Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 anunță cetățenii interesați că începând cu 16 octombrie 2017, vor putea depune cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinței – sezonul rece 2017-2018.

Au dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței familiile şi persoanele singure cu domiciliul în Sectorul 6, ale căror venituri se situează în limitele prevăzute de lege și care nu dețin bunuri care să conducă la excluderea acordării ajutorului.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte care fac dovada  componenţei familiei, a veniturilor, a locuinţei și a furnizorului de gaze sau de energie electrică se înregistrează la Serviciul Ajutor Social, cu sediul din Str. Floare Roşie nr. 7A, Cartier Militari.

Pentru cererile depuse în perioada 16 octombrie 2017 – 20 noiembrie 2017, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă începând cu luna noiembrie 2017.

În sezonul precedent au fost acordate 785 ajutoare de încălzire (energie termică, energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi sau petrolieri).

Mai multe informații puteți găsi la www.asistentasociala6.ro pe pagina Serviciului Ajutor Social. (http://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectie-sociala_doc_26_serviciul-ajutor-social_pg_0.htm).