Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 (DGASPC Sector 6) a organizat cursuri pentru calificarea în meseria de legător manual pentru un număr de 15 persoane cu deficienţe de auz din Sectorul 6. Durata acestor cursuri a fost de 3 luni.

Ieri, 29 mai 2017, toţi cursanţii au susţinut examenul de finalizare a cursului, în urma căruia au obţinut diplomele care atestă calificarea în meseria studiată.

Cursul a fost organizat în cadrul proiectului DGASPC Sector 6: “Şanse egale în comunitatea noastră”, care se adresează persoanelor din categorii vulnerabile precum şomeri, persoane cu dizabilităţi, minorităţi etnice, femei singure cu copii, cei care, în încercarea de a-şi găsi un loc de muncă, se lovesc de lipsa de pregătire şi de prejudecăţile angajatorilor.

Proiectul a căutat în permanenţă să adapteze cursurile de calificare profesională la specificul categoriei sociale vizate, oferind celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă atât servicii de orientare profesională şi inserţie pe piaţa muncii, cât şi suport emoţional.

Odată cu înmânarea  diplomelor, fiecare participant a primit suma de 400 de lei, cu rol de sprijin până la angajare.

Orele de teorie şi practică la care au participat cursanţii modulului de legător manual, precum şi diplomele recunoscute de către Ministerul  Muncii şi Justiţiei Sociale şi de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Autoritatea Naţională pentru Calificări, ar trebui să convingă orice angajator că persoanele cu handicap beneficiază de multe resurse şi merită să primească o şansă la integrare socială şi profesională.

Aflat în faza de sustenabilitate de la bugetul local al Sectorului 6, proiectul “Şanse egale în comunitatea noastră” a debutat în luna octombrie 2013, beneficiind şi de finanţare prin intermediul unor fonduri europene nerambursabile.

În această etapă, un număr de 212 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, cu domiciliul în Regiunea Bucureşti-Ilfov, au primit diplome de calificare în diferite meserii, cu ajutorul cărora au fost ulterior angajate.

Mai multe informaţii despre cursurile de calificare profesională din cadrul Proiectului “Şanse egale în comunitatea noastră” se pot obţine la numărul de telefon 0744.993.340 – persoană de contact Oana Porfir.