Asociațiile de proprietari sunt subiecte de drept distincte, constituite, atât în scopul reprezentării și susținerii intereselor comune ale proprietarilor legate de utilizarea elementelor aflate pe proprietatea comună, cât și pentru îndeplinirea obligațiilor care incumbă proprietarilor.

Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari este reglementată de prevederile Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

Contextul epidemiologic, generat de apariția SARS – COV-2 pe teritoriul țării noastre, a impus, începând cu data de 16.03.2020, stabilirea și aplicarea unor măsuri menite să prevină combaterea răspândirii acestui virus în rândul populației.

De la data menționată mai sus și până în prezent, obiectivul fundamental, al actelor normative dispuse de autoritățile centrale și măsurilor suplimentare introduse progresiv, l-a constituit protejarea sănătății cetățenilor și creșterea gradului de siguranță sanitară.

            În prezent se află în vigoare Hotărârea nr. 826 din 5 august 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 care prevede la art.1 că, începând cu data de 11 august 2021 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

Deși în cuprinsul actului normativ precizat nu se face nicio referire la adunările generale ale asociațiilor de proprietari, acestea pot fi asimilate celor menționate la pct.28, 29 și 30, pe care le enunțăm mai jos:

Pct.28. Se permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți de maximum 300 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori;

Pct.29. Se permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;

Pct.30. Se permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți mai mare de 300 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

Prin prisma atribuțiilor stabilite de legiuitor, respectiv prevederile art. 55 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 196/2018, comitetului executiv îi revine sarcina de a gestiona situațiile excepționale și de criză, una dintre acestea fiind identificarea unor soluții viabile pentru desfășurarea activității asociației de proprietari, în contextul epidemiologic actual.