Primăria Sectorului 6, prin Serviciul de Mobilitate din cadrul Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană (ADPDU) Sector 6, a demarat un nou program de sistematizare a circulaţiei în Cartierul Militari, cu scopul de a fluidiza traficul auto în zonă şi de a crea, implicit, sute de noi locuri de parcare.

Noile sensuri unice din Militari vor fi în zonele 14 și 15, în perimetrul delimitat de Str. Lujerului – Bd. Iuliu Maniu – Str. Valea Cascadelor și Str. Liniei.

Odată cu crearea sensurilor unice vor fi făcute și noi locuri de parcare de reședință, parcări ce vor putea fi atribuite de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 în funcție de cererile existente. Numărul noilor parcări se ridică la 879.

Astfel, în zona 14 se vor crea 50 de străzi cu sens unic, dintre care următoarele străzi conțin noi locuri de parcare de reședință: Str. Cupolei, Al. Poarta Albă, Al. Bărăganului, Str. Victor Ion Popa, Al. Zorelelor, Str. Centurii, Str. George Calboreanu, Str. Ion Manolescu, Str. Mălinului, Str. Odgonului, Bd. Iuliu Maniu și Str. Velei.

Cartier Militari Zona 14

Nr. crt.AdresaNr. blocNr. locuriDinspreSpre
1Bd. Iuliu Maniu 5122B ( in spatele blocului)7Str. LujeruluiBd. Iuliu Maniu
2Bd. Iuliu Maniu 53 22A (in spatele blocului)3Str. LujeruluiBd. Iuliu Maniu
3Bd. Iuliu Maniu 53A 18P (in spatele blocului)13Bd. Iuliu ManiuStr. Cupolei
4Strada Cupolei 11062Bd. Iuliu ManiuInt. Vagonetului
5Strada Cupolei 10-1210826Str. LinieiStr. Basmului
6Aleea Poarta Albă 1-3110Str. CupoleiDr. Timonierului
7Str. Odgonului 113221Str. MoinestiStr. Malinului
8Bd. Iuliu maniu 57 OD16 (in spatele blocului)4Str. CenturiiDr. Timonierului
9Bd. Iuliu maniu 55A17A11Dublu SensDublu Sens
10Al. Bărăganului119Dr. TimonieruluiStr. Cupolei
11Str. Victor Ion Popa114A42Dr. TimonieruluiStr. Azurului
12Str George Calboreanu 31Str. MoinestiStr. Rasaritului
13Al. Zorelelor 4M133Str. CenturiiStr. Rasaritului
14Str. Malinului  4Intr. ViforuluiStr. Moinesti
15Str. Murguta 9Str. RasarituluiStr. Moinesti
16Str. Azurului 34Str. RasarituluiDr. Timonierului
17Bd. Iuliu Maniu 61 C8P13Bd. Iuliu ManiuStr. George Calboreanu
18Str. Centurii 3Bd. Iuliu ManiuAl. Zorelelor
19Str. Centurii 20Str. AzuruluiAl. Zorelelor
20Dr. Timonierului 43Bd. Iuliu ManiuAl. Baraganu
21Str. Ion Manolescu 212914Str. MalinuluiStr. Moinesti
22Str. Ion Manolescu 41318Str. OdgonuluiStr. Moinesti
24Al. Agigea  Dr. TimonieruluiBd. Iuliu Maniu
25Al. fără denumire743Str. RasarituluiStr. Murguta nr. 4
26Intrarea Vagonetului Str. CupoleiStr Lujerului
27Str. Velei nr. 35 18Str. VeleiStr. Velei nr. 2
28Al fara denumire11Str. Murguta nr. 27Str. Murguta
29Al. fara denumire12Intr. VijanuluiStr. Murguta
30Str. Victor Ion Popa118AStr. Victor Ion PopaStr. Victor Ion Popa nr. 5
31Str. Victor Ion Popa nr. 5 Str. AzuruluiStr. Victor Ion Popa
32Dr. Timonierului nr. 10 Dr. TimonieruluiStr. Centurii nr. 9
33Str. Moinesti nr. 2 Str. Moinesti nr. 5Str. Ion Manolescu
34Str. Moinesti nr. 1A Str. MolinuluiStr. Moinesti nr. 5
35Str. Moinesti nr. 4 Str. Moinesti nr. 5Str. Molinului
36Dr. Timonierului 3 Dr. TimonieruluiStr. Centurii
Total zona 14 391

În zona 15 se vor crea 33 de străzi cu sens unic, dintre care următoarele străzi conțin noi locuri de parcare de reședință: Str. Mohorului, Str. Cărăbușului, Al. Moinești, Str. Hanul Ancuței, Str. Băbești, Str. Iedului, Intr. Ierbei, Al. Bârsănești și Bd. Iuliu Maniu.

