 416,00 m.p. situat în Bucureşti, str. Peştera Dâmbovicioara nr. 1A, sector 6, şi împuternicirea Primarului Sectorului 6, a Directorului Direcţiei Generale Economice şi a Şefului Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ să semneze actele de vânzare-cumpărare a acestui imobil-teren

HCL 191 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu alte instituţii ale administraţiei publice locale/centrale din ţară sau din străinătate, cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local

HCL 192 – Hotarare privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de a semna PROTOCOL-ul DE COLABORARE cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti având ca obiect inierbarea liniilor de tramvai, prevăzute în Anexă şi montarea unor sisteme de irigaţii necesare întreţinerii acestui spaţiu verde

HCL 193 – Hotarare privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de a semna PROTOCOL-ul DE COLABORARE “Regenerare urbană şi amenajare zonă de promenadă pe terenul adiacent Gării Cotroceni, zona Pasaj Lujerului şi teren aferent liniilor ferate”, încheiat cu Compania Naţională de Căi Ferate “CFR”-SA. prin Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti

HCL 194 – Hotarare privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 6 a terenului în suprafaţă de 1200 m.p., identificat cu numărul cadastral 225667, situat în drumul Taberei nr. 34, sector 6, Bucureşti, pentru desfăşurarea de activităţi specifice obiectului de activitate al Administraţiei Pieţelor Sector 6

HCL 195 – Hotarare privind aprobarea schimbării denumirii Şcolii Gimnaziale Nr. 193 în Şcoala Gimnazială ,,Orizont” şi schimbarea denumirii Şcolii Gimnaziale Nr. 198 în Şcoala Gimnazială ,,Regina Maria” începând cu anul şcolar 2017 – 2018

HCL 196 – Hotarare privind  amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi aflate pe domeniul public aferent blocurilor de locuinţe de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

HCL 197 – Hotarare privind efectuarea operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare a autovehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativă a Sectorului 6

 • modificata prin H.C.L. S6 nr. 43/28.02.2023

HCL 198 – Hotarare pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 46/2011 privind aprobarea bunurilor şi obiectivelor din Sectorul 6 pentru care va fi asigurată paza de către Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6

HCL 199 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cărămidăriei nr. 50B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi amplasare container cu funcţiunea de depozit pe un teren în suprafaţă de 2.499 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 200 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dreptăţii nr. 63”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 485 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 201 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 333”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de fabrică de vaccinuri, reagenţi şi kituri de diagnostic în medicină veterinară pe un teren în suprafaţă de 78.499 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 202 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Luncii nr. 20”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi anexă pe un teren în suprafaţă de 1.087 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 203 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 13A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi birouri pe un teren în suprafaţă de 883 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 204 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Crişul Repede nr. 9”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 177 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 205 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Serg. Ion Marcu nr. 25, 25A şi 27”, Sector 6,pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 751 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 206 –  Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Braşov nr. 21A”, Sector 6, pentru construire staţie de distribuţie a carburanţilor pentru alimentarea autovehiculelor – GPL şi spaţii servicii conexe pe un teren în suprafaţă de 1.528 mp., proprietatea Statului Român

HCL 207 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Strada Dâmboviţa nr. 10A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 2.991 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 208 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Strada Valea Oltului nr. 199”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective, servicii şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 10.030 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 209 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Gheorghe Ranetti nr. 5-7”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 398 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 210 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Şoseaua Virtuţii nr. 22D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi spaţii comerciale pe un teren în suprafaţă de 9.938 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 211 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Cascadelor nr. 11D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.918 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 212 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Răsăritului nr. 59, lot 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 2.162 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 213 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Constantin Gh. Apostol nr. 9”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 670 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 214 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Govodarva nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 405 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 215 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Lacul Ursului nr. 47”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 399 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 216 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Uverturii nr. 143A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 349 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 217 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Pădurarilor nr. 56-60”, Sector 6, pentru extindere imobil cu un corp nou cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.122 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 218 – Hotarare privind validarea doamnei Berta Vasiliauskaite în funcţia de consilier local

HCL 219 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2017 – 2018 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6

HCL 220 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti nr. 170/20.07.2017 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti  realizării proiectului “Regenerare urbană zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti” prevăzut în Protocolul de Colaborare nr. 20731/30.05.2017, între Administraţia Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea şi Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 221 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Administraţia Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea, în scopul realizării proiectului “Regenerare urbană insula Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti”

