Hotarari 2015

HCL 1 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

HCL 2 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale Sectorului 6 al Municipiului  Bucureşti pe trimestrul 4 al anului 2014

HCL 3 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanţarea obiectivelor de investiţii şi a unor programe de dezvoltare pe fonduri externe nerambursabile

HCL 4 – Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2015  în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,  cu modificările şi completările ulterioare

HCL 5 – Hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţe sociale, din fondul locativ de stat sau locuinţe de necesitate, în baza Legii privind locuinţele nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2015

HCL 6 – Hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2015

HCL 7 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 8 – Hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unor locuinţe, în anul 2015, ca masură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

HCL 9 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Taberei nr. 70A x Strada Romancierilor fn.”, Sector 6, concesionare teren pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă totală de 515 mp. – suprafaţă teren proprietate de 150 mp. şi suprafaţă teren propus a fi concesionat de 365 mp., parţial proprietate privată persoană fizică şi parţial domeniu privat al Municipiului Bucureşti

HCL 10 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 361-363”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune de sediu firmă, birouri şi locuinţe pe un teren în suprafaţă de 1.562 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 11 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Grinţieşului nr. 2B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 992 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 12 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bulevardul Uverturii nr. 161”, Sector 6, pentru consolidare, extindere şi supraetajare locuinţă pe un teren în suprafaţă de 329 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 13 – Hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2015

 1. Anexa I, II, III,IV
 2. Anexa – fd.nerambursabile
 3. Anexa – imprumut extern
 4. Anexa – imprumut
 5. Anexa – local
 6. Anexa – venituri proprii

HCL 14 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 15 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 120/28.08.2014 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a emiterii  unei hotărâri prin care terenul situat între Secţia 25 Poliţie şi Şcoala Gimnazială 279 să treacă din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti şi în administrarea Sectorului 6 în vederea utilizării acestuia ca drum public (alee pietonală)

HCL 16 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6

HCL 17 – Hotărâre privind aprobarea reorganizării Administraţiei Pieţelor Sector 6 conform Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

HCL 18 – Hotărâre privind aprobarea Strategiei Antidrog a Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pentru perioada 2015-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia în perioada 2015-2016

HCL 19 – Hotărâre privind aprobarea burselor şcoalare şi cuantumul acestora pentru anul şcolar 2014 – 2015 pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 20 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 30.01.2014 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 – 2015 cu Şcoala Primară ,,Rose Mary” la unităţi de învăţământ particulare

HCL 21 – Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 – 2016

HCL 22 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Economu Cezărescu nr. 37”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 315 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 23 – Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 139 din 25.09.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Păuliş nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 300 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 24 – Hotărâre privind aprobarea încheierii de către Centrul Multifuncţional de Sănătate  „Sfântul Nectarie” – unitate socio-medicală a unui contract de asistenţă juridică, care să acorde servicii de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare juridică

HCL 25 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „La Teatrale cu Matale!” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 26 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 27 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Lumea celor 64 de pătrate – proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 28 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Şanse la Integrare – proiect privind susţinerea şi dezvoltarea serviciilor de reabilitare şi integrare a copiilor cu autism” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 29 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Şcoala de Voluntari”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 30 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Şcoala părinţilor” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 31 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor pentru copii cu dizabilităţi în cadrul Complexului Servicii de Recuperare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 32 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Tabere de dezvoltare  personală” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 33 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Tu alegi!– proiect pentru combaterea violenţei în şcoli” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 34 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului ,,Peste limite – program de escaladă pentru dezvoltarea personală a copiilor cu deficienţe de auz şi diverse forme de autism  de pe raza sectorului 6”,  desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 35 – Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere  în căminele pentru persoanele vârstnice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Social ă  ş i Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2015

HCL 36 – Hotărâre privind aprobarea cuantumului maxim al alocaţiei zilnice de hrană a persoanelor adulte cu dizabilităţi beneficiare de servicii sociale în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 37 – Hotărâre privind aprobarea cuantumului maxim al alocaţiei zilnice de hrană a persoanelor adulte cu dizabilităţi beneficiare de servicii sociale în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 38 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

HCL 39 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

HCL 40 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, a proiectului ,,Centrul de zi România Kids” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

HCL 41 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, a proiectului ,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu  Fundaţia „Copii în Dificultate”

HCL 42 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, a proiectului ,,Kinetic Therapy” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Kinetic Therapy”

HCL 43 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, a proiectului ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

HCL 44 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, a proiectului “CENTRU DE CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU TINERI ÎN SITUATII DE RISC” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 45 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 46 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

HCL 47 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României

HCL 48 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2015, a proiectului ,,Centrul de Îngrijiri Paliative” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia “Sfânta Irina”

HCL 49 – Hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectelor POSDRU/175/2.1/S/151910 „Program de asistență antreprenorială pentru elevi” și POSDRU/161/2.1/G/139191 – ” Consiliere și pregătire practică pentru primul loc de muncă”

HCL 50 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 51 – Hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli alSectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2015

 1. Anexa I, II, III,IV,V
 2. Anexa – local
 3. Anexa – venituri

HCL 52 – Hotărâre privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a unui imobil în suprafaţă de aproximativ 1000 m.p., cu destinaţia de sediu Casa Locală de Pensii Sector 6

HCL 53 – Hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădirile utilizate pentru activităţi social-umanitare, pentru FUNDAŢIA FILANTROPICĂ METROPOLIS, FUNDAŢIA JOYO- SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE, FUNDAŢIA ESTUAR şi FUNDAŢIA BETHEL SHELTER

HCL 54 – Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 30.01.2014 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 – 2015 prin radierea Grădiniţei ,,Româno-Finlandeze” la unităţi de învăţământ preuniversitar particulare având în vedere fuziunea prin absorbţie a unităţii de  învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ,,Româno-Finlandeză” de către unitatea de învăţământ particular Şcoala Primară ,,Româno-Finlandeză”

HCL 55 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 30.01.2014 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 – 2015 cu Şcoala Postliceală ,,ARTIFEX” la unităţi de învăţământ particulare

HCL 56 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 21 din data de 16.02.2015 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 – 2016 cu Şcoala Postliceală „ARTIFEX” la unităţi de învăţământ particulare

HCL 57 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Filmului nr. 35”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 192 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 58 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 313A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 4.098 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 59 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 632-646”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 5.151 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 60 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Iuliu Maniu nr. 19”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 778 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 61 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Iuliu Maniu nr. 244E”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 32.815 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 62 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Marin Calciu nr. 1”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă pe un teren în suprafaţă de 160 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 63 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Nicolae Filimon nr. 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 823 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 64 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Ţibleş nr. 6”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare locuinŢă pe un teren în suprafaţă de 304 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 65 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Timioara nr. 35C”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 383,17 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 66 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Uverturii nr. 55C”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 741 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 67 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Doftanei nr. 131-141”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 5.507 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 68 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 69 – Hotărâre privind aprobarea îndeplinirii procedurii de declasificare a Planului de apărare 0405/12.07.1979, emis de Consiliul Popular al Sectorului 7

HCL 70 – Hotărâre privind aprobarea îndeplinirii procedurii de declasificare a Planului de apărare nr. 0412/16.07.1979, emis de Consiliul Popular al Sectorului 7

HCL 71 – Hotărâre privind aprobarea acordării în anul 2015 a sumei de maxim 50.000 lei pentru premierea elevilor ciclului gimnazial şi liceal, care sunt şcolarizaţi pe raza Sectorului 6 şi care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şcolare naţionale în anul şcolar 2013-2014

HCL 72 – Hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de înfiinţare a Centrului de sănătate multifuncţional „Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 73 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Chemării nr. 19”, Sector 6, pentru construirea unui imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 273 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 74 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Ranetti George nr. 2-8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi funcţiuni complementare pe un teren în suprafaţă de 4.345 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 75 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Lacul Morii nr. 121-123”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă cu partiu special pe un teren în suprafaţă de 628 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 76 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Lavandei nr. 16”, Sector 6, pentru construirea unui imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 400,46 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 77 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Pietrele Doamnei nr. 15”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 360 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 78 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Roşiori de Vede nr. 14”, Sector 6, pentru construirea unui imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 745 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 79 – Hotărâre privind  aprobarea rectificarii  Bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti

 1. Anexa I, II, III
 2. Anexa – fd.nerambursabile
 3. Anexa – local
 4. Anexa – venituri proprii

HCL 80 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  1 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti  pe anul 2015

 1. Anexe 1-10

HCL 81 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrulProgramului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rãmase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 82 – Hotărâre privind aprobarea “Bursei Primarului Sectorului 6” pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 83 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii  şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de  Evidenţă  a Persoanelor Sector 6

HCL 84 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

HCL 85 – Hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

HCL 86 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Ierbei nr. 7”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare locuinţă pe un teren în suprafaţă de 301 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 87 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cântării nr. 16”, Sector 6, pentru concesionare teren în vederea construirii unui imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă totală de 220 mp. – suprafaţă teren propus a fi concesionat de cca. 77 mp., domeniul privat al Municipiului Bucureşti