Cartier Militari Zona 15

Nr. crt.AdresaNr. blocNr. locuriDinspre Spre
1Bd. Iuliu Maniu 67 6P (in spatele blocului)31Dublu SensDublu Sens
2Str. Barsanesti 101Str. FanuluiStr. Iedului
3Bd. Iuliu Maniu 75-772A-2B5Dublu SensDublu Sens
4Str. Mohorului 5-7137-13823Str. CapeleiStr. Moinesti
5Str. Mohorului 4145A17Str. CapeleiAl. Moinesti
6Str. Cărăbușului 27-41 14Str. MohoruluiStr. Valea Lunga
7Str. Murguta Str. MoinestiStr. Valea Lunga
8Al. Moinești 15 25Str. MurgutaStr. Valea Lunga
9Intr. Crainicului Str. MoinestiStr. Mohorului
10Al. Moinești 52023Str. Valea LungaStr. Moinesti
11Str. Hanul Ancuței 1-3146-14728Str. Valea LungaStr. Vistiernicul Stavrinos
12Al. fără denumire135A30Str. Valea LungaStr. Vistiernicul Stavrinos
13Al. fără denumire5418Al. Fara Denumire nr. 54Str. Vistiernicul Stavrinos
14Al. fără denumire5314Str. Vistiernicul StavrinosAl. Fara Denumire Nr. 54
15Str. Trenului 5C1112Dublu SensDublu Sens
16Str. Băbești 31Str. Valea LungaStr. Barsanesti
17Str. Iedului 2149B22Str. IeduluiStr. Vistiernicul Stavrinos
18Intr. Ierbei 6-8 5Dublu SensDublu Sens
19Str. Tătăruș 16Str. BarsanestiStr. Oboga
20Str. Fânului 1-3 11Str. ObogaStr. Barsanesti
21Str. Oboga 20Str. Vistiernicul StavrinosStr. Ierbei
22Str. Ierbei Intr. IerbeiStr. Barsanesti
23Str. Vistiernicul Savrinos Str. ObogaStr. Valea Lunga
24Str. Capelei Intr. CapeleiStr. Carabusului
25Intr. Capelei Str. Valea LungaStr. Capelei
26Al. Moinesti Nr. 72242Str. MohoruluiAl. Moinesti nr. 5
27Str. Moinesti Intr. CaravaneiStr. Moinesti
28Str. Mohorului Str. CarabusuluiStr. Capelei
29Intr. Caravanei Bd. Iuliu ManiuStr. Valea Lunga
30Al. fara denumire147Str. Hanul AncuteiStr. Hanul Ancutei
31Al. Moinesti16Str. MoinestiAl. Moinesti
32Al. fara denumire141Intr. CrainiculuiStr. Moinesti
33Al. fara denumire204Str. MoinestiStr. Moinesti
34Al. fara denumire135Str. George CalboreanuStr. George Calboreanu
35Str. Moinesti136Intr. CaravaneiStr. Moinesti
36Str. Moinesti 201-203 (in spatele blocurilor)Str. MoinestiStr. Moinesti
37Al. Bârsănești155A-160Str. BarsanestiStr. Oboga
Total zona 15 488

Comisia Tehnică de Circulație a Primăriei Municipiului București a avizat 140 de noi locuri de parcare de reședință pentru următoarele străzi: Str. Brașov, Str. Pitulicii, Str. Cetatea de Baltă, Str. Răsăritului. Str. Dobreni, Al. Callatis, Al. Haiducului, Str. Țincani, Al. Poiana Câmpina, Str. Ghirlandei (în spatele Bl. 79), Bd. Constructorilor (în spatele Bl. G5).