HCL 222 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti  192/31.08.2017 privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de a semna PROTOCOL-ul DE COLABORARE cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti având ca obiect înierbarea liniilor de tramvai, prevăzute în Anexă şi montarea unor sisteme de irigaţii necesare întreţinerii acestui spaţiu verde

HCL 223 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti în scopul realizării proiectului înierbarea liniilor de tramvai, prevăzute în Anexă şi montarea unor sisteme de irigaţii necesare întreţinerii acestui spaţiu verde

HCL 224 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti nr. 193/31.08.2017 privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de a semna PROTOCOL-ul DE COLABORARE “Regenerare urbană şi amenajare zonă de promenadă pe terenul adiacent Gării Cotroceni, zona Pasaj Lujerului şi teren aferent liniilor ferate”, încheiat cu Compania Naţională de Căi Ferate “CFR”-SA. prin Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti

HCL 225 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Compania Naţională de Căi Ferate “CFR”-S.A. prin Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti în scopul realizării proiectului “Regenerare urbană şi amenajare zonă de promenadă pe terenul adiacent Gării Cotroceni, zona Pasaj Lujerului şi teren aferent liniilor ferate”

HCL 226 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Administraţia Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea, în scopul realizării proiectului “Regenerare urbană insula Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti”

HCL 227 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de a aproba revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/31.08.2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu alte instituţii ale administraţiei publice locale/centrale din ţară sau din străinătate, cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local

HCL 228 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017

 1. Anexe I, II septembrie 2017
 2. Local
 3. Venituri proprii

HCL 229 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 2 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti  pe anul 2017

 1. Anexele 1-8

HCL 230 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului Local Sector 6 terenul idetificat conform planului Anexă, situat în Bd. Timişoara nr. 10 (10-12), sector 6, Bucureşti, pentru amenajarea unei zone verzi cu destinaţia de agrement

HCL 231 – Hotarare de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitare termică şi modernizare sediu Primărie Sector 6, Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149”

 1. Anexe

HCL 232 – Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 233 –  Hotarare privind completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 26.01.2017 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar    2017 – 2018 cu Grădiniţa cu program prelungit ,,Rio2”, Şcoala Primară ,,King George”, Liceul Teoretic ,,Phoenix” şi schimbarea denumirii Grădiniţei ,,Politehnica” în Şcoala Primară ,,Politehnica” la unităţi de învăţământ particular

HCL 234 – Hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum şi în consiliul de administraţie al Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti

HCL 235 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Clubul Sportiv Rapid Bucureşti

HCL 236 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexa I – Regulament
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV 
 5. Anexa V 
 6. Anexa VI
 7. Anexa VII

HCL 237 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 40”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă de 357 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 238 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 24”, Sector 6, pentru construire piscină cu spaţii tehnice anexe, copertină şi amenajare teren de sport pe un teren în suprafaţă de 42.829 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 239 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ruşeţu nr. 17”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de grădiniţă pe un teren în suprafaţă de 16.088 mp., domeniul public al Municipiului Bucureşti

H.C.L. Sector 6 nr. 240-2017

H.C.L. Sector 6 nr. 241-2017

H.C.L. Sector 6 nr. 242-2017

H.C.L. Sector 6 nr. 243-2017

H.C.L. Sector 6 nr. 244-2017

H.C.L. Sector 6 nr. 245-2017

HCL 246 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnice -faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 1

HCL 247 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnice – faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 2”

HCL 248 – Hotarare actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnice – faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 3”

HCL 249 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice – faza DALI pentru blocurile de locuinţe cuprinse în proiectul “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 7”

HCL 250 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice – faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creşterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 8”

HCL 251 – Hotarare privind solicitarea catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti de a face demersurile legale in scopul schimbarii denumirii parcului “Fabricii” in parcul “Tudor Vladimirescu” si a parcului “Giulesti” in parcul “Marin Preda”, ambele aflate pe raza administrativ-teritoriala a sectorului 6, Bucuresti

HCL 252 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnice-faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 4”

 1. Anexe

HCL 253 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice – faza DALI pentru blocurile de locuinţe cuprinse în proiectul “Creşterea Performanţei Energetice a blocurilor de locuinţe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 6”

 1. Anexe

HCL 254 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017

 1. Anexe I, II septembrie 2017
 2. Local
 3. Venituri proprii

HCL 255 – Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 pentru Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 256 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite pasajul limitrof pasajului subteran “Lujerului”, în administrarea directă a Consiliului Local Sector 6 în vederea reabilitării structurale, funcţionale şi estetice a acestuia

