Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 informează pensionarii din Sectorul 6, ale căror drepturi, la nivelul lunii august, au fost de până la 704 lei, că pot ridica 50 de măști de protecție, gratuite, aferente unei perioade de 2 luni, de la cele trei centre de distribuție stabilite la nivelul D.G.A.S.P.C Sector 6, în baza prezentării actului de identitate valabil, precum și a unei copii a actului de identitate pe care să se menționeze data ridicării setului de măști, numele, prenumele și semnătura beneficiarului.

Pensionarii îndreptățiți sunt așteptați la:

  • Magazinul caritabil SocialXChange – Crângași- Calea Crângași, nr.3, Sector 6;
  • Magazinul caritabil SocialXChange – Drumul Taberei – Aleea Lunca Cernei, nr.6A, Sector 6;
  • Cantina Socială “Uverturii” – Bd. Uverturii nr. 81, Sector 6.

Programul de distribuție a măștilor este următorul:

  • 29.09.2020: 09.00 – 16.00;
  • 30.09.2020: 09.00 – 16.00;
  • 01.10.2020: 09.00 – 16.00.

Conform O.U.G. nr.78/2020, beneficiază de măști gratuite următoarele categorii:

a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare (aflate în evidența Serviciului Ajutor Social);
b) persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare (aflate în evidența Serviciului Ajutor Social);
pot ridica personal un număr de 50 de măști de protecție, gratuite, aferente unei perioade de 2 luni;
c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv (la nivelul lunii august 2020), reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr.196/2009, cu modificările ulterioare (cu domiciliul legal situat pe raza sectorului 6 și aflați în evidența Casei de Pensii a Municipiului București);

d) persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art.42 și 58 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare (aflate în evidența Serviciului Prestații Sociale și Facilități). Notă: persoanele încadrate în grad de handicap trebuie să fie în evidența D.G.A.S.P.C. Sector 6 și să nu obțină venituri din salarii, pensii, indemnizații, alocații, stimulente sau alte venituri.

Beneficiarii de ajutor social, alocație pentru susținerea familiei și persoanele încadrate în grad de handicap care nu și-au ridicat deja măștile medicinale o pot face în continuare de la Magazinul caritabil SocialXChange – Drumul Taberei – Aleea Lunca Cernei, nr.6A, sector 6. Acești beneficiari pot ridica personal măștile de protecție în baza prezentării actului de identitate valabil.

Datele personale furnizate pentru ridicarea măștilor medicale gratuite sunt prelucrate doar în acest scop, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.