Primăria Sectorului 6, prin Serviciul Autoritate Tutelară, vine în sprijinul cetăţenilor şi acordă consiliere în vederea întocmirii unor declaraţii prevăzute de noul Cod Civil, efectuează anchete psihosociale, anchete periodice în teren şi întocmeşte rapoarte pentru semnalarea cazurilor ce presupun atât intervenţia instanţei de tutelă, cât şi stabilirea locuinţei după divorţ pentru minori.

În luna iunie 2017, au fost efectuate 120 de lucrări de către Serviciul Autoritate Tutelară, dintre care 45 de anchete sociale au vizat solicitări ale Instanţelor de Judecată în vederea exercitării autorităţii părinteşti asupra minorilor, la desfacerea căsătoriei, sau asupra minorilor din afara căsătoriei.

Au mai fost efectuate şi 23 de lucrări care au cuprins răspunsuri către Instanţele de Judecată, atunci când timpul până la termenele de judecată era insuficient pentru efectuarea anchetelor sociale, când părţile nu s-au prezentat la invitaţia Autorităţii Tutelare pentru efectuarea anchetei sociale sau în situaţia în care persoanele pentru care se solicita efectuarea referatelor de anchetă socială nu  domiciliau pe raza Sectorului 6.

Totodată, au fost întocmite 5 de dispoziţii efectuate la cererea Notarilor Publici, în vederea reprezentării minorilor la perfectarea actelor de vânzare–cumpărare, donaţie  şi dezbateri succesorale, plus alte 30 de anchete sociale în vederea exercitării autorităţii părinteşti asupra minorilor la desfacerea căsătoriilor.

Institutul Naţional de Medicină Legală a solicitat 8 anchete sociale pentru dosare de punere sub interdicţie a unor persoane care, prin comportamentul lor, sunt un pericol social pentru colectivitate şi nu mai pot să-şi apere singure interesele.

Primăria Sectorului 6, prin Serviciul Autoritate Tutelară, oferă toate aceste servicii în mod gratuit.