În ședința ordinară de astăzi, 17.12.2020, a Consiliului Local Sector 6, a fost aprobat Proiectul de hotărâre privind realizării unui audit extern al activității unor instituții aflate în subordinea Consiliului Local Sector 6.

Consilierii locali au decis mandatarea primarului Sectorului 6 să facă toate demersurile necesare pentru ca o firmă de specialitate să realizeze un audit public extern la o parte dintre instituțiile din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6. 

„În acest moment, ne aflăm la începutul unui nou mandat, atât pentru Consiliul Local, cât și pentru primarul Sectorului 6. Este un moment în care se analizează activitatea instituțiilor și se construiesc, se planifică strategii și proiecte pentru dezvoltarea locală a sectorului nostru.

Pentru a avea o imagine cât mai clară a instituțiilor publice, consider că ar fi oportună realizarea unui audit public extern, care să aducă informații despre situația lor economică, financiară si juridică.

Propun realizarea unui audit public extern pentru că departamentul intern din cadrul administrației locale nu poate face față cerințelor complexe și volumului de muncă necesar realizării unei analize complexe la nivelul instituțiilor ce sunt în subordinea  Consiliului Local”, se arată în Referatul de Aprobare semnat de primarul Ciprian Ciucu.

Instituțiile care urmează a fi auditate sunt: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Administrația Piețelor Sector 6, Administrația Școlilor Sector 6, Centrul Cultural European Sector 6 și Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6.

Rezultatele auditului vor fi făcute publice, atât pe site-ul Primăriei Sectorului 6, cât și pe paginile de internet ale instituțiilor vizate, astfel încât să poată fi accesate de toți cetățenii interesați.