Din dispoziția primarului Gabriel Mutu, polițiștii locali din cadrul Direcției Ordine Publică au desfășurat o serie de acțiuni având ca scop respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 222/2016 privind staţionarea vehiculelor şi a remorcilor pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului București.

În urma controalelor efectuate de la începutul anului și până în prezent, au fost depistați și identificați 244 de conducători auto care au parcat pe spațiul verde, sancțiunile aplicate fiind în valoare totală de 49.600 lei.

Facem următoarele precizări:
Art. 1. În sensul H.C.L. nr. 222/2016, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
a) spaţiu verde – zona verde aparținând domeniului public sau privat al municipiului, reprezentată de vegetaţie specifică (lemnoasă, arbustivă, floricolă şi erbacee), alta decât cele menţionate de H.C.G.M.B. nr. 114/2004, respectiv parcurile şi grădinile publice din Municipiul Bucureşti;
b) scuar – spaţiul verde cu suprafaţa mai mică de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în incintele unităţilor economice, social-culturale, de învăţământ, ale amenajărilor sportive, de agrement pentru copii şi tineret sau în alte locaţii;
c) aliniament plantat – plantaţie din lungul bulevardelor, a altor căi de circulaţie sau a Râului Dâmboviţa, cu rol estetic de protecţie, de ameliorare a climatului şi a calităţii aerului;
d) spaţiul verde se compune din următoarele tipuri de terenuri din zonele urbane:

  • scuar;
  • aliniament plantat în lungul bulevardelor, străzilor şi trotuarelor;
  • teren liber, neproductiv din intravilan.

Art. 2. (1) Se interzice staţionarea cu orice tip de vehicul sau remorcă pe spaţiile definite în art. 1, aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București, aflate pe raza Sectorului 6.
(2) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 500 lei pentru vehiculele cu masa mai mică de 3,5 tone şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru vehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone.