Asociaţiile de proprietari sunt subiecte de drept distincte, constituite, atât în scopul reprezentării şi susţinerii intereselor comune ale proprietarilor legate de utilizarea elementelor aflate pe proprietatea comună, cât şi pentru îndeplinirea obligaţiilor care incumbă proprietarilor.

Organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari este reglementată de prevederile Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor.

Contextul epidemiologic, generat de apariţia SARS – COV-2 pe teritoriul ţării noastre, a impus, începând cu data de 16.03.2020, stabilirea şi aplicarea unor măsuri menite să prevină combaterea răspândirii acestui virus în rândul populaţiei.

De la data menţionată mai sus şi până în prezent, obiectivul fundamental, al actelor normative dispuse de autorităţile centrale şi măsurilor suplimentare introduse progresiv, l-a constituit protejarea sănătăţii cetăţenilor şi creşterea gradului de siguranţă sanitară.

În prezent se află în vigoare Hotărârea nr. 932 din 9 septembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 care prevede la art.1 că, începând cu data de 10 septembrie 2021 se prelungeşte cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul ţării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

Deşi în cuprinsul actului normativ precizat nu se face nicio referire la adunările generale ale asociaţiilor de proprietari, acestea pot fi asimilate celor menţionate la pct. 28, 29 şi 30, pe care le enunţăm mai jos:

Pct.28. Se permite organizarea de conferinţe cu un număr de participanţi de maximum 300 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătăţii, dacă incidenţa cumulată la 14 zile în judeţ/localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori;

Pct.29. Se permite organizarea de conferinţe cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătăţii, dacă incidenţa cumulată la 14 zile în judeţ/localitate este mai mare de 2/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;

Pct.30. Se permite organizarea de conferinţe cu un număr de participanţi mai mare de 300 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafeţe de 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.


Anexa nr. 3 din
Hotărârea nr. 932 din 9 septembrie 2021 a fost modificată şi completată prin Hotărârea nr. 990 din 17 septembrie 2021, cu aplicabilitate de la data de 20 septembrie 2021, astfel:

La anexa nr. 3 articolul 1, după punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 30^1, cu următorul cuprins:

30^1. Se permite organizarea de conferinţe cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătăţii, dacă incidenţa cumulată la 14 zile în judeţ/localitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori.

Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Prin prisma atribuţiilor stabilite de legiuitor, respectiv prevederile art. 55 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 196/2018, comitetului executiv îi revine sarcina de a gestiona situaţiile excepţionale şi de criză, una dintre acestea fiind identificarea unor soluţii viabile pentru desfăşurarea activităţii asociaţiei de proprietari, în contextul epidemiologic actual.