În perioada următoare, poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 vor desfăşura o amplă campanie de informare care constă în distribuirea de flyere posesorilor de animale de companie. Acţiunea vizează informarea cetăţenilor asupra păstrării curăţeniei pe domeniul public şi vine în urma a sute de mesaje şi sesizări privind aceste nereguli.

Dintre mesajele transmise pe pagina de Facebook a Primăriei (https://www.facebook.com/PrimariaSectorului6) şi pe pagina primarului Gabriel Mutu (https://www.facebook.com/GabrielMutuAlaturiDeTine):

“Dacă se poate face ceva cu animalele de companie, am văzut o singură femeie care avea punguţă şi şi-a strâns după căţel”

“Am ieşit duminică dimineaţă la plimbare cu copilul şi era strada plină de dejecţii de câine, am numărat vreo 20 în 10 metri! Poate Poliţia pune taxe, să le dea amendă pentru că nu merge cu bunul simţ! ”

“Să nu mai vorbesc de aer, că toate dejecţiile animalelor, după ce se usucă, le fărâmiţăm cu picioarele si apoi respiram noi praful infect!”

“Amenzi, domnule primar…amenzi…din păcate mulţi oameni nu înţeleg decât de frică, iar când îi <arde> la buzunar, par să priceapă şi mai bine.”

“Şi eu vreau să le fie date amenzi usturătoare. Doar aşa se vor învăţa.”

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 120/2010 privind normele de salubrizare ale Municipiului Bucureşti:

Art. 34 (1) Posesorii de animale de companie au următoarele obligaţii, în timpul plimbării animalelor pe domeniul public:

 1. a) să deţină asupra sa materialele necesare (făraş, mătură, pungă, etc) pentru curăţarea locului şi evacuarea dejecţiilor fiziologice;
  b) să nu permită accesul animalelor de companie pe spaţiile verzi din parcuri, grădini publice şi cele aferente ansamblurilor de locuinţe, în spaţiile de joacă amenajate pentru copii, în magazine şi pieţe de desfacere a produselor agroalimentare. Accesul cu animalele de companie va fi permis numai în spaţiile special amenajate. Nu vor fi supuşi acestui regim câinii de serviciu ai Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor;
  c) menţinerea câinilor în lesă, iar cei din categoria câinilor agresivi vor purta, obligatoriu, şi botniţă;
  (2) Posesorii de animale de companie vor deţine carnete de sănătate pentru acestea şi vor asigura vaccinarea lor, în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare;
  (3) Posesorii de animale de companie vor asigura o permanentă stare de curăţenie şi igienizare a spaţiilor destinate creşterii acestora, luând măsurile necesare în vederea evitării poluării olfactive a celorlalte persoane;
  (4) Persoanele care deţin animale de companie în imobile cu spaţii comune vor asigura protecţia şi siguranţa celorlalţi locatari, în raport cu aceştia. Această obligaţie le revine, de asemenea, şi în timpul plimbării acestora pe domeniul public.

Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 200 lei la 500 lei /Art.42, lit.a.

Acţiunile de control  se vor desfăşura permanent, aplicându-se, de câte ori va fi cazul, sancţiuni contravenţionale, cu scopul de a asigura menţinerea curăţeniei pe raza Sectorului 6.