În urma monitorizării realizate de Serviciul Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 privind cantităţile de deşeuri colectate în sector, a rezultat că, în anul 2016, a fost colectată – ca urmare a onorării contractelor de salubrizare încheiate cu persoane fizice şi juridice şi a salubrizării stradale – o cantitate totală de 136.875 tone de deşeuri. Acestea au fost predate unui agent economic de profil, o parte dintre acestea fiind prelucrate tehnologic.

Un rol important în activitatea de gestionare a deşeurilor, în anul 2016, a revenit sistemului de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile de la populaţie, prin containerele specializate pentru fiecare tip de deşeu (de culoare galben pentru deşeuri din plastic, verde pentru deşeuri din sticlă şi albastru pentru deşeuri din hârtie-carton), tip IGLU, cu o capacitate de 3 metri cubi. Prin acest sistem a fost colectată o cantitate totală de 311.200 kg deşeuri reciclabile, după cum urmează: 145.760 kg deşeuri din hârtie-carton, 74.500 kg deşeuri din sticlă şi 90.940 kg deşeuri din plastic. Din deşeurile astfel colectate, o cantitate de 293.480 de kg a fost predată agenţilor economici de profil, spre reciclare.

Colectarea deşeurilor provenind din echipamente electrice şi electronice (DEEE), a fost, de asemenea,  un domeniu de interes pentru autoritatea publică locală a Sectorului 6, în anul 2016 fiind colectată, cu sprijinul operatorului de salubritate, o cantitate de 4.048 kg deşeuri, din care au fost valorificate 3.240 kg.

Şi în anul 2017 se va acorda o atenţie sporită activităţii de colectare selectivă a deşeurilor, o activitate desfăşurată în plus faţă de anul anterior fiind programul de colectare a deşeurilor reciclabile la sursă, desfăşurat în colaborare cu URBAN S.A., prin care asociaţiile de proprietari sunt încurajate să colecteze diferenţiat, pe tipuri, deşeurile generate.

IGLU