Având în vedere faptul că în perioada martie 2020-februarie 2022 au existat acte normative care nu au permis convocarea adunărilor generale ale proprietarilor, iar în prezent starea de alertă a încetat, ÎNDRUMĂM ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI SĂ CONVOACE DE URGENȚĂ ADUNAREA GENERALĂ ÎN PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2022, PENTRU:

 • ADOPTAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL ÎN CURS
 • ALEGERI PENTRU FUNCȚIILE DE PREȘEDINTE, MEMBRII AI COMITETULUI EXECUTIV ȘI CENZOR/COMISIE DE CENZORI, ÎN SITUAȚIA ÎN CARE  MANDATELE  AU EXPIRAT ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ
 • ADOPTAREA UNOR HOTĂRÂRI NECESARE BUNULUI MERS AL ASOCIAȚIEI

REAMINTIM TUTUROR PROPRIETARILOR URMĂTOARELE :

 • ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI SUNT CONDUSE DE CĂTRE  PREȘEDINTE ȘI MEMBRII COMITETULUI EXECUTIV.
 • ADMINISTRATORUL ASOCIAȚIEI DE PRORIETARI ESTE DOAR UN PRESTATOR DE SERVICII AL ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI, INDIFERENT DE FORMA DE COLABOARE
 • ÎN CAZUL ÎN CARE PREȘEDINETELE NU DĂ CURS SOLICITĂRII PROPRIETARILOR, ACEȘTIA SE POT ADRESA COMITETULUI ȘI CENZORULUI PENTRU REZOLVAREA SITUAȚIEI.
 • COMITETUL EXECUTIV ARE OBLIGATIA LEGALĂ DE A SE ÎNTRUNI LUNAR.  
 • ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNT ALTE PROBLEME ORGANIZATORICE, SE APROBĂ DOAR LISTA DE ÎNTREȚINERE
 • CENZORUL ARE OBLIGAȚIA DE A VERFICA LUNAR ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ A ASOCIAȚIEI ȘI DE A EMITE UN RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII ACESTEIA.
 • PARTICIPAREA CENZORULUI LA ADUNAREA GENERALĂ ȘI SEDINȚELE COMITETULUI EXECUTIV ESTE OBLIGATORIE
 • PROPRIETARII AU DREPTUL DE A SE ÎNSCRIE ÎN ASOCIAȚIA  DE PROPRIETARI  DIN CONDOMINIULUI ÎN CARE LOCUIESC
 • ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ se convoacă de către preşedintele asociaţiei de proprietari, sau comitetul executiv sau cel puţin 20% din numărul proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari.
 • PROPRIETARII, MEMBRII AI ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI CARE SUNT NEMULȚUMIȚI DE MODUL CUM ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA PREȘEDINTELE ȘI MEMBRII COMITETULUI EXECUTIV AU DREPTUL SĂ CONVOACE ADUNAREA GENERALĂ PENTRU ADOPTAREA MĂSURILOR CARE SE IMPUN.