Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană (ADPDU) Sector 6 informează că, în perioada 18-22 Martie 2019, vor fi efectuate toaletări de arbori pe scuarul central de pe str. Dezrobirii, de la intersecţia cu Bd. Iuliu Maniu până la intersecţia cu Bd. Uverturii.

Pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, în conformitate cu prevederile art.70 din OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să menţină şi să întreţină spaţiile verzi, parcurile, aliniamentele de arbori şi perdelele de protecţie stradală.

Totodată, potrivit prevederilor Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu completările şi modificările ulterioare, administratorii spaţiilor verzi au obligaţia să asigure măsurile privind siguranţa circulaţiei auto şi pietonale, integritatea bunurilor materiale ce pot fi afectate de ruperile şi desprinderile arborilor şi elementele acestora ca urmare a condiţiilor meteo nefavorabile, a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare a arborilor.

Astfel, în cadrul lucrărilor de toaletare a celor aproximativ 40 de platani de pe str. Dezrobirii vor fi efectuate ridicări de coronament, respectiv toaletări din lungimea ramurilor.

Lucrările de toaletare vor fi executate în baza HCGMB 304/31.08.2009 privind aprobarea normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul municipiului Bucureşti, document ce prevede ca în perioada de repaos vegetativ, toamna după căderea frunzelor sau primăvara înainte de pornirea vegetaţiei, din intervalul de timp 25 septembrie 2018 – 30 aprilie 2019, administratorii legali ai spaţiilor verzi publice au dreptul de a efectua lucrări de întreţinere, formare şi regenerare a arborilor şi arbuştilor situaţi pe spaţiile verzi, fără a fi necesară solicitarea prealabilă adresată Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti de emitere a avizului de specialitate.

Lucrările de toaletare a arborilor de pe scuarul central al str. Dezrobirii vor fi realizate numai pe parcursul nopţii, în intervalul orar 22.00 – 4.00, lucrătorii specializaţi din cadrul ADPDU fiind însoţiţi pe teren de un echipaj din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală (DGPL) Sector 6.