Consiliul Local al Sectorului 6, întrunit în ședință în data de 2 aprilie 2020, a aprobat acordarea de ajutoare de urgență pentru familiile sau persoanele singure, cu domiciliul pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, afectate de pandemia COVID-19. Pe întreaga perioadă a stării de urgență, vor beneficia de ajutor DOAR persoanele care au rămas fără un loc de muncă – și, implicit, fără venituri – în urma pandemiei create de răspândirea noului coronavirus.

Este o perioadă foarte grea pentru noi toți. Ne dorim să ajutăm prin toate mijloacele familiile rămase fără niciun venit în această perioadă, pentru a le oferi o mică alinare și a le demonstra că nimeni nu este singur. Rămâneți în casă. Totul va fi bine!”, a declarat Gabriel Mutu, primarului Sectorului 6.

Cele cinci condiții cumulative care trebuie îndeplinite pentru acordarea ajutoarelor de urgență sunt:

  1. familia sau persoana singură să aibă domiciliul legal și în fapt pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București;
  2. persoana singură sau cel puțin unul dintre membrii familiei să nu poată beneficia de ajutor de șomaj, potrivit legii;
  3. veniturile lunare să nu depășească suma de 1000 lei/membru de familie sau pentru persoana singură;
  4. să nu dețină depozite bancare mai mari de 1000 lei;
  5. să furnizeze toate actele necesare și informațiile cu privire la membrii familiei sau la veniturile realizate.

La stabilirea veniturilor familiei/persoanei singure se iau în considerare toate veniturile impozabile și neimpozabile pe care membrii familiei sau persoana singură le realizează în luna solicitării ajutorului de urgență.

Cuantumul ajutorului de urgență este:

  • 500 lei, lunar, pentru persoana singură;
  • 700 lei, lunar, pentru familia cu un copil;
  • 1000 lei, lunar, pentru familia cu doi sau mai mulți copii.

Vă recomandăm ca, în situația în care doriți să accesați acest tip de ajutor, să sunați la Serviciul Ajutor Social, la numărul de telefon 037.6203.744, pentru a putea obține informații legate de eligibilitatea dumneavoastră, tipul documentelor necesare și modalitatea de completare a formularului de cerere-declarație pe propria răspundere.