Numărul tot mai mare de elevi dornici să studieze domeniul producției media, cât și inaugurarea Centrului de Creație din incinta colegiului, au condus la acreditarea anumitor specializări.

Oferta educațională a Colegiului s-a diversificat constant, de-a lungul anilor, apărând noi specializări și ținând pasul cu cerințele de pe piața muncii:

  • Tehnician multimedia (liceu)
  • Tehnician producție film și televiziune (liceu)
  • Tehnician designer vestimentar (liceu)
  • Confecționer produse textile (școală profesională)
  • Operator producție și exploatare film (școală profesională)

Începând cu anul 2021, Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi din Sectorul 6 este acreditat de către ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar) pentru specializările tehnician multimedia și tehnician producție film și televiziune.

Încurajând învățământul profesional și tehnic, Primăria Sectorului 6, prin Administrația Școlilor Sector 6, a inaugurat în anul 2019 o clădire nouă în incinta unității, dotată cu echipamente de ultima generație, cu destinația laborator media și ateliere vestimentar. Dotarea acestor laboratoare este una de excepție, specializările din domeniul producției media beneficiind de aparatură foto ultramodernă și de un studio de televiziune, asigurându-se astfel o instruire practică a elevilor foarte bună.

Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, inaugurat în anul 1977, este unul din colegiile cu tradiție din București, existând mereu o preocupare accentuată pentru creșterea capacității de ocupare a forței de muncă și combaterea excluderii sociale.

Ritmul alert de schimbare a pieței muncii din ultimii ani a impus introducerea în oferta școlară a celor două noi calificări. Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi a ajuns să școlarizeze un număr mare de elevi pe specializările tehnician producție film și televiziune, tehnician multimedia și operator producție film, continuănd a fi o instituție de învățământ cu un profil unic.

 Mai multe detalii: http://www.ct-asachi.ro