HCL 88 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 89 – Hotărâre privind aprobarea implementării şi sustenabilităţii, în anii 2016-2021, necesare proiectului „Educaţi azi, valoroşi mâine”, cod PET029

 1. Anexa A
 2. Anexa B

HCL 90 – Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Sistem infomatic integrat de tip comandă şi control

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2

HCL 91 – Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de înfiinţare a structurii ”Banca Locală de Alimente Sector 6”

 1. Anexa

HCL 92 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2015 a proiectului „Înot pentru sănătate – proiect de activităţi sportive pentru dezvoltarea personală a copiilor de pe raza sectorului 6”,  desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 93 – Hotărâre privind împuternicirea Directorului General al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 în vederea efectuării demersurilor legale pentru încetarea contractului de concesiune de servicii nr. 3/2010 încheiat cu S.C. ILCOR AUTO ECO S.R.L.

HCL 94 – Hotărâre privind împuternicirea Directorului Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 de a încheia contractul de comodat cu Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, pentru spaţiul din Str. Virtuţii nr. 1-3, Sector 6, în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple la nivelul sectorului 6

HCL 95 – Hotărâre pentru aprobarea încasării impozitelor şi taxelor locale ce aparţin bugetului local al Sectorului 6  printr-un serviciu on-line de transfer rapid de încasări

HCL 96 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului POSDRU/188/2.2/S/155393 “EU ÎNVĂŢ – Şcoala este şansa ta!”

HCL 97 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 30.01.2014 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 – 2015 cu Grădiniţa cu Program Prelungit ,,PRIKI” la unităţi de învăţământ particulare

HCL 98 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 42A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 432 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 99 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dâmboviţa nr. 10A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 2.991 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 100 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Strada Economu Cezărescu nr. 52”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 4.942 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 101 – Hotărâre privind  aprobarea rectificarii Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexa I, II, III, IV, V
 2. Anexa – fd.nerambursabile
 3. Anexa – imprumut extern
 4. Anexa – imprumut
 5. Anexa – local
 6. Anexa – venituri proprii

HCL 102 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 2 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti pe anul 2015

 1. Anexa

HCL 103 – Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere al persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 104 – Hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctajîn vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2016, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007

HCL 105 – Hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea, în baza Legii nr. 114/1996, locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2016

HCL 106 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrulProgramului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 107 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Economu Cezărescu nr. 27A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 228 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 108 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 13-15”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 415 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 111 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 112 – Hotărâre privind  aprobarea rectificarii  Bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti

 1. Anexa I, II
 2. Anexa –  fd.nerambursabile
 3. Anexa – local

HCL 113 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING

HCL 114 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV
 5. Anexa V

HCL 115 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “Reabilitare parte carosabilă aferentă aleii ce face legătura între Str. Valea Roşie şi Aleea Călugărească prin spatele Bl. A10”

 1. Anexa

HCL 116 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei Nr.1 a H.C.L. Sector 6 nr.21 din data de 16.02.2015 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 – 2016 cu Grădiniţa cu Program Prelungit ,,PRIKI” şi Grădiniţa,,GOODSTART”  la unităţi de învăţământ particular

HCL 117 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2015 – 2016 din bugetul  local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa 1
 2. Anexa 2

HCL 118 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 6 nr.156 din data de 27.11.2014 privind  nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 119 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Apeductului nr. 83”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 225,92 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 120 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Budieni nr. 17A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 307 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 121 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Deduleşti nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 267 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 122 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Jarului nr. 9”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 274 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 123 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Oboga nr. 26”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 427 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 124 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Oboiului nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe de serviciu pe un teren în suprafaţă de 152 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 125 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Părăluţelor nr. 11C”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 161 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 126 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Plevnei nr. 168A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 268 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 127 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Spacu Gheorghe nr. 18”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 309 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 128 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Strămoşilor nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 258 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 129 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Largă nr. 32-38”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 3.500 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 130 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Lungă nr. 40N”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 281 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 131 – Hotărâre privind  aprobarea rectificarii  Bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti

 1. Anexa I, II,III,IV
 2. Anexa – fd.nerambursabile
 3. Anexa – imprumut
 4. Anexa – local
 5. Anexa – venituri proprii

HCL 132 – Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016 pentru Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 133 – Hotărâre privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

