Potrivit prevederilor Legii nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, asociaţiile de proprietari au următoarele obligaţii:

             1. transmită datele de contact actualizate privind preşedintele, membrii comitetului executiv, membrii comisiei de cenzori sau, după caz, ale cenzorului şi administratorul condominiului, adresa (strada, bloc, scară) în termen de 30 de zile de la data modificării, către Serviciul Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari.

  2. Să depună semestrial, situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv, la compartimentul specializat în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari.

              Nerespectarea acestor atribuţii de către preşedinte/administratorul condominiului constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 102 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 196/2018 şi se sancţionează cu amendă de la 2500 lei la 5000 lei, conformprevederilor art. 102 alin.(2) lit. c) din acelaşi act normativ.

               3. Potrivit prevederilor art. 104 alin. (1) din Legea nr. 196/2018, asociaţiile de locatari din condominiile ale căror unităţi de proprietate individuală au fost dobândite în proprietate în condiţiile legii au obligaţia să se reorganizeze  în asociaţii de proprietari, în conformitate cu prevederile legale.

              Consecinţele neluării măsurilor de organizare şi funcţionare cu privire la administrarea şi gestiunea proprietăţii comune sunt în răspunderea juridică a tuturor proprietarilor sau a reprezentanţilor acestora, după caz.

               Nerespectarea prevederilor art.102 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 196/2018 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, potrivit prevederilor art.102 alin. (2) lit. b) din acelaşi act normativ.