Cursul de Operator introducere, prelucrare și validare date a început astăzi, 09 august 2018. Cursul face parte din proiectul “Şanse egale în comunitatea noastră”, aflat acum în perioada de sustenabilitate, cu finanţare de la bugetul local al Sectorului 6.

Pe parcursul a șase luni, cele 20 de persoane înscrise la curs vor învăța despre componentele hard și soft ale calculatorului, despre conectarea și utilizarea internetului, securitatea datelor și vor dobândi următoarele competențe:

  • abilitatea de a utiliza calculatorul pentru editarea textelor
  • abilitatea de a folosi calculul tabelar
  • abilitatea de a face prezentări electronice
  • abilitatea de a folosi tehnica de calcul în scopul comunicării eficiente.

Cursurile le oferă participanților şansa de a obţine o diplomă de calificare recunoscută de către Ministerul  Muncii şi Justiţiei Sociale şi de către Ministerul Educaţiei Naţionale prin Autoritatea Naţională pentru Calificări. Trecerea testului final şi obţinerea diplomei de calificare sunt răsplătite cu suma de 500 de lei, acordată fiecărui absolvent.

Pe durata în care sunt incluşi în proiect, beneficiarii vor primi consiliere profesională şi vocaţională, orientare pe piaţa muncii şi suport emoţional oferit de specialişti ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. Acest pachet de servicii are ca obiectiv pregătirea beneficiarilor pentru condiţiile unei pieţe a muncii dinamice și îmbunătăţirea șanselor de a obţine un loc de muncă.

Aflat în faza de sustenabilitate, cu finanțare  de la bugetul local al Sectorului 6, proiectul “Şanse egale în comunitatea noastră” a debutat în luna octombrie 2013, beneficiind de finanţare prin intermediul unor fonduri europene nerambursabile.

Peste 200 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile au primit diplome de calificare în diferite meserii, multe dintre aceste persoane fiind ulterior angajate.