Hotarari 2016

HCL 1 – Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 2 – Proiect de hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

HCL 3 – Proiect de hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanţarea obiectivelor de investiţii şi a unor programe de dezvoltare pe fonduri externe nerambursabile

HCL 4 – Hotarare privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016

 1. Anexa I, II,III
 2. Anexa – fd.nerambursabile
 3. Anexa – local
 4. Anexa – venituri 

HCL 5 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  4 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti  pe anul 2015

 1. Anexa

HCL 6 – Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrulrogramului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

 1. Anexa

HCL 7 – Hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 416/2001

 1. Anexa

HCL 8 – Hotarare privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  pe anul şcolar 2016 – 2017

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 9 – Hotarare privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6

HCL 10 – Hotarare privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local Sector 6 nr. 143 – 150/26.11.2015

HCL 11 – Hotărâre privind vacantarea postului de Viceprimar al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, ca urmare a demisiei domnului Petrea Gabriel

HCL 12 – Hotărâre privind alegerea Viceprimarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 13 – Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe trimestrul 3 al anului 2015

 1. Anexa

HCL 14 – Hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ de stat şi particular din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 15 – Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

 1. Anexa

HCL 16 – Hotărâre privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (16.12.2015 – 15.12.2018), a proiectului „Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516

 1. Anexa
 2. Anexa

HCL 17 – Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copilului şi combaterea violenţei în familie Sector 6 – EIL, data publicării

 1. Anexa

HCL 18 – Hotarare privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Centru Cultural European Favorit”

 1. Anexa

HCL 19 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier aleea ALEŞD”

 1. Anexa

HCL 20 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier aleea Compozitorilor”

 1. Anexa

HCL 21 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier aleea Constantin BRĂTESCU”

 1. Anexa

HCL 22 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier aleea Cuminţenia Pamântului intre 8 – nr. 10”

 1. Anexa

HCL 23 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier aleea DUMBRĂVIŢA”

 1. Anexa

HCL 24 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier aleea Lunca Siretului”

 1. Anexa

HCL 25 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier aleea Valea Siretului”

 1. Anexa

HCL 26 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier aleea Valea Viilor”

 1. Anexa

HCL 27 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier strada BOZIENI”

 1. Anexa

HCL 28 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier strada DRAJNA”

 1. Anexa

HCL 29 – Hotarare, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada OBCINA MARE”

 1. Anexa

HCL 30 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier strada PAŞCANI”

 1. Anexa

HCL 31 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier strada SIMION MEHEDINŢI”

 1. Anexa

HCL 32 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier strada STRĂMOŞILOR”

 1. Anexa

HCL 33 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier strada LUCĂCEŞTI”

 1. Anexa

HCL 34 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 23”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 6.080 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 35 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 64”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 224,20 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 36 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Săbiuţei nr. 18”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 180 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 37 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Furtunei nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 333 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 38 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Plt. Topor Ion nr. 4”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de spaţii comerciale pe un teren în suprafaţă de 275 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 39 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 101H”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 9.542 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 40 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Costin Neniţescu nr. 14”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 166 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 41 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Craiovei nr. 26”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 647 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 42 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Spacu Gheorghe nr. 31”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 381 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 43 – Hotarare privind aprobarea unor prevederi care reglementează desfășurarea activității comerciale pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6

HCL 44 – Hotarare privind  modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11 din 29.01.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea calităţii de administrator de imobile, de către persoanele fizice cu domiciliul/reşedinţa în Sectorul 6 – Bucureşti modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 94 din 26.05.2009

HCL 45 – Hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţe sociale, din fondul locativ de stat sau locuinţe de necesitate, în baza Legii privind locuinţele nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2016

HCL 46 – Hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă  în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2016

HCL 47 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local Sectorului 6, în  anul 2016, a proiectului ,,Centrul de Îngrijiri Paliative” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia “Sfânta Irina”

HCL 48 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016,a proiectului “CENTRUL DE CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU TINERI ÎN SITUAŢII DE RISC” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 49 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016,a proiectului ,,Kinetic Therapy” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Kinetic Therapy”

HCL 50 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, a proiectului ,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu  Fundaţia „Copii în Dificultate”

HCL 51 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României

HCL 52 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2016, a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

HCL 53 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, a proiectului ,,Centrul de zi România Kids” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

