Începând cu data de 30.12.2021 încasările de numerar la casieria instituției, reprezentând amenzi (ex. Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6) sau diverse taxe (ex. certificat de urbanism, autorizații de funcționare, autorizații de construire, aviz de conformitate) sunt suspendate până la data de 03.01.2022.

Ultima zi în care se pot face încasări este 29.12.2021, până la orele 18.00.