HCL 134 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 117 din data de 24.09.2015 privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2015 – 2016 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 135 – Hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul I an şcolar 2015 – 2016 pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 136 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Alizeului nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 401 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 137 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Petuniei nr. 16”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 385 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 138 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 34B”, Sector 6, pentru construire hale cu funcţiunea de depozitare pe un teren în suprafaţă de 31.578 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 139 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 98”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 25.056 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 140 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Oltului nr. 93-99”, Sector 6, pentru construire staţie carburanţi pe un teren în suprafaţă de 3.279 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 141 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “B-dul Uverturii nr. 145A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 300 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 142 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ametistului nr. 11”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 635 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 143 – Hotărâre privind vacantarea postului de Viceprimar al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, ca urmare a demisiei domnului Petrea Gabriel

HCL 144 – Hotărâre privind alegerea Viceprimarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 145 – Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe trimestrul 3 al anului 2015

 1. Anexa

HCL 146 – Hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ de stat şi particular din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti HCL HCL 147 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrulProgramului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 148 – Hotărâre privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (16.12.2015 – 15.12.2018), a proiectului „Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516

HCL 149 – Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copilului şi combaterea violenţei în familie Sector 6 – EIL

HCL 150 – Hotarare privind incheierea contractelor de parteneriat public/privat, precum si a contractelor de asociere si/sau contractelor de concesiune pentru reconstructia, modernizarea si administrarea pietelor si complexelor agroalimentare existente, precum si pentru constructia de noi piete si complexe agroalimentare aflate pe raza administrativ-teritoriala a Sectorului 6 al municipiului Bucuresti

HCL 151 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 152 – Hotarare privind  aprobarea rectificării  Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli  al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexa I, II,III
 2. Anexa – fd.nerambursabile
 3. Anexa – local
 4. Anexa – venituri

HCL 153 – Hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 6, Bucureşti

 1. Anexa

HCL 154 – Hotarare privind solicitarea aprobării de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a funcţionării Centrului Cultural European Sector 6 în imobilul situat în Bd. Iuliu Maniu nr. 111, bloc F, parter, sector 6, Bucureşti, dat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 conform H.C.G.M.B. nr. 85/2002 privind transmiterea unor imobile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local sector 6

HCL 155 – Hotarare privind finalizarea contractelor de finanţare pentru proiectele cod SMIS 21685 ”Modernizare arhitecturală şi peisagistică a parcului Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti” şi cod SMIS 7811 „Asigurarea siguranţei publice Drumul Taberei, Militari, Sector 6, Bucureşti” şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestora

HCL 156 – Hotarare pentru completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 21 din data de 16.02.2015 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 – 2016 cu Grădiniţa ,,Emerald” şi Complexul Şcolar ,,CRONOS” la unităţi de învăţământ particular

HCL 157 – Hotărâre privind anularea creanţelor fiscale mai mici 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2015, datorate de persoanele fizice şi juridice

HCL 158 – Hotarare pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale

HCL 159 – Hotarare privind aprobarea modelului şi conţinutului autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi a cererii, formular tipizat, care va fi completată de către fiecare solicitant în parte

HCL 160 – Hotarare privind aprobarea „Regulamentului pentru eliberarea şi vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza Sectorului 6”

HCL 161 – Hotărâre privind aprobarea programului multianual de investiţii pentru “Implementarea a 100 sisteme de parcări inteligente verticale”

HCL 162 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a emiterii unei hotărâri prin care se aprobă transmiterea terenurilor şi clădirilor din proprietatea privată şi/sau proprietatea publică şi administrarea Municipiului Bucureşti în proprietatea şi/sau administrarea Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, cu destinaţia de sedii – puncte de lucru

HCL 163 – Hotarare privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

HCL 164 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 12”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 420 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 165 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Anul 1864 nr. 45”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 585,26 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 166 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 23”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 6.080 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 167 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 38G”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.000 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 168 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Domnişoara Pogany nr. 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de ansamblu de locuinţe unifamiliale pe un teren în suprafaţă de 10.000 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 169 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 64”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 224,20 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 170 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 331”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 554 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 171 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Golescu Zinca nr. 45”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 451 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 172 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Indepndenţei nr. 307-309”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea hotel pe un teren în suprafaţă de 534 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 173 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Săbiuţei nr. 18”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 180 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 174 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 103A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 5.000 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 175 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Furtunei nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 333 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 176 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Plt. Topor Ion nr. 4”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de spaţii comerciale pe un teren în suprafaţă de 275 mp., proprietate privată persoană juridică