HCL 54 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016,a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 55 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 56 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

HCL 57 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, a proiectului ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

HCL 58 – Hotarare privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului “O altă perspectivă a dizabilităţii prin calificare pe piaţa muncii ID 124486

HCL 59 – Hotarare privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului  „Şansa – Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate” ID 142962

HCL 60 – Hotarare privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului  „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii” ID 125842

HCL 61 – Hotarare privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului „Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilitaţi” ID 143222

HCL 62 – Hotarare privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului  „Europa inclusivă – Iniţiative regionale sustenabile” ID 142874

HCL 63 – Hotarare privind aprobarea finantarii necesare pentru asigurarea sustenabilitatii pentru o perioada de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului „Sanse egale in comunitatea noastra” ID 124026

HCL 64 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2016 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 65 – Hotarare privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unor locuinţe, în anul 2016, ca masură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

HCL 66 – Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2016

HCL 67 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2016 a proiectului social de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexe

HCL 68 – Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere al persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2016

HCL 69 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6E”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe partiu special pe un teren în suprafaţă de 3.753 mp. , proprietate privată persoană juridică

HCL 70 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Serg. Adam P. Vasile nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 450 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 71 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Arheologilor nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.894 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 72 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dezrobirii nr. 131”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.250 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 73 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Lt. Av. Gheorghe Negel nr. 76”, Sector 6, entru mansardare locuinţă existentă şi extindere garaj pe un teren în suprafaţă de 218,35 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 74 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Aleea Hamului nr. 12”, Sector 6, pentru supraetajare imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 501 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 75 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 19”, Sector 6, pentru extindere galerie comercială pe un teren în suprafaţă de 6.100 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 76 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Mănăstirea Văratec nr. 7-11”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 4.766 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 77 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Părăluţelor nr. 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 160 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 78 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 15A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 824,54 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 79 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Furtunei nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 333 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 80 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 81 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016

 1. Anexe I,II, III
 2. Anexa fd.nerambursabile 1, 1a,1b
 3. Anexa local
 4. Anexa venituri proprii 1, 1a,1b

HCL 82 – Hotarare pentru completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 21 din data de 16.02.2015 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 – 2016 cu Şcoala Gimnazială ,,Româno-Finlandeză”, Grădiniţa „Wonderland”, Grădiniţa „Sfântul Nicolae” şi Grădiniţa Art & Play” la unităţi de învăţământ particular

HCL 83 – Hotarare pentru completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 8 din data de 28.01.2016 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2016 – 2017 cu Grădiniţa „Wonderland” la unităţi de învăţământ particular

HCL 84 – Hotarare pentru aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorat bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 85 – Hotarare  privind aprobarea finanţării intervenţiei chirurgicale, tumoră de ventricul III, diagnostic stabilit  minorului Olaru Matei, născut la data de 27.01.2012, minor ce se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 86 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cătinei nr. 39”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 234 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 87 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 171-181”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe unifamiliale pe un teren în suprafaţă de 19.999,65 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 88 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Serg. Apostol Constantin nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 389 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 89 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dreptăţii nr. 137”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 250 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 90 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 39A”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 132 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 91 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 253”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 524 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 92 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Izvorani nr. 11”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă din acte de 593 mp. – suprafaţa măsurată de 622 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 93 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Popescu Filofteia nr. 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 209 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 94 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 131-141”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 5.626 mp.,proprietate privată persoană fizică

HCL 95 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Lungă nr. 47G”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 289 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 96 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Victor Ion Popa nr. 29”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 283,45 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 97 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Mărgelelor nr. 13”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 196 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 98 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 127A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.166 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 99 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 371A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.700,57 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 100 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Lacul Morii nr. 131-133”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe cu partiu special şi funcţiuni conexe locuirii pe un teren în suprafaţă de 5.024 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 101 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  1 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2016

 1. Anexe

HCL 102 – Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrulProgramului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 103 – Hotarare privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în semestrul II an şcolar 2015 – 2016 pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 104 – Hotarare privind aprobarea modelelor de contracte de vânzare pentru locuinţele din Cartierul „Constantin Brâncuşi”, sector 6

HCL 105 – Hotarare proiect de hotarare privind aprobarea modelului de contract cu plata in rate pentru locuinţele din Cartierul „Constantin Brâncuşi”

HCL 106 – Hotarare privind trecerea în administrarea şi folosinţa exclusivă de către Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 a imobilului situat în Bucureşti, şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, deţinut de Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 107 – Hotarare privind convocarea Adunării Generale a foştilor proprietari deposedaţi sau a moştenitorilor acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, în vederea completării componenţei Subcomisiei Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

HCL 108 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2016 a proiectului „Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor adresate copiilor cu dizabilităţi – proiect privind recuperarea şi integrarea copiilor cu dizabilităţi“  desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 109 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2016 a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 110 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2016 a proiectului  ,,PESTE LIMITE: Copii cu nevoi speciale la escaladă”,  desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 111 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 51/25.02.2016 privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României

HCL 112 – Hotarare privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 39A”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 132 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 113 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Serg. Apostol Constantin nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 389 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 114 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Boziilor nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 271 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 115 – Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Săpânţa nr. 7”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 261 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 116 – Hotarare privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2015 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexe

HCL 117 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli  al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016

 1. Anexe I,II, III
 2. fd.nerambursabile anexa 1, 1a
 3. local anexa 1, 1a, 1b
 4. venituri proprii anexa 1, 1a, 1b

HCL 118 – Hotarare privind alocarea, de la bugetul local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti, a sumei de 172.000 lei pentru plata personalului tehnic auxiliar pe lângă Biroul Electoral de Circumscripţie al Sectorului 6, pentru perioada 10 mai – 10 iunie 2016

HCL 119 – Hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat ce se va încheia între Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului cu Asociația Diaconia-Filiala Sector 6 în vederea realizării în comun a proiectului ”Banca Locală de Alimente Sector 6”

HCL 120 – Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 121 – Hotarare privind constituirea Grupului de Lucru Local Sector 6 de implementare a Strategiei Guvernului  României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

HCL 122 – Hotarare privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe din Strada Dealul Ţugulea nr. 27, Sector 6

HCL 123 – Hotarare privind aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafetele cu destinaţia de locuinţe pentru tineri din cartierul ,,Constantin Brâncuşi” şi a modelului de contract de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţa pentru tineri până în 35 de ani

HCL 124 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 290”, Sector 6, pentru construire cămin studenţesc pe un teren în suprafaţă de 130.202 mp., proprietate publică a statului

HCL 125 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 39A”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 132 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 126 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 141”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 15.799 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 127 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Bârsăneşti nr. 18”, Sector 6,pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 600 mp.,proprietate privată persoane fizice

HCL 128 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Călmăţuiului nr. 7-21”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 14.000 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 129 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Catlabuga nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 245 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 130 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Crişul Repede nr. 35”, Sector 6,pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 341,59 mp.,proprietate privată persoane fizice

HCL 131 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dobreni nr. 13”, Sector 6,pentru extindere şi supraetajare imobil cu funcţiune de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 387 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 132 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Drumul la Roşu nr. 53-59”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 5.050 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 133 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 211,15 mp. (conform actelor de proprietate) – 215 mp. (conform măsurătorilor cadastrale),proprietate privată persoane fizice

HCL 134 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 16A”, Sector 6,pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 97 mp.,proprietate privată persoane fizice

HCL 135 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 132A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 653 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 136 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Prelungirea Ghencea nr. 318”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.869 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 137 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 1”, Sector 6, pentru consolidare, extindere şi supraetajare locuinţă existentă pe un teren în suprafaţă de 236 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 138 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 111A”, Sector 6, pentru construire capelă mortuară şi anexe pe un teren în suprafaţă de 1.770 mp., proprietate deţinută de Parohia “Buna Vestire Giuleşti”

HCL 139 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Leaota nr. 16B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 935 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 140 – Hotarare privind alegerea Comisiei de Validare

HCL 141 – Hotarare privind validarea mandatelor consilierilor

HCL 142 – Hotarare privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 143 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

HCL 144 – Hotarare privind alegerea Viceprimarului Sectorului 6

HCL 145 – Hotarare privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 146 – Hotarare privind desemnarea membrilor titulari şi a membrilor supleanţi ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6, al municipiului Bucureşti

HCL 147 – Hotarare privind aprobarea nominalizării reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 6 în Consiliul de Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov

HCL 148 – Hotarare privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6

HCL 149 – Hotarare privind constituirea Comisiei Sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor, stabilirea numărului membrilor, a structurii pe specialităţi şi atribuţiile acesteia

HCL 150 – Hotarare privind trecerea imobilului – locuinta sociala situat in Bucuresti, Bd. Ghe. Magheru nr.24, bl. -, scara B, etaj 7, apartament 40, sector 1 din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 in administrarea Directiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

HCL 151 – Hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 152 – Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 153 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie a exercițiului bugetar pe trimestrul  2 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2016

 1. Anexele 1-10

HCL 154 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016

 1. Anexe I,II, III
 2. local anexa 1, 1a, 1b
 3. venituri proprii anexa 1, 1a, 1b

HCL 155 – Hotarare privind aprobarea criteriilor,  procedurilor şi atribuţiilor specifice necesare numirii/eliberării în/din funcţie a administratorului public la Primăria Sectorului 6

HCL 156 – Hotarare privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, de către  Consiliul General al Municipiului Bucureşti a imobilului  în suprafaţă de 5941 m.p., situat în Bucureşti, str. Alexandru Ivasiuc nr. 3A, sector 6, în vederea construirii de locuinţe

HCL 157 – Hotarare privind prelungirea contractelor de finanțare pentru proiectele ”Modernizare arhitecturală şi peisagistică a parcului Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti” cod SMIS 21685 și „Asigurarea siguranţei publice Drumul Taberei, Militari, Sector 6, Bucureşti” cod SMIS 7811 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestora

HCL 158 – Hotarare privind aprobarea criteriilor de selecţie pentru stabilirea ordinii de prioritate a blocurilor de locuinţe incluse în Programul local multianual de reabilitare termică

HCL 159 – Hotarare privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi, conform Legii nr. 114/1996, la repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2017

HCL 160 – Hotarare privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2017

HCL 161 – Hotarare de aprobare a propunerii privind Criteriile de acces la locuinţă şi Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe

HCL 162 – Hotarare de aprobare a procedurii şi condiţiilor de realizare a schimburilor în cazul locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

HCL 163 – Hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în comisiile  pentru evaluarea și asigurarea calității din unităţile de învăţământ de stat, particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 164 – Hotarare privind aprobarea unităților de învățământ particulare și confesionale acreditate de pe raza Sectorului 6 care beneficiază de finanțarea de bază din sumele defalcate din T.V.A. pe anul 2016 prin bugetul Consiliului Local Sector 6 și a  procedurii de finanțare conform Hotărârii Guvernului României nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional

HCL 165 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2016 – 2017 din bugetul  local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6

HCL 166 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Albiţei nr. 1G”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.037 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 167 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Dâmboviţei nr. 14”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 480,05 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 168 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dezrobirii nr. 144”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 783 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 169 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Fântâna Domnească nr. 7”, Sector 6,pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi a unei anexe pe un teren în suprafaţă de 500 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 170 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Fântâna Domnească nr. 9”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi a unei anexe pe un teren în suprafaţă de 588 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 171 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Calea Giuleşti nr. 418K”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 443,83 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 172 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 8.629 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 173 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de prestări servicii pe un teren în suprafaţă totală de 15.539 mp. – suprafaţă teren închiriat de 270 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 174 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 15”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 34.841 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 175 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 12A”, Sector 6, pentru construire centrală termică, cuvă transformator, zid de protecţie, platformă industrială, panouri comandă pompe şi punct de conexiune ENEL şi, în subteran, trei puţuri, un separator şi un rezervor apă pe un teren în suprafaţă de 9.746 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 176 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Răsadniţei nr. 121A”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă şi construire imobile cu funcţiunea de locuinţe individuale pe un teren în suprafaţă de 1.829 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 177 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Răzoare nr. 5”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de complex sportiv pe un teren în suprafaţă de 26.921 mp. – teren aferent investiţiei în suprafaţă de 6.320 mp., proprietatea Statului Român

HCL 178 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 101G”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 10.000 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 179 – Hotarare privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Tănăsuică Ion

HCL 180 – Hotarare privind validarea domnului Gheorghe Ciontu în funcţia de consilier local

HCL 181 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6

HCL 182 – Hotarare privind aprobarea finanţării din bugetul local al Sectorului 6 a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi a cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, inclusiv pentru proiectele de reabilitare termică cofinanţate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale, precum şi mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în legătură cu lucrările de reabilitare termică

HCL 183 – Hotarare privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Iulian

HCL 184 – Hotarare privind validarea domnului Coșcodaru Iulian – Mihai în funcţia de consilier local