 1. Anexa
 2. Anexa

HCL 257 – Hotarare privind transmiterea imobilului-teren situat în Drumul Taberei nr. 34, Sector 6, Bucureşti, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în administrarea directă a Administraţiei Pieţelor Sector 6 pentru înfiinţarea unei pieţe agroalimentare/complex agroalimentar

HCL 258 – Hotarare privind recuperarea cheltuielilor de reparatii si paza effectuate pe partile commune in imobilele din cartierul “Constantin Brancusi”, de catre Directia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, de la proprietarii unitatilor locative, detinute in baza unor contracte de vanzare cu plata integrala si a unor contracte de vazare cu credit ipotecar

HCL 259 – Hotarare privind aprobarea modelului de act adiţional pentru prelungirea contractului de închiriere a spațiilor cu destinaţia de locuinţă din Strada Dealul Ţugulea nr. 27, bl. F7A şi F7B, Sector 6

HCL 260 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de convieţuire în condominiu al locatarilor/proprietarilor care beneficiază de unităţi locative aflate în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

HCL 261 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Infrastructură rutieră pentru şoseaua de legătură între Calea Crângaşi şi Strada Cornului”, Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexe

HCL 262 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: Aleea Valea Florilor, Aleea Pravăţ, Str. Braşov și Drumul Taberei (fără străzile cu nume) şi indicatorii tehnico-economici aferenți

 1. Anexe

HCL 263 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: str. Răsăritului, str. Liniei, str. Timonierului şi bd. Iuliu Maniu (fără străzile cu nume)” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

 1. Anexe

HCL 264 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: str. Mărgelelor, str. Ghirlandei şi str. Apusului (fără străzile cu nume) şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

 1. Anexe

HCL 265 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona str. Fraţilor, str. Ceahlău, str. Porumbacu, str. Nicolae Oncescu şi str. Zboina Neagră (fără străzile cu nume)” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

 1. Anexe

HCL 266 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: str. Mehadia, bd. Constructorilor şi Calea Crângaşi (fără străzile cu nume)” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

 1. Anexe

HCL 267 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: str. Romancierilor, str. Drumul Taberei, str. Braşov şi bd. Timişoara (fără străzile cu nume)” şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

 1. Anexe

HCL 268 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri zona: str. 1 Mai, str. Vlădeasa, str. Titel Petrescu şi bulevardul Ghencea (fară străzile cu nume) şi indicatorii tehnico-economici aferenţi

 1. Anexe

HCL 269 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Economu Cezărescu nr. 61”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 797 mp., proprietate privată persoană fizică/juridică

HCL 270 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Podul Pitarului nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 543 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 271 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Viscolului nr. 60-62”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 4.719 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 272 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Ghencea nr. 158”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective cu partiu special pentru profesiuni liberale pe un teren în suprafaţă de 9.336 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 273 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Tătăruş nr. 4”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 287 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 274 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada G-ral George V. Macarovici nr. 31”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea locuinţe colective pe un teren în suprafaţă       de 322 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL275 – Hotarare privind preluarea ca venit la Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a sumei de 10.000 mii lei din excedentul bugetar al Administraţiei Pieţelor Sector 6, instituţie finanţată integral în venituri proprii

HCL 276 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017

HCL 277 – Hotarare privind aprobarea comunicării actelor administrative fiscale, actelor de excutare și altor acte emise de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 prin mijloace electronice de transmitere la distanță și/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masivă

HCL 278 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 279 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 3 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti pe anul 2017

HCL 280 – Hotarare privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/29.06.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 281 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnice – faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 5”

HCL 282 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnice -faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 9”

HCL 283 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnice -faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 10”

HCL 284 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnice – faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 11”

HCL 285 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cinematograf Giuleşti din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexa
 2. Anexa

HCL 286 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea aderării Sectorului 6 la „Convenția Primarilor privind Clima și Energia”

HCL 287 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a acorda împuternicire expresă  Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la  încheierea Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București din România și Raionul Hîncești din Republica Moldova în vederea promovării unor interese comune

HCL 288 – Hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, a terenului în suprafaţă de 790,00 m.p., având numărul cadastral 202269, situat în zona B a cartierului „Constantin Brâncuşi” Sector 6, în scopul construirii unei creşe/centru de zi pentru copii preşcolari, teren identificat conform Anexei

HCL 289 – Hotarare privind aprobarea Planului de Acțiune pe perioada 2017-2020, parte a Strategiei Antidrog a Sectorului 6

HCL 290 – Hotarare pentru aprobarea “Procedurii privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru activitățile nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale pentru anul 2018”

HCL 291 – Hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă,  în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2018

HCL 292 – Hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţe sociale, locuințe fond de stat sau locuinţe de necesitate, în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2018

HCL 293 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier şi terenurile de sport aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 294 – Hotarare privind modificarea Anexei Nr.2 la H.C.L. Sector 6 nr.7 din data de 26.01.2017 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017 – 2018, în sensul că se schimbă denumirea Grădiniţei ,,Nicholas Kindergarten”, în Grădiniţa cu program normal şi prelungit ,,Nicholas Kindergarten” la unităţi de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul

HCL 295 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 6K”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.022 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 296 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Vagonetului nr. 1C”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă – locuinţe şi birouri – pe un teren în suprafaţă de 753 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 297 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ion Nonna Otescu nr. 30”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 385 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 298 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 161A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.978 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 299 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Şoseaua Virtuţii nr. 22C”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective, servicii şi comerţ – pe un teren în suprafaţă de 3.454 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 300 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “B-dul Iuliu Maniu nr. 15”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 1.307 m.p., proprietate privată persoane juridice

HCL 301 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Bacriului nr. 12”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.931 m.p.,  proprietate privată persoană fizică

HCL 302 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 297-299”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 12.292 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 303 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Corvinilor nr. 1-3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 502 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 304 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 131-141”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 11.111 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 305 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 322-328”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă şi locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 27.224 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 306 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Lacul Morii nr. 127-129”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe cu partiu special pentru profesiuni liberale pe un teren în suprafaţă de 5.000 m.p. – suprafaţă măsurată de 4.896,51 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 307 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Gheorghe Ranetti nr. 15”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 856 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 308 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr.  6F”, Sector 6, pentru construire ansamblu de clădiri cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 21.087 m.p., proprietate privată persoane juridice

HCL 309 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Largă nr. 78”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.027 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 310 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017

 1. Anexa I, II decembrie 2017
 2. Local
 3. Venituri proprii

HCL 311 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Liceul Mircea Eliade din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexe

HCL 312 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Liceul Petru Poni din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexe

HCL 313 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala nr. 59 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexe

HCL 314 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexe

HCL 315 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie  Şcoala nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexe

HCL 316 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala nr. 309 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexe

HCL 317 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala Adrian Păunescu din Sectorul 6 al Municipiului București

 1. Anexe

HCL 318 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala Sf. Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului București

 1. Anexe

HCL 319 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexe

HCL 320 – Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 321 – Hotarare privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București a unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuinţe, în anul 2018, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

HCL 322 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2018 a proiectului social de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 323 – Hotarare privind stabilirea unor masuri organizatorice in anul 2018 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

HCL 324 – Hotarare privind participarea activă a persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială acordate de la bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București la viaţa comunităţii, prin prestarea de acţiuni sau lucrări de interes local şi participarea la cursuri de formare profesională în vederea reinserţiei sociale

HCL 325 – Hotarare privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6

HCL 326 – Hotarare privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 327 – Hotarare privind aprobarea pentru anul 2018 a Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001

HCL 328 – Hotarare privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2017, datorate de persoanele fizice şi juridice

HCL 329 – Hotarare privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție”Parcare teren limitrof Şoseaua Orhideelor nr.2D”

HCL 330 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Asău nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 89 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 331 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 359-361”, Sector 6, pentru extindere construcţie existentă cu un corp nou cu funcţiunea de hală depozitare, birouri şi servicii pe un teren în suprafaţă de 10.000 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 332 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul la Roşu nr. 1C”, Sector 6, pentru supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 955 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 333 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr.  6F”, Sector 6, pentru construire ansamblu de clădiri cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 21.087 m.p., proprietate privată persoane juridice

HCL 334 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Cascadelor nr. 3-5”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 5.277 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 335 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 3A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă familială pe un teren în suprafaţă de 506 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 336 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Pietrele Doamnei nr. 7”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 337 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Migdalului nr. 11”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 712,49 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 338 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Izvoarelor nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 7.500 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 339 – Hotarare pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 326/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 340 – Hotarare privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Nota pentru indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr.340 din 19.12.2017