Asociaţiile de proprietari sunt subiecte de drept distincte, constituite, atât în scopul reprezentării şi susţinerii intereselor comune ale proprietarilor legate de utilizarea elementelor aflate pe proprietatea comună, cât şi pentru îndeplinirea obligaţiilor care incumbă proprietarilor.

Organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari este reglementată de prevederile Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor.

Contextul epidemiologic, generat de apariţia SARS – COV-2 pe teritoriul ţării noastre, a impus, începând cu data de 16.03.2020, stabilirea şi aplicarea unor măsuri menite să prevină combaterea răspândirii acestui virus în rândul populaţiei.

De la data menţionată mai sus şi până în prezent, obiectivul fundamental, al actelor normative dispuse de autorităţile centrale şi măsurilor suplimentare introduse progresiv, l-a constituit protejarea sănătăţii cetăţenilor şi creşterea gradului de siguranţă sanitară.

             În acest sens, vă informăm că, în prezent se află în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 1.242 din 8 decembrie 2021   privind   prelungirea   cu  30  de  zile  a  stării  de   alertă  pe   teritoriul  României   începând   cu  data  de   9  decembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Astfel, art. 1 din Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.242/2021– Măsuri pentru diminuarea impactului  tipului de risc stipulează:

  În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:

1. pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul SARSCoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte, spectacole, cursuri de instruire, workshopuri, conferințe sau alte tipuri de întruniri, organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive și altele asemenea), precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații deschise sau închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit pct. 2—16.

Deși în cuprinsul actului normativ precizat nu se face nicio referire la adunările generale ale asociațiilor de proprietari, acestea pot fi asimilate celor menționate la pct.9, pe care îl enunțăm mai jos:

Se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare profesională care necesită activități practice, workshopuri, conferințe, precum și cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, în interior sau în exterior, dar nu mai mult de 150 de persoane, în intervalul orar 5,00-22,00, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de protecție sanitară. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

         În concluzie, pentru adoptarea unor hotărâri urgente, care nu suportă amânare,  se poate organiza adunarea generală a proprietarilor, însă numai cu respectarea prevederilor menționate anterior.

Potrivit prevederilor art,47 alin. (1) din Legea nr.196/2018, după constituirea asociaţiei de proprietari va avea loc cel puţin o dată pe an, în primul trimestru, o întrunire a adunării generale a asociaţiei de proprietari. Responsabilitatea cu privire la convocarea anuală a cel puţin unei adunări generale a asociaţiei de proprietari aparţine preşedintelui asociaţiei de proprietari şi membrilor comitetului executiv.

Prin prisma atribuțiilor stabilite de legiuitor, respectiv prevederile art. 55 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 196/2018, comitetului executiv îi revine sarcina de a gestiona situațiile excepționale și de criză, una dintre acestea fiind identificarea unor soluții viabile pentru desfășurarea activității asociației de proprietari, în contextul epidemiologic actual.