HCL 185 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor

HCL 186 – Hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București

HCL 187 – Hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în comisiile  pentru evaluarea și asigurarea calității din unităţile de învăţământ de stat, particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 188 – Hotarare privind aprobarea desființării Centrului multifuncțional de sănătate „Sfântul Nectarie”- unitate socio-medicală cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

 1. Anexe I,II, III, IV
 2. fd.nerambursabile
 3. imprumut intern
 4. local
 5. venituri proprii

HCL 221 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie a exerciţiului bugetar pe trimestrul  3 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2016

 1. Anexe 1-6

HCL 222 – Hotarare privind staţionarea vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6

– modificata prin HCL S6 nr. 146/2019, nr. 45/2021 si nr. 104/2021

HCL 223 – Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017 pentru Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 224 – Hotarare de aprobare a  Criteriilor de acces la locuinţă şi Criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe

HCL 225 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr.194/29.09.2016 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor

HCL 226 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Bârsăneşti nr. 30”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 246 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 227 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 42A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 348 mp., proprietate privată persoană fizică 

HCL 228 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Serg. Constantin Apostol nr. 12”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 450 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 229 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Drumul la Roşu nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 200 mp., proprietate privată persoană fizică 

HCL 230 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Floare Roşie nr. 34”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 386 mp., proprietate privată persoană fizică 

HCL 231 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 390A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 842 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 232 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Liniei nr. 46”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 365 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 233 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Răsăritului nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.059 mp.,proprietate privată persoană fizică

HCL 234 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Lungă nr. 52”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 480 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 235 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 313A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 1.548 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 236 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Săbiuţei nr. 14A”, Sector 6, pentru extindere locuinţă existentă pe un teren în suprafaţă de 405,53 mp.,proprietate privată persoană fizică

HCL 237 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Aleea Pravăţ nr. 14 bloc P7 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

ANEXA

HCL 238 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Aleea Bujoreni nr. 2 bloc P1 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

ANEXA

HCL 239 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Aleea Valea Siretului nr. 2 bloc P3 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

ANEXA

HCL 240 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Pravăţ nr. 8 bloc P5 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

ANEXA

HCL 241 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Pravăţ nr. 18 bloc P8 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

ANEXA

HCL 242 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Aleea Valea Florilor nr. 4 bloc P10 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

ANEXA

HCL 243 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Pravăţ nr. 6 bloc P4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

ANEXA

HCL 244 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Roşia Montană nr. 4 bloc O5 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

ANEXA

HCL 245 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Valea Oltului nr. 20 bloc A43 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

ANEXA

HCL 246 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Ghirlandei nr. 9 bloc 43 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

ANEXA

HCL 247 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Ghirlandei nr. 9A bloc 44 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

ANEXA

HCL 248 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Aleea Lunca Cernei nr. 2 bloc D48 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

ANEXA

HCL 249 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Valea Ialomiţei nr. 6 bloc C10 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

ANEXA

HCL 250 – Hotarare privind aprobarea strategiei locale în domeniul eficienţei energetice de reducere a consumului de energie şi a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Expunere de motive
 2. Raport de specialitate
 3. Strategie locala EE
 4. Anexa Strategie locala EE

HCL 251 – Hotarare privind aprobarea programului local multianual de investitii in scopul reducerii consumului de energie si a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti


HCL 252 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Reducerea consumului de energie şi CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti – POR/CF1” şi a cheltuielilor legate de proiect
HCL 253 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Reducerea consumului de energie şi CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti – POR/CF2” şi a cheltuielilor legate de proiect

HCL 254 – Hotarare privind aprobarea cererii de finanţare “ Reducerea consumului de energie şi CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti – POR/CF1” şi a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

HCL 255 – Hotarare privind aprobarea cererii de finanţare “ Reducerea consumului de energie şi CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti – POR/CF2” şi a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

HCL 256 – Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioada de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe, precum şi a clădirilor publice

HCL 257 – Hotarare privind aprobarea proiectului „Şcoala centrată pe elev” şi a cheltuielilor legate de implementare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

HCL 258 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 259 – Hotarare privind contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 411.450.642 lei pentru refinanțarea împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 260 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Int. Lt. Av. Caranda nr. 2-8 bloc B1-B4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 261 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Centurii nr. 9, bloc 113 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 262 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Bulevardul Constructorilor nr. 6 bloc G6 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 263 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Bulevardul Constructorilor nr. 9 bloc G1 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

hcl-nr-264

hcl-nr-265

hcl-nr-266

hcl-nr-267

hcl-nr-268

hcl-nr-269

hcl-nr-270

hcl-nr-271

hcl-nr-272

hcl-nr-273

hcl-nr-274

hcl-nr-275

hcl-nr-276

hcl-nr-277

hcl-nr-278

hcl-nr-279

hcl-nr-280

hcl-nr-281

hcl-nr-282

hcl-nr-283

hcl-nr-284

hcl-nr-285

hcl-nr-286

hcl-nr-287

hcl-nr-288

hcl-nr-289

hcl-nr-290

hcl-nr-291

hcl-nr-292

hcl-nr-293

hcl-nr-294

hcl-nr-295

hcl-nr-296

hcl-nr-297

hcl-nr-298

hcl-nr-299

hcl-nr-300

hcl-nr-301

hcl-nr-302

hcl-nr-303

hcl-nr-304

hcl-nr-305

hcl-nr-306

hcl-nr-307

hcl-nr-308

hcl-nr-309

hcl-nr-310

hcl-nr-311

hcl-nr-312

hcl-nr-313

hcl-nr-314

hcl-nr-315

hcl-nr-316

hcl-nr-317

hcl-nr-318

hcl-nr-319

hcl-nr-320

hcl-nr-321

hcl-nr-322

hcl-nr-323

HCL 324 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli  al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016

 1. Anexe I,II, III, IV
 2. fd.nerambursabile
 3. local
 4. venituri proprii

HCL 325 – Hotarare privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2017 a proiectului social de interes local „Îngrijiri la domiciul pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfășurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 326 – Hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

HCL 327 – Hotarare privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6

Anexa

HCL 328 – Hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001

HCL 329 – Hotarare pentru completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 8 din data de 28.01.2016 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2016 – 2017 cu Grădinița ,,Politehnica” la unități de învățământ particular, și modificarea denumirii Școlii Primare ,,Planeta Copiilor”în Școala Gimnazială ,,Planeta Copiilor”

HCL 330 – Hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţe sociale, din fondul locativ de stat sau locuinţe de necesitate, în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2017

HCL 331 – Hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2017

HCL 332 – Hotarare privind soluţionarea unei cereri de schimb de locuinţe din cele construite, în cartierul „Constantin Brâncuşi”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

HCL 333 – Hotarare de aprobare a  Criteriilor de acces la locuinţă şi Criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe

HCL 334 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cara Z. Anghel nr. 12A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 348 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 335 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Chemării nr. 21”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 540 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 336 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dreptăţii nr. 5A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de comerţ pe un teren în suprafaţă de 303 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 337 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 291-295”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 14.623 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 338 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 339-341”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 10.008,21 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 339 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Cuminţenia Pământului nr. 4A”, Sector 6, pentru supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 940 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 340 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Taberei nr. 32”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare imobil cu funcţiunea de spaţiu comercial pe un teren în suprafaţă de 359,49 mp., proprietate privată persoană juridică şi domeniul public al Municipiului Bucureşti

HCL 341 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 402-412, lot 1”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 103.337 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 342 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 402-412, lot 2”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective şi imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 155.558 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 343 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 156B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 162 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 344 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 503”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare imobile existente pe un teren în suprafaţă de 278 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 345 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 56”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 394,05 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 346 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Petre Popovăţ nr. 68A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 827 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 347 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 1G”, Sector 6, pentru construire staţie de alimentare cu gaze naturale comprimate, cabină operator şi perete antiex tratat decorativ pe un teren în suprafaţă de 1.460 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 348 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 3G”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de birouri, centru de proiectare, anexă tehnică şi cabină poartă  pe un teren în suprafaţă de 56.467 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 349 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Oltului nr. 141”, Sector 6, pentru concesionare teren în vederea construirii unui imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 790 mp., domeniu public al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Consiliului Local Sector 6

HCL 350 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Vagonetului nr. 1C”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe şi birouri pe un teren în suprafaţă de 753 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 351 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 21A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 318 mp., proprietate privată persoană fizică 

HCL 352 – Hotarare privind soluţionarea unei cereri de schimb de locuinţe din cele construite, în cartierul „Constantin Brâncuşi”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii