Asociaţiile de proprietari sunt subiecte de drept distincte, constituite, atât în scopul reprezentării şi susţinerii intereselor comune ale proprietarilor legate de utilizarea elementelor aflate pe proprietatea comună, cât şi pentru îndeplinirea obligaţiilor care incumbă proprietarilor.

Organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari este reglementată de prevederile Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor.

Contextul epidemiologic, generat de apariţia SARS – COV-2 pe teritoriul ţării noastre, a impus, începând cu data de 16.03.2020, stabilirea şi aplicarea unor măsuri menite să prevină combaterea răspândirii acestui virus în rândul populaţiei.

De la data menţionată mai sus şi până în prezent, obiectivul fundamental, al actelor normative dispuse de autorităţile centrale şi măsurilor suplimentare introduse progresiv, l-a constituit protejarea sănătăţii cetăţenilor şi creşterea gradului de siguranţă sanitară.

În acest sens, vă informăm că, în prezent se află în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2021 privind prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Astfel, art. 1 din Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2021– Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc stipulează:

În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:

  1. pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul SARSCoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte, spectacole, cursuri de instruire, workshopuri, conferințe sau alte tipuri de întruniri, organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive și altele asemenea), precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații deschise sau închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit pct. 2—13.

În concluzie, sunt interzise alte tipuri de întruniri, precum și organizarea de evenimente private, în afara celor prevăzute ca excepții, iar adunarea generală a proprietarilor nu se regăsește printre acestea.

Prin prisma atribuțiilor stabilite de legiuitor, respectiv prevederile art. 55 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 196/2018, comitetului executiv îi revine sarcina de a gestiona situațiile excepționale și de criză, una dintre acestea fiind identificarea unor soluții viabile pentru desfășurarea activității asociației de proprietari, în contextul epidemiologic actual.

Pentru cazurile în care la nivelul asociațiilor de proprietari durata mandatelor președintelui și membrilor comitetului executiv expiră, dat fiind situația expusă anterior, acestea se prelungesc de drept până când adunarea generală poate fi convocată în condiții de siguranță.

Pentru asociațiile de proprietari care în această perioadă nu au organe de conducere, respectiv președinte/membrii comitetului executiv, se poate lua acordul proprietarilor în baza unui tabel pentru nominalizarea unui comitet executiv și a unui președinte interimar care să asigure continuitatea activității până când adunarea generală a proprietarilor va putea fi convocată în condiții de siguranță.