Pentru a veni în sprijinul cetățenilor și pentru a evita aglomerația de la ghișee, primarul Gabriel Mutu a propus introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 6 care s-a desfășurat ieri, 30.01.2018, a Hotărârii pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 164/2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 193/2009 privind modul de atribuire a locurilor în parcările de reședință de pe raza Sectorului 6.

Concret, consilierii locali Sector 6 au votat, în unanimitate, ca data de depunere a actelor pentru reînnoirea contractului de închiriere a locului de parcare de reședință să fie prelungită până la data de 31.12.2018.

Beneficiarii locurilor de parcare care nu se prezintă să semneze noul contract până la data menționată, vor pierde locul de parcare.

Reaminitim membrilor comunității Sectorului 6 care au contractul de închiriere a locului de parcare de reședință încheiat înainte de 01.08.2017 că dispun de două variante de reînnoire a actului:

  • pot trimite documentele scanate (alături de numărul de telefon), până la data de 31 decembrie 2018, la adresa de e-mail [email protected];
  • pot depune documentele, tot până la data de 31 decembrie 2018, la sediul Serviciului Parcaje de Reședință din Str. Aleea Bistra nr.1

Program de lucru cu publicul: luni, marţi, joi, vineri – orele 08.30 – 13.00; miercuri – orele 13.00 – 18.30; telefon: 021.440.20.64.

În ambele situații prezentate sunt necesare următoarele documente:

  • vechiul contract de parcare
  • BI/CI cu domiciliu la adresa unde se solicită locul de parcare
  • Certificat de Înmatriculare din care să reiasă că autoturismul este înmatriculat în România (cu ITP valabil) și cu număr de București
  • contract de comodat autentificat la notar pentru autoturismele acordate spre utilizare persoanelor ce au calitatea de comodat (dacă este cazul)
  • certificat de încadrare cu grad de handicap locomotor (dacă este cazul)
  • creanțele bugetare exigibile să fie achitate (se verifică de către angajatul care prelucrează dosarul).

Foarte important!

  • Termenul până la care posesorii de autoturisme își pot achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 6 chiria pentru locul de parcare rămâne 31 martie 2018. Neplata până la această dată duce la rezilierea automată a contractului de închiriere pentru locul de parcare.
  • Plata impozitului și, implicit, a locului de parcare nu este condiționată de reînnoirea contractului pentru locul de parcare. Cetățenii vor achita impozitul pentru anul în curs, apoi vor depune dosarul pentru reînnoirea contractului de închiriere a locului de parcare de reședință, până la 31 decembrie 2018.