Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 îi anunţă pe cetăţenii interesaţi că au posibilitatea de a transmite în format electronic documentele necesare încadrării în grad de handicap a copiilor şi adulţilor care domiciliază legal în Sectorul 6 şi care solicită certificatul de încadrare în grad de handicap.

Astfel, site-ul instituţiei www.asistentasociala6.ro oferă atât acces la lista actelor necesare, cât şi posibilitatea de a descărca formularele aferente, urmând ca documentele completate, inclusiv cererea de încadrare, precum şi alte acte necesare încadrării, să fie transmise către instituţia noastră prin intermediul poştei electronice.

Pentru încadrarea în grad de handicap a copilului cu dizabilităţi, site-ul instituţiei oferă aceste facilităţi la adresa web https://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectia-copilului_doc_10_serviciul-de-evaluare-complexa-a-copilului-cu-dizabilitati_pg_0.htm.

Documentele necesare încadrării vor fi transmise în format jpg (poză) sau pdf la adresa de email [email protected]

Pentru încadrarea în grad de handicap a adultului cu dizabilităţi, cetăţenii sunt rugaţi să acceseze pagina https://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectie-sociala_doc_31_serviciul-de-evaluare-complexa-a-persoanei-adulte-cu-handicap_pg_0.htm

Documentele necesare vor fi transmise în format jpg (poză) sau pdf la următoarea adresă de email: [email protected]

În mailul prin intermediul căruia vor transmite documentele solicitate, cetăţenii sunt rugaţi să precizeze un număr de telefon, precum şi alte date de contact, pentru a primi informaţii suplimentare privind procedura de acordare a certificatului de încadrare în grad de handicap. Solicitările persoanelor care nu domiciliază legal pe raza Sectorului 6 nu vor fi luate în considerare, instituţia noastră neavând competenţa soluţionării lor.

Aceste noi facilităţi se adaugă oprtunităţilor de informare şi comunicare prin mijloace electronice pe care DGASPC Sector 6 le pune la dispoziţia beneficiarilor de servicii sociale.