Primăria Sectorului 6 prin Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 continuă acţiunea de informare a asociaţiilor de locatari şi a agenţilor economici pentru a preveni producerea de accidente prin necurăţarea zăpezii depuse şi prin desprinderea ţurţurilor de pe acoperişurile imobilelor.

Potrivit H.C.G.M.B. nr.120/2010 privind Normele de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti, persoanele fizice şi juridice au obligaţia ca, pe timp de iarnă, să îndepărteze ţurţurii de gheaţă formaţi la nivelul acoperişului imobilului, să cureţe în maxim 24h după încetarea ninsorii, zăpada depusă şi gheaţa formată pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau unde îşi desfăşoară activitatea, a sediilor de firmă, a curţilor sau terenurilor deţinute, astfel încât traficul pietonal să se desfăşoare în condiţii normale.

Astfel, au fost înmânate înştiinţări reprezentanţilor a 472 de societăţi comerciale privind obligativitatea de a îndepărta zăpada şi gheaţa din faţa punctelor de lucru şi unui număr de aproximativ 190 de preşedinţi de asociaţii de proprietari/locatari pentru curăţarea zăpezii depuse şi a gheţii formate la nivelul trotuarelor din faţa blocurilor.

 La imobilele în care la parter funcţionează societăţi comerciale sau prestatori de servicii, obligaţiile menţionate revin acestor unităţi pe timpul funcţionării lor.

Ignorarea respectivelor prevederi de către  persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la  500 lei, iar pentru persoanele juridice, amenzile se încadrează între 500 lei şi 2.000 lei.

Primăria Sectorului 6 face un apel ca, atunci când este posibil, zăpada din locurile de parcare să fie depozitată în grădinile blocurilor sau pe spaţiul verde, şi nu pe carosabilul curăţat deja, ceea ce îngreunează din nou traficul.

429632344_39407 426321186_270182 426